Usnesení rady 23/2012

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 29.10.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/253/2012

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 991 (Uhelná 5) na st.p.č. 772 v k.ú. Jablonec nad Nisou s Katolickou základní školou majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou, IČ 16389999, se sídlem Jablonec nad Nisou, Saskova 34/2080.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013 za účelem provozování školského zařízení - 4. ročník a 2. stupeň (6., 8. a 9. ročníky) Katolické základní školy majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou.
Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč/měsíc.

Vytvořeno 31.10.2012 11:15:05 | přečteno 1323x | Petr Vitvar
load