Usnesení rady 19/2013

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.07.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/219/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravu rozpočtu v rámci odborů ekonomiky a správy majetku, upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 739 391 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 924 075 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 676 012 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 190 958 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 924 075 tis. Kč.

Vytvořeno 26.8.2013 13:00:16 | přečteno 1041x | Petr Vitvar
load