Usnesení rady 12/2013

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 23.05.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/139/2013

A. doporučuje

zastupitelstvu města schválit

A.1 doporučuje

Pravidla programu podpory výstavby technické infrastruktury pro poskytování dotací z FZÚB a Výzvu včetně příloh dle důvodové zprávy.

A.2 doporučuje

Upravená Pravidla FZÚB pro poskytování půjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky

RM/140/2013

A. schvaluje

podepsání Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Správním institutem, s.r.o., Jablonec nad Nisou.

RM/141/2013

A. jmenuje

ke dni 01.08.2013 na vedoucí pracovní místa ředitele:
1. Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace paní Vlastu Hillebrandovou,
2. Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace paní Jolanu Stejskalovou,
3. Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace Mgr. Michaelu Hanyšovou,
4. Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Mgr. Jiřího Vondráčka.

B. schvaluje

ke dni 01.08. 2013:
1. paní Vlastě Hillebrandové, ředitelce Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace,
2. paní Jolaně Stejskalové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace,
3. Mgr. Michaele Hanyšové, ředitelce Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace,
4. Mgr. Jiřímu Vondráčkovi, řediteli Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
plat uvedený v příloze č. 1a) a 1b) důvodové zprávy

RM/142/2013

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 3/2013 týkající se pokračování projektu „Hledání jabloneckých studánek“

B. schvaluje

umístění přehledu studánek včetně zákresu v mapách a zveřejnění článku o pokračování projektu „Hledání jabloneckých studánek“ v Jabloneckém měsíčníku a na webových stránkách města.

B. schvaluje

umístění přehledu studánek včetně zákresu v mapách a zveřejnění článku o pokračování projektu „Hledání jabloneckých studánek“ v Jabloneckém měsíčníku a na webových stránkách města.

RM/143/2013

A. jmenuje

ke dni 01.08.2013 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, Mgr. Víta Rakušana.

B. schvaluje

ke dni 01.08.2013 Mgr. Vítu Rakušanovi, řediteli Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, plat uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy.

RM/144/2013

A. bere na vědomí

návrh kolektivní smlouvy uzavírané na dva roky mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a příslušnou odborovou organizací dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona číslo 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších právních předpisů a týkající se pracovníků zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou
B. souhlasí

s uzavřením této kolektivní smlouvy a
C. schvaluje

čerpání položek ze schváleného rozpočtu města Jablonec nad Nisou na účely ve smlouvě uvedené.

RM/145/2013

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Budyšína, Německo, na zahájení Jarních slavností, a to ve dnech 25.- 26.5.2013.

Vytvořeno 24.5.2013 10:30:05 | přečteno 1284x | Petr Vitvar
load