Usnesení rady 13/2013

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.05.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/146/2013

A. schvaluje

přímé zadání expertní veřejné zakázky malého rozsahu společnosti RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, na aktualizaci tržní hodnoty 65,78% akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., stanovené znaleckým posudkem ve Znaleckém posudku č. 70-1/2012 s názvem „Stanovení tržní hodnoty 65,78% akciového podílu ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“ v ceně a za podmínek dle smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy.

RM/147/2013

A. schvaluje

udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 z Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, o ochraně nočního klidu v platném znění, pro pořádání soukromé akce v restauraci Žižkův Vrch - výjimka se uděluje na dobu od 22.00 hodin dne 1. 6. 2012 do 1.00 hodin následujícího dne.

Vytvořeno 31.5.2013 7:30:14 | přečteno 1073x | Petr Vitvar
load