Usnesení rady 04/2013

Usnesení z 4. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 25.02.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/30/2013

A. bere na vědomí

informaci o neprodloužení lhůty pro jmenování rozhodce za statutární město Jablonec nad Nisou ve sporu o 83 407 140, 00 Kč s příslušenstvím, vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na základě žaloby MVV Energie CZ a.s., IČ 49685490 se sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 14942;

B.1 schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky na právní služby - zastupování statutárního města Jablonec nad Nisou v tomto sporu společnosti Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o. (IČ: 291 46 445, se sídlem Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2);

B.2 schvaluje

postoj statutárního města Jablonec nad Nisou k pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vč. námitky podjatosti (dle důvodové zprávy).

C. jmenuje

za statutární město Jablonec nad Nisou ze seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR pro tento spor rozhodce - pana JUDr. Alexandra Mareše, Ph.D. a to pro případ, že soud bude shledán příslušným pro řešení uvedeného sporu.

D. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města:

D.1 ukládá

uvědomit Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR o postoji statutárního města Jablonec nad Nisou k příslušnosti tohoto soudu pro uvedený spor, vč. námitky jeho možné podjatosti,

D.2 ukládá

uvědomit Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pro případ, že soud bude pro uvedený soud shledán příslušným, o jmenování rozhodce za statutární město Jablonec nad Nisou;

D.3 ukládá

uzavřít smlouvu s Advokátní kanceláří Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o. o zastupování statutárního města Jablonec v uvedeném sporu.

Vytvořeno 26.2.2013 8:30:12 - aktualizováno 29.5.2013 11:00:10 | přečteno 1627x | Petr Vitvar
load