Usnesení rady 25/2012

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 22.11.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/277/2012

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem T***** K*****, ***** bytem *****Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem T***** K*****, ***** bytem *****Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem T***** K*****, ***** bytem *****Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem T***** K*****, ***** bytem *****Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v přízemí objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem M***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 12. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.
B. mění

usnesení rady města č. 246/3/2012 ze dne 8. 11. 2012, kterým bylo schváleno ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 dohodou ke dni 31. 12. 2012, a to tak, že nájemní smlouva č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřená se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01 bude ukončena dohodou ke dni 15. 11. 2012.

RM/278/2012

A.1 schvaluje

platy ředitelům škol a školského zařízení ve výši uvedené v příloze 1a a 1b důvodové zprávy

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol a školského zařízení dle přílohy č. 2a a 2b důvodové zprávy

RM/279/2012

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla dle provedených změn.

RM/280/2012

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu a cenovou nabídku na zpracování odborného posudku

B. schvaluje

zadání expertní zakázky "Odborné posouzení vlivů stavby protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou na zástavbu" RNDr. Bohumilu Svobodovi, CSc., (IČ 72043504) za podmínek dle důvodové zprávy, smlouvy o dílo a cenové nabídky, a to dle ustanovení čl. 5a směrnice č. 1 Rady města k veřejným zakázkám malého rozsahu.

RM/281/2012

A. bere na vědomí

Zprávu o změnách jízdních tarifů pro MHD Jablonec nad Nisou pro r. 2013

B. souhlasí

se změnou cen jízdného na linkách MHD Jablonec nad Nisou s platností od 1.1.2013

RM/282/2012

A. schvaluje

nový ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města novou Koncepci parkování v Jablonci nad Nisou 2013

RM/283/2012

A. bere na vědomí

informaci o mimořádné situaci ve vytápění objektu MMJN - Komneského ul. 8

B. schvaluje

a) mimořádný režim pro provoz budovy a odbavování klientů MMJN do doby zajištění provozních podmínek dle platné legislativy
b) okamžité ukončení smluvního vztahu s firmou Jiří Kerhart - META-therm, jímž měla být řešena rekonstrukce vytápění budovy Komenského 8.
c) bezodkladný výběr zhotovitele dokončení díla - vytápění objektu formou zrychleného výběrového řízení dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 23.11.2012 7:15:17 - aktualizováno 14.4.2019 9:22:44 | přečteno 1845x | Petr Vitvar
load