Usnesení rady 27/2012

Usnesení z 27. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.12.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/285/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 16A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 21 měsíců
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok s tím, že výše nájemného bude od 1. 5. 2013 46,23 Kč/m 2
A***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podzimní 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

ukončení nájemní a ubytovací smlouvy:
k ubytovací jednotce č. 3 o velikosti 0+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný D***** G*****)
k bytové jednotce č. 45 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou (nájemce R***** N*****)

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
O***** a D***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 6.400,- Kč/měsíc
A***** a M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 3.033,- Kč/měsíc
D***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.801,- Kč/měsíc
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Kolmá:
P***** K*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Ing. M*****K*****)
b. j. č. 5, Kolmá 4A/4654, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Žitná:
D***** Š*****, *****, bytem *****, Bakov nad Jizerou
(býv. nájemce V***** K*****)
b. j. č. 9, Žitná 3/3221, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitěHorní Proseč:
K***** H*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce J***** B*****)
b. j. č. 15, U Tenisu 4675/B, Jablonec nad Nisou

A.7 schvaluje

řešení volných bytových jednotek v objektech přeřazených k prodeji dle důvodové zprávy

A.8 schvaluje

B***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou slevu ve výši 10 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu.

RM/286/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní L***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a uděluje paní L***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní B***** Z*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníce oddělení sociální péče a neschvaluje paní B***** Z*****, *****Jablonec nad Nisou pronájem obecního bytu a zároveň uděluje manželům B***** a V***** Z*****, *****, Jablonec nad Nisou výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou (tj. výjimku ze všech podmínek, týkající se VŘ na malometrážní byt).

A.3 bere na vědomí

dopis pana R***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem R***** D***** k bytové jednotce č. ***** v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení, avšak po uhrazení veškerých dlužných částek, tj. 40.030,- Kč a za podmínek dalšího řádného hrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

A.4 bere na vědomí

dopis paní S***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a neschvaluje paní S***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.507,- Kč za pozdě uhrazené nájemné a úhrady za plnění služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

A.5 bere na vědomí

dopis společnosti Bonver Win a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, DIČ: CZ25899651 zapsaná vvedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka2561 Provozovna: Poličná 417, 757 01 Valašské Meziříčí

A.6 bere na vědomí

dopis společnosti Forbes Game, a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha1, IČ: 25150634, DIČ: CZ25150634, korespondencní adresa: Forbes Game, a.s., Gocárova 806, 500 02 Hradec Králové

A.7 bere na vědomí

dopis pana J***** K*****, *****, 46601 Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neuděluje panu J***** K***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

A.8 bere na vědomí

dopis pana V***** Ž*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem V***** Ž*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.9 bere na vědomí

dopis paní M***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a schvaluje panu K***** H***** odpuštění penále ve výši 3.482,- Kč za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu č. ***** na adrese *****, 466 01 Jablonec nad Nisou.

A.10 bere na vědomí

email od paní D*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a doporučuje paní D*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou přihlásit se znovu do výběrových řízení, splnit stanovené podmínky dle pravidel, doložit veškeré potřebné doklady. Následně může být řešena jako každý jiný občan města.

A.11 bere na vědomí

dopis paní Z*****L*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.12 bere na vědomí

dopis paní I*****L*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní I***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. 6 o velikosti 0+1 v objektu Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu).

A.13 bere na vědomí

dopis manželů Z***** a M*****P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout M***** a Z***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou bytovou jednotku č. *****o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat v takovém technickém stavu, jako bude převzat od předchozího nájemce.

A.14 bere na vědomí

dopis pana M***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.15 bere na vědomí

dopis pana R***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
neschvaluje panu R***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou prominutí dluhu ve výši 4.220,- Kč za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu za říjen 2012.

A.16 bere na vědomí

dopis paní K***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
neschvaluje paní K***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou a zároveň doporučuje paní K***** V*****přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána, a to za splnění stanovených podmínky dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.17 bere na vědomí

dopis paní Mgr. D***** D*****, veřejného opatrovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví statutárního města Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a doporučuje paní H***** R***** , *****, Jablonec nad Nisou přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek

RM/287/2012

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
1)
s žadatelkou M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 5.962,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 462,- Kč
2) s žadatelkou L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 2.495,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 495,- Kč
3) s žadatelkou S***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 4.932,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.300,- Kč a poslední splátka bude činit 1.032,- Kč
4) s žadatelkou M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 15.682,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000,- Kč a poslední splátka bude činit 682,- Kč
5) s žadatelkou K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 6.961,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000,- Kč a poslední splátka bude činit 961,- Kč
6) s žadateli M***** a V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 15.477,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 477,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

C. neschvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu
žadatelkou S***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 6.671,- Kč

RM/288/2012

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 37, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3763 na adrese Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** K*****, nar. ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - M***** K***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.2 vypovídá

nájem by tu č. 3, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 1340 na adrese Střelecká 11 v Jablonci nad Nisou, nájemci P***** Z*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - P***** Z***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

B. bere na vědomí

informace o průběhu již podaných výpovědích z nájmu bytu.

RM/289/2012

A. schvaluje

úpravu Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/290/2012

A. schvaluje

změnu výše ubytovacích poplatků a výpočtu pokuty u ubytovacích smluv k 1. 1. 2013 dle důvodové zprávy.

RM/291/2012

A. souhlasí

s výší navržené odměny pro Bc. Milana Nožičku, jednatele TSJ, s.r.o., dle důvodové zprávy jednatelů TSJ, s.r.o., za rok 2012 ve výši, která je uvedena v příloze.

RM/292/2012

A. schvaluje

aktualizaci Metodiky pro pronájem bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, a to dle důvodové zprávy.

RM/293/2012

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o ., finanční dary účelově určené v celk. výši 642.643,-- Kč a věcné dary v celk. výši 10.904,12 Kč, za období od 1.7. do 31.10.2012 dle důvodové zprávy
Cetrum sociálních služeb, p.o., Jablonec nad Nisou , finanční dar účelově určený v celk. výši 5.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvskových organizací

RM/294/2012

A. souhlasí

s vyřazením domů zvláštního určení v ul. Boženy Němcové 4403/54 a Slunná 440 z režimu bytů zvláštního určení. Byty v těchto domech budou nabízeny jako malometrážní pro seniory formou výběrového řízení dle důvodové zprávy

B. schvaluje

změnu výše nájemného v bytech zvláštního určení (Palackého 63, 65 a Novoveská 5), malometrážních bytech pro seniory (Slunná 440 a B. Němcové 54) a dále v malometrážních bytech (Opletalova 31, 33, 35 a P. Bezruče 54) takto:
1. na částku 36,23 Kč za m 2s účinností od 1.7.2013
2. na částku 46,23 Kč za m 2s účinností od 1.7.2014 dle upravené důvodové zprávy.

C. ukládá

Ing. M. Velemu, náměstkovi primátora, zprovoznit ubytovnu pro rodiny s dětmi v objektu Lípová 9

RM/295/2012

A.1 souhlasí

aby semináře a kulturní akce pořádané Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. byly v případě volné kapacity poskytovány občanům ostatních obcí bez refundace nákladů,

A.2 souhlasí

aby v případě sociálních služeb pečovatelské služby a odlehčovací služby, které poskytuje Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. byly poskytovány na základě smlouvy s konkrétní obcí. Tuto smlouvu uzavírá Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi SMJN, projednat se starosty obcí správního obvodu ORP celou situaci a vazby, vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. dle důvodové zprávy.

RM/296/2012

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2012 pro CSS p.o. dle důvodové zprávy.

RM/297/2012

A. schvaluje

výjimku z ceníku nebytových prostor ve Spolkovém domě za účelem pokračování činnosti hudebního klubu OS SALEM a výtvarného klubu OS Prostory pro rok 2013.

RM/298/2012

A. schvaluje

výjimku ze schváleného ceníku pronájmu nebytových prostor ve Spolkovém domě (platného od 1.3.2012) pro Vysokou školu regionálního rozvoje, s.r.o., IČ 27133257 se sídlem Praha 17, Řepy, Želanského 68/54, spočívající v úhradě pronájmu za užívání nebytových prostor v roce 2013 v objektu Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/299/2012

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí 2012 dle důvodové zprávy.

RM/300/2012

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 3. čtvrtletí 2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/301/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předložený Podnikatelský záměr na období 2013 - 2017

RM/302/2012

A. bere na vědomí

návrh zařazení jednotlivých akcí do projektu "Jablonec nad Nisou 2013" včetně finančních příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2013

B. doporučuje

zastupitelstvu města schválit na lednovém zasedání zařazení jednotlivých akcí do projektu "Jablonec nad Nisou 2013" včetně výše finančních příspěvků na 1. čtvrtletí 2013 a na únorovém zasedání zařazení jednotlivých akcí do projektu "Jablonec nad Nisou 2013" včetně výše finančních příspěvků na 2.- 4. čtvrtletí 2013 dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2013

RM/303/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací:

Základní školy dle důvodové zprávy
Mateřské školy dle důvodové zprávy
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/304/2012

A.1 uděluje

souhlas s přijetím účelově určených finančních darů do svého vlastnictví dle důvodové zprávy pro příspěvkové organizace:
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 2 000,- Kč
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace v hodnotě 9 000,- Kč
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,- Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě
1 350,- Kč a v hodnotě 7 995,- Kč

A.2 uděluje

souhlas s přijetím účelově určených věcných darů do svého vlastnictví dle důvodové zprávy pro příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,- Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 10 990,- Kč a v hodnotě 9 867,- Kč

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/305/2012

A. souhlasí

s bezúplatným převodem nepotřebného movitého majetku MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace do vlastnictví MŠ Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, MŠ Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace, MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace v hodnotách uvedených v tabulce důvodové zprávy a to k 1. 1. 2013.

B. pověřuje

Bc. Zuzanu Lapáčkovou, ředitelku MŠ Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace k uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku s jednotlivými právními subjekty MŠ.

RM/306/2012

A.1 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace o jednu běžnou třídu 24 dětí tedy z 56 na 80 dětí,

A.2 schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace z 56 na 80 strávníků,

A.3 schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace v odloučeném pracovišti na adrese U Přehrady 4, Jablonec nad Nisou z 30 na 45 strávníků.

RM/307/2012

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2012 vybraným subjektům z oblasti sportu a tělovýchovy v celkové výši 31 000,- Kč dle důvodové zprávy

RM/308/2012

A.1 schvaluje

Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu Městské galerie MY

A.2 schvaluje

Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor pro Městskou galerii MY, občanské sdružení, IČ 70226814, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, v části domu č. p. 1, Kostelní 6, Jablonec nad Nisou v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

A.3 schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy č. 37-2010-FaM/OMP, uzavřené dne 28. 1. 2010 se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou, a to do 31. 12. 2018.

RM/309/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/7, části p.p.č. 889/7 a části p.p.č. 2728 o celkové výměře 36 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 561/8 o výměře 358 m 2v k.ú. Jablonec.N.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 608 o výměře 572 m 2a p.p.č. 611/4 o výměře 43 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice za účelem stavby rodinného domu.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1496/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č 1496/5 o výměře 1329 m 2v k.ú. Proseč n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 187,4 m 2v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2258 (Jarní 21) na st.p.č. 2129/1 včetně st.p.č. 2129/1 a p.p.č. 1846/39, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1322 (V Aleji 6) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 617 (Pražská 48) na st. p. č. 157/5 včetně st.p.č. 157/5, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 991 (Uhelná 5) na st.p.č. 772 včetně st.p.č. 772 a p.p.č 1239/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to dle varianty A, § 9 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 59 (Podhorská 150) na st.p.č. 221/5 včetně části st.p.č. 221/5 o výměře 655 m 2, vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2134 (Podhorská 116) na st.p.č. 2041 včetně st.p.č. 2041 o výměře 375 m 2, p.p.č. 1497/12 o výměře 169 m 2, p.p.č. 1495/3 o výměře 6 m 2a části p.p.č. 1495/2 o nové výměře 10 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 860 (Podhorská 122), na st. p. č. 785/2 včetně st.p.č. 785/2 o výměře 399 m 2, p.p.č 1501/10 o výměře 85 m 2, p.p.č 2896 o výměře 41 m 2, p.p.č. 2898 o výměře 12 m 2a p.p.č 2897/1 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 2897 o výměře 15 m 2včetně příslušenství, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 193 (5. května 2) na st.p.č. 565/1 včetně st.p.č. 565/1 o výměře 341 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) pro Diakonií ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, IČ 73633992, se sídlem Pod Baštou 10/1375, Jablonec nad Nisou, a to dle varianty A, § 9 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 430 (Budovatelů11) na st.p.č. 122 včetně st.p.č. 122 o výměře 1137 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to dle varianty A, § 9 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny.
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1588 (Soukenná 15) na st.p.č. 1700 včetně st.p.č. 1700, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a s konečným termínem podání nabídky do 15. 5. 2013.
A.16 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou se stanovením minimální ceny 250.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/3 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 73,5 m 2ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 735/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města
A.18 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 557/02 v objektu Vrkoslavická 21/557 o velikosti 1+1 a celkové výměře 46,9 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 469/3757 na společných částech domu a stavební parcele č. 3193, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

RM/310/2012

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 559-2007-FaM/OMP, která je uzavřena se Severočeské komunální služby s.r.o., se sídlem Smetanova 91, Jablonec n.N., IČ 627 38 542, a to tak, že se rozšiřuje předmět pronájmu o p.p.č. 802/19 o výměře 140 m 2v k.ú. Proseč n.N. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 844/1 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře 907 m 2za účelem zahrady paní J***** K*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 50-2009-FaM/OMP ze dne 2.3.2009 uzavřené se společností TEKSTAV, s.r.o., IČ 27291341, se sídlem Rybářská 2847/9, Jablonec n. N.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 403/392 díl „b“ o výměře 2 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stánkem paní Mileně Hurychové, Požárnická 448, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 692 871 63. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/m 2/rok.
A.5 schvaluje

odstoupení od nájemní smlouvy č. 49-2009-FaM/OMP ze dne 13.5.2009 uzavřené se společností Kamenná s.r.o., IČ 28670337, se sídlem Pražská 1419/96, Jablonec n. N.
A.6 schvaluje

pronájem p.p.č. 52/1 o výměře 115 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu Ing. M***** Z***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tři roky. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2043/2 „díl C“ o výměře 23 m 2, 2048/1 „díl A“ o výměře 26 m 2, 2048/3 „díl B“ o výměře 70 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro pana P***** J***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to k 1.10. běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.

RM/311/2012

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 2. 2012 uzavřené mezi Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČ 43256503, se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou a FOKUS Liberec občanské sdružení, IČ 46749411, se sídlem 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Nezvalova 662 na nebytový prostor v objektu E. Floriánové 1736/8, k. ú. Jablonec nad Nisou, kterým se mění účel pronájmu kanceláře u cvičebny o výměře 14,02 m 2(patro 1.b) s tím, že účelem pronájmu bude provozování kanceláře pro potřeby terénní služby Podpora samostatného bydlení. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

RM/312/2012

A. schvaluje

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 873/1 v k.ú. Kokonín pro přípojku NN k RD na st.p.č. 864 v ulici Sáňkařská se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 736/14 a 937/1, vše v k.ú. Kokonín, pro přípojku NN k budoucím dvěma RD postaveným na p.p.č. 737/5 v ulici Turistická se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 855/12, 898/13, 909/28, 2299/1, 2382/3, 2384/2, 2384/3, 2384/4, 2383/2, 2384/9, 2380/2, 898/71 a 998/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodu Jablonec nad Nisou - ulice Větrná), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1470/17 a 1407/14, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (propojení optického POP, Švédská 25 - kolektor) se společností COPROSYS - LVI, s.r.o., se sídlem Hanychovská 832, 460 10 Liberec 3, IČ 27304230 (budoucí oprávněný) a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1720/9 a 1720/12, vše v k.ú. Jablonecké Paseky (přípojka vody, NN a kanalizace - výstavba ČSPHM na p.p.č. 827/3) se společností Vendys & V s.r.o. se sídlem Na Homolce 51/11, 150 00 Praha 5 - Motol, IČ 61537586 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2500/12, 2498/2, 2189/2, 2498/1, 2186/2, 2184/3, 2171/2, 2204/1, 2169/2, 2232/25 a 2165/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Jablonec nad Nisou - ulice Dlouhá), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2330/2 k.ú. Jablonec nad Nisou (právo přístupu za účelem údržby a oprav osvětlovacího kabelu pro přípojku veřejného osvětlení pro vlastníka objektu postaveného na st.p.č. 6844 včetně st.p.č. 6844 a p.p.č. 2921) se současným vlastníkem společností Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ 25110161 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 471 a 296/1, vše v k.ú. Rýnovice, pro stavbu kVN - Interspar, ul. Želivského (IV-12-40005848), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.č. 428 pro přístup ke garáži bez čp./če. na p.č. 429 a k p.č. 429, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutuárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a manžely W*****, *****a S*****, *****, T*****Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B.1 mění

usnesení rady města č. 198/2007/A/12 ze dne 4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2464/16, 2464/28, 2464/29, 1698/2 a 2938, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 3/2009/A/5 ze dne 8.1.2009, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2774 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.3 mění

usnesení rady města č. 198/2007/A/13 ze dne 4.10.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 626/5, 628/3, 944/3, 944/4, 976/6 a 976/7, vše v k.ú. Kokonín, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
C.1 ruší

usnesení RM č. 221/2011/A/22 ze dne 6.10.2011 a RM č. 246/2011/B/2 ze dne 3.11.2011
C.2 ruší

usnesení RM č. 51/2012/A ze dne 1.3.2012

RM/313/2012

A. schvaluje

plán kontrol organizací na rok 2013

RM/314/2012

A. schvaluje

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Zajištění přípravných prací a následného prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou" ve znění dle důvodové zprávy.

RM/315/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 11, úpravy v rámci odboru humanitního, ekonomiky, správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 797 158 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 923 260 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 710 845 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 148 464 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 923 260 tis. Kč.

RM/316/2012

A. bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací za rok 2012
A. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
B. Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
C. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
D. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
E. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
F. Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

RM/317/2012

A. schvaluje

Pravidla k dohodám OSM o užívání pozemků a zařízení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, které nejsou vymezeny nebo zpoplatněny jako veřejné prostranství s účinností od 1.1.2013

RM/318/2012

A. schvaluje

Pokyn k evidenci a odpisování majetku dle přiložené důvodové zprávy

RM/319/2012

A. projednala

petici "Vybudování kanalizace v ulici U Staré lípy - Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky" (dále jen "Petice") ze dne 26.11.2012 na základě informací uvedených v důvodové zprávě

B. souhlasí

se zařazením investiční akce "Vybudování kanalizace v ulici U Staré lípy" do procesu projednávání rozpočtu statutárního města Jablonce nad Nisou na rok 2013

C. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, předložit Petici k projednání Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou

RM/320/2012

A. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

B. schvaluje

zadání expertní zakázky na zpracování Plánu ochrany Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou společnosti CASUA spol. s r.o., se sídlem Běžecká 2407, 169 00 Praha 6, IČ 44846908, za cenu 923.000,- Kč bez DPH, a to dle článku 5a směrnice Rady statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu

RM/321/2012

A. bere na vědomí

odůvodnění k přímému zadání veřejné zakázky malého rozsahu

B. schvaluje

zadání zakázky na dodávku archivačního systému policových regálů v rámci investiční akce "Vestavba archivu stavebního úřadu do suterénu budovy radnice Magistrátu města Jablonec nad Nisou" společnosti DEXION, s.r.o., se sídlem Vlastibořická 2790/4, 193 00 Praha 9, IČ: 618 55 472, a to za cenu 978.000,- Kč bez DPH

RM/322/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 1897/2 o výměře 450 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví společnosti BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, Trutnov, IČ 28402758, a to od 1.1.2013 na dobu určitou jeden rok s možností předčasného ukončení smlouvy ze strany nájemce s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 3000,- Kč/měsíc

RM/323/2012

A. vydává

Nařízení č. 1/2012 Rady města Jablonec nad Nisou, kterým se stanovuje "Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje„ s účinností od 1.1.2013.

RM/324/2012

A.1 schvaluje

plán svatebních obřadů na rok 2013 a plán obřadů SPOZ - vítání občánků - na rok 2013

A.2 schvaluje

poplatek za služby 300 Kč u svatebních obřadů konaných v obřadní síni.

A.3 schvaluje

poplatek za služby 500 Kč u svatebních obřadů konaných mimo obřadní síň.

RM/325/2012

A. bere na vědomí

schválené termíny Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ze dne 22.11.2012 na 1.pololetí 2013

B. ruší

své usnesení RM/ 270/2012 ze dne 8.11.2012

C. schvaluje

předložené termíny jednání Rady města Jablonce nad Nisou pro 1. pololetí 2013 dle důvodové zprávy.

RM/326/2012

A. schvaluje

přímé zadání tří zakázek na mediální spolupráci dle důvodové zprávy.

RM/327/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/328/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s manž. J***** a K***** B*****, trv. bytem *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. 31 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu).

RM/329/2012

A.1 jmenuje

do kulturní komise paní Lenku Jelínkovou

A.2 jmenuje

do komise humanitní péče paní Janu Skokánkovou

RM/330/2012

A. schvaluje

uzavření Pojistné smlouvy č. 772 071640 0 a Pojistné smlouvy č. 772 071641 0 vč. příloh dle důvodové zprávy s Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Agenrtura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, nám. Dr.E.Beneše 580/25

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat předložené smlouvy v nejbližším možném termínu.

RM/331/2012

A. schvaluje

po projednání předložené zprávy:
a) poskytnutí finančního daru Kruhu přátel DPS Vrabčáci o.s. ve výši 20.000,- Kč
b) rozpočtové opatření vztahující se k poskytnuté výši uvedeného daru

RM/332/2012

A. bere na vědomí

materiál Optimalizace městských organizací v letech 2011 - 2014 zpracovaných Ing. Miroslavem Kroutilem;
B. ukládá

primátorovi města a jeho náměstkům, aby coby garanti činnosti jednotlivých organizací založených či zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou, navrhovali na základě výstupů z materiálu Ing. Kroutila a vlastních poznatků orgánům města dílčí opatření vedoucí k zefektivněním v oblasti fungování městských organizací s jednoznačným cílem vytváření úspor v rozpočtu města.

C. doporučuje

nedoplatit zbylou část ceny za dílo (zadržovanou doposud městem) panu Ing. Miroslavu Kroutilovi
D. ukládá

primátorovi města
projednat nevyplacení zbytku ceny za dílo Optimalizace městských organizací v letech 2011 - 2014 s Ing. Miroslavem Kroutilem (resp. dohodnout smluvní snížení ceny díla o tuto částku).

RM/333/2012

A. bere na vědomí

vyjádření firmy Jiří Kerhart - Metatherm, IČ: 12045080, se sídlem Liberecká 629/16, Jablonec nad Nisou, včetně postoje tohoto subjektu k současné situaci ve vztahu mezi ním a statutárním městem Jablonec nad Nisou založeném původní smlouvou o dílo č. 612-2012/KT/OPRO, jakož i o dalších skutečnostech zakládajících možné smírné řešení celého problému;
B.1 schvaluje

dosavadní postoj statutárního města Jablonec nad Nisou spočívající na důsledném trvání na všech právech a povinnostech daných oběma smluvním stranám smlouvou o dílo č. 612-2012/KT/OPRO
B.2 schvaluje

nezaplacení ceny za práce pouze částečně provedené dle této smlouvy firmou Jiří Kerhart - Metatherm a to do doby objektivního určení ceny těchto prací znalcem a vyčíslení a dořešení škod, které vznikly statutárnímu městu Jablonec nad Nisou nesplněním všech závazků vyplývajících firmě Jiří Kerhart - Metatherm ze smlouvy o dílo
B.3 schvaluje

možnost uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a firmou Jiří Kerhart - Metatherm, spočívající v narovnání záležitostí, které jsou mezi oběma stranami sporné, vč. možnosti prominutí splnění části původních nesplněných závazků vyplývajících pro firmu Jiří Kerhart - Metatherm ze smlouvy o dílo č. 612-2012/KT/OPRO
C.1 ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN

informovat firmu Jiří Kerhart - Metatherm o postoji statutárního města Jablonec nad Nisou k zaslanému vyjádření a celé záležitosti vč. předání informace o dočasném pozastavení úhrady vystavené faktury za dílčí práce dle smlouvy o dílo č. 612-2012/KT/OPRO a důvodech tohoto pozastavení;
C.2 ukládá

vyčíslit přesný rozsah škod, které statutárnímu městu Jablonec nad Nisou vznikly nesplněním povinností, které měla firma Jiří Kerhart - Metatherm dány dle smlouvy o dílo č. 612-2012/KT/OPRO

C.3 ukládá

vyčíslit prostřednictvím znalce cenu prací částečně provedených na základě smlouvy o dílo č. 612/2012/KT/OPRO firmou Jiří Kerhart - Metatherm
C.4 ukládá

připravit dohodu o narovnání mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a firmou Jiří Kerhart - Metatherm řešící smírnou cestou sporné záležitosti a to za předpokladu, že firmě Jiří Kerhart - Metatherm budou zaplaceny pouze dle smlouvy o dílo č. 612-2012/KT/OPRO skutečně provedené práce a dodávky a finální řešení bude zohledňovat též prodlení v realizaci díla i vyčíslitelné škody, které nesplněním závazku řádně a včas statutárnímu městu Jablonec nad Nisou opravdu vznikly
T: ZM 01/2013.
Vytvořeno 14.12.2012 8:15:04 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:20 | přečteno 2310x | Petr Vitvar
load