Usnesení rady 03/2013

Usnesení z 3. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 07.02.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/14/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní P*****K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis paní J***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana J***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.4 bere na vědomí

dopis paní PhDr. Jany Horákové, ředitelky FOKUS Liberec, OS, Nezvalova 662, Liberec 15 a vyjádření oddělení sociální péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.5 bere na vědomí

dopis pana R***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní J***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+3 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

B.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem J*****T*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. 15 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

B.3 schvaluje

občanskému sdružení FOKUS Liberec, Nezvalova 662, Liberec 15 jednorázové snížení částky ve výši 839 Kč z čistého měsíčního nájemného.

C.1 neschvaluje

paní P*****K***** pronájem bytové jednotky č. ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou

C.2 neschvaluje

sepsání nové nájemní smlouvy s panem R***** N***** k obecnímu bytu č. ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou.

RM/15/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 23, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 23, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
N***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
I***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 22, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
I***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ř*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
příspěvkové organizaci Libereckého kraje Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 1. 2009 s p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou na pronájem ubytovacích jednotek v objektu č. p. 3521, Lípová 9 v Jablonci nad Nisou s účinností od 1. 4. 2013 s tím, že nájemné je stanoveno na 18.530,- Kč/měsíc vč. DPH a zálohy za služby jsou stanoveny ve výši 35.000,- Kč vč. DPH.

A.4 schvaluje

poskytnutí 4 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2013, a to 2 b. j. pro zaměstnance Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. a 2 b. j. pro zaměstnance Městské policie Jablonec nad Nisou, základních a mateřských škol a školských zařízení, DDM Vikýř, ZUŠ.

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
E***** G*****, nar. *****1945, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Ing. Veronika Kaplanová)
b.j. č. 7, F.L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/16/2013

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
1)
s žadatelkou M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 9.363,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 363,- Kč
2) s žadatelkou L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužný ubytovací poplatek včetně pokuty ve výši 7.800,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 300,- Kč
3) s žadatelem L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužný ubytovací poplatek včetně pokuty ve výši 4.679,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000,- Kč a poslední splátka bude činit 679,- Kč
4) s žadatelkou M***** B*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužný ubytovací poplatek včetně pokuty ve výši 10.892,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 392,- Kč
5) s žadatelkou Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 14.515,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 15,- Kč
6) s žadateli M*****a J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 17.928,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000,- Kč a poslední splátka bude činit 928,- Kč
7) s žadatelkou M***** Ř*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 4.176,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 250,- Kč a poslední splátka bude činit 176,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/17/2013

A. vypovídá

nájem bytu č. 16, o velikosti 1 2 s příslušenstvím v objektu č.p. 3507 na adrese Liberecká 23/3507 v Jablonci nad Nisou, nájemci Z***** J*****i, nar. *****1979, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Nájemce - Z***** J***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/18/2013

A. schvaluje

poskytnutí daru - techniky pro odchyt opuštěných a ztracených zvířat útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou, paní Dagmar Holanové, provozovatelce útulku Dášenka, IČ: 12807028, bytem Budovatelů 3270/21, Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, podepsat darovací smlouvu (v příloze důvodové zprávy)

RM/19/2013

A. schvaluje

podporu podnikatelům s tím, že právnické a fyzické osoby, které podnikají v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou mají možnost písemně požádat o snížení nájemného až o 25% na dobu 1 roku, tj. od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu včetně dodatků a posledně podané daňové přiznání. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou nejdéle do 31. 3. 2013 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků statutárního města Jablonec nad Nisou.


RM/20/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 3960 o výměře 34 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4396 o výměře 56 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje oplocené části p.p.č. 803/35 v k.ú. Kokonín.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 290/1 o výměře 2986 m 2a p.p.č. 290/4 o výměře 3465 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem investiční výstavby v souladu s územním plánem.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru darování části p.p.č. 600/6 v k.ú. Kokonín
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 740/2 v k.ú. Rýnovice o výměře 93 m 2včetně stavby garáže bez čp/če.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 155 o výměře 182 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 947/13 o výměře 454 m 2, p.p.č. 947/14 o výměře 737 m 2, p.p.č. 947/15 o nové výměře 255 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu.

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 622/1 o celkové výměře 1108 m 2, p.p.č. 622/2 o celkové výměře 724 m 2vše v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu.

RM/21/2013

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 169/2000/OF/OMP ze dne 2.5.2000, která je uzavřena se společností TRUCK CENTER s.r.o., IČ 482 888 37, se sídlem Skřivánčí 38/4769, Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 31.1.2013.
A.2 schvaluje

záměr uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2077/1, části p.p.č. 2078/1, části p.p.č. 2081, části p.p.č. 2054/2, vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem investiční výstavby se společností Rezidenční, s.r.o., se sídlem Husova 42, Liberec 1, IČ 28728513 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. do 30.6.2015. Nájemné bude stanoveno po dobu příprav stavby ve výši 35,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby, tj. ode dne zahájení stavby ve výši 1,- Kč/m 2/rok.
B. ruší

usnesení č. 263/2010/A/1 ze dne 8.11.2012

RM/22/2013

A. schvaluje

od 1. 2. 2013 výši platu ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy

RM/23/2013

A. schvaluje

vyhlášení konkurzních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících škol:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

B. ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora, předložit na jednání RM dne 28. 2. 2013 materiál s návrhy na složení jednotlivých konkurzních komisí.

RM/24/2013

A. jmenuje

do Komise humanitní péče
MUDr. Annu Novotnou

RM/25/2013

A. schvaluje

novou přílohu č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 562-2011-OE/ORO od 1.1.2013.

RM/26/2013

A. schvaluje

Program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2013

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zabezpečit předložení žádostí na dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu, a to do 15.2.2013

RM/27/2013

A. schvaluje

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve změně v obecné části čl. 6, bod 5, odrážka 1 a dále pak doplnění funkční náplně u Odboru správního (ve znění dle důvodové zprávy)
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, vypracovat a publikovat úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou

RM/28/2013

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000,- Kč nezletilé A***** M*****, nar. *****2003, trvale bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, primátorovi města, podepsat Darovací smlouvu dle přiložené důvodové zprávy

RM/29/2013

A. schvaluje

přímé zadání tzv. expertní veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování díla Řízený rozpad stávající sítě na samostatné ostrovní soustavy - úvodní studie (parametry díla jsou uvedeny v důvodové zprávě), a to dodavateli - společnosti ENESA a.s., IČ27382052, se sídlem U Voborníků 852/10, Praha 9, 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10200, za celkovou cenu 193600 Kč vč. DPH.

Vytvořeno 8.2.2013 10:00:07 - aktualizováno 27.2.2013 10:15:18 | přečteno 1574x | Petr Vitvar
load