Usnesení rady 02/2013

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.01.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/10/2013

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro III. čtvrtletí 2012 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/11/2013

A. schvaluje

zrušení výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění přípravných prací a následného prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, připravit nové výběrové řízení s upravenými zadávacími podmínkami.

RM/12/2013

A. doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 75 mil. Kč od 14.2.2013 se splatností do 13.2.2014 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR + 0,29% p.a. a poplatky za rezervaci zdrojů ve výši 0,15% p.a. z nečerpané jistiny úvěru.

RM/13/2013

A. schvaluje

nový ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města novou Koncepci parkování v Jablonci nad Nisou 2013

Vytvořeno 28.1.2013 10:30:08 - aktualizováno 26.9.2013 8:15:12 | přečteno 1355x | Petr Vitvar
load