Usnesení rady 21/2012

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 11.10.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/221/2012

A. schvaluje

předložený Plán zimní údržby města Jablonec nad Nisou pro období 2012 -2013 dle důvodové zprávy.

RM/222/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** a J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Ř*****, bytem Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** a J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
E***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rokA.2 schvaluje

A***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
K***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** S***** a E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a B***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** a L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.3 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k bytové jednotce č. 4 o velikosti 1+2 v objektu Lidická 12/924 v Jablonci nad Nisou (nájemci L***** a J***** K*****)
k ubytovací jednotce č. 1 o velikosti 0+1 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný M***** G*****)

A.4 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.255,- Kč/měsíc
O***** Č *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 16A/378, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 4.500,- Kč/měsíc
L***** M *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok.

A.5 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
K***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
G***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
E***** M *****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Jitka Bílská) b. j. č. 15, U Tenisu 4675/B, Jablonec nad Nisou

RM/223/2012

A.1 bere na vědomí

dopis pana Z***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje panu Z***** P***** udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní J***** D*****, ***** Rychnov u Jablonce n. Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje paní J***** D***** udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis pana L***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy panem L***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s tím, že musí být řádně hrazeny i ostatní pohledávky vůči městu.

A.4 bere na vědomí

dopis paní E***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou E*****D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu).

A.5 bere na vědomí

dopis paní E*****G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje paní E***** G***** udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis paní Š***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje paní Š***** K***** udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.7 bere na vědomí

dopis pana J***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje panu J***** M***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. *****v objektu *****, Jbc na dobu neurčitou s tím, že byt stávající vrátí městu.

RM/224/2012

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
1) s žadatelkou M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 16.376,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500,- Kč a poslední splátka bude činit 1.376,- Kč
2) s žadatelkou N***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné ve výši 5.803,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000,- Kč a poslední splátka bude činit 1.803,- Kč
3) s žadatelkou M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 46.339,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.600,- Kč a poslední splátka bude činit 2.139,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/225/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 17, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, humanitního a ekonomiky a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 795 193 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 921 295 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 710 903 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 146 442 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 921 295 tis. Kč.

RM/226/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů :
A.1 schvaluje

bytová jednotka č. 2450/3 ve 2. nadzemním podlaží objektu Pasecká 15/2450 o velikosti 1+1 a celkové výměře 69,2 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 692/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.1 schvaluje

bytová jednotka č. 2450/4 ve 2. nadzemním podlaží objektu Pasecká 15/2450 o velikosti 1+2 a celkové výměře 127,1 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1271/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek obálkovou metodou, a to
A.2 schvaluje

volná bytová jednotka č. 2450/1 v 1. nadzemním podlaží objektu Pasecká 15/2450 o velikosti 1+1 a celkové výměře 58,9 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 589/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

volná bytová jednotka č. 2450/5 ve 3. nadzemním podlaží objektu Pasecká 15/2450 o velikosti 1+3 a celkové výměře 116,6 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1166/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu objektu č.p. 51 (Československé armády 51) na st. p. č. 797 včetně st. p. č. 797, p. p. č. 796 a p. p. č. 798 vše v k.ú. Rýnovice.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1478/14 o výměře 21 m 2v k.ú. Mšeno n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1478/15 o výměře 23 m 2v k.ú. Mšeno n.N.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1478/16 o výměře 32 m 2v k.ú. Mšeno n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 333/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady a přístupu.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 106/1 o výměře 2526 m 2v k.ú. Lukášov za účelem chovu drobného zvířectva a zahrady.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 798/5 o výměře 171 m 2a části p.p.č. 798/6 o výměře 280 m 2obě v k.ú. Kokonín.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 991 (Uhelná 5) na st.p.č. 772 v k.ú. Jablonec nad Nisou Katolické základní škole majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou, IČ 16389999, se sídlem Jablonec nad Nisou, Saskova 34/2080.

RM/227/2012

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 964/13 o výměře 1071 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro Společenství vlastníků Na Čihadle 3121, Jablonec n.N., IČ 25456571, se sídlem Na Čihadle 3121/11, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 2261/2 o výměře 622 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Společenství vlastníků jednotek Pražská 604/105 v Jablonci nad Nisou, IČ 272 89 559, se sídlem Pražská 604/105, Jablonec n.N. za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy k 1.10. běžného roku. Nájemné stanovit ve výši 5,-Kč/m 2/rok.

A.3 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 889 - 2009 - FaM/OMP s příspěvkovou organizací Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace, se sídlem Jugoslávská 13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72048107, jejímž předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o budovu č.p. 5125 (v ulici Nemocniční 15a) postavenou na st.p.č. 6839, včetně st.p.č. 6839, a p.p.č. 3038, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
A.4 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 945 - 2009 - FaM/OMP s příspěvkovou organizací Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace, se sídlem Mozartova 24, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72743034, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o výměru 73 m 2, tj. o výměru, o kterou se sloučením st.p.č.650/2 zvětšila st.p.č. 650/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

RM/228/2012

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 507/1 a 531/11, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přípojka splaškové kanalizace pro RD v ulici Na Kopci 317/32, Jablonec nad Nisou) s M***** H*****, *****Jablonec nad Nisou (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 13, 57, 82, 83, 84, 85/1, 87, 88/3, 116, vše v k.ú. Lukášov, v p.p.č. 1793 v k.ú. Proseč nad Nisou, v p.p.č. 845/2 a 846/6, vše v k.ú. Rýnovice (nadzemní kabelové vedení VN stavby „Nové vývody 35 kV z Rýnovice 35 kV Jablonec“, IE-12-4000362/VB01) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH

RM/229/2012

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci) v objektu Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou uzavřené dne 3. 3. 1997 s MUDr. A***** F*****, IČ 64669319, a to dohodou ke dni 31. 1. 2013.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (ordinaci) o celkové výměře 74,1 m 2v objektu Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou s MUDr. D*****N*****, r. 1974 se sídlem podnikání Žitná 19A, Jablonec nad Nisou za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 2.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 2. 2013.

RM/230/2012

A. schvaluje

koeficient ve výši 0,9 za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Pasecká 15/2450, k. ú. Jablonec nad Nisou.

RM/231/2012

A. uděluje


souhlas s přijetím účelově určeného daru do svého vlastnictví pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 13 300,- Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje


podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

RM/232/2012

A. schvaluje

odpisové plány nových příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou k 1.1.2012:
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9 příspěvková organizace
- návrh směrnice - odpisový plán Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

RM/233/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací:

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou , Podhorská 47, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř , Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou , příspěvková organizace
základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou
mateřské školy zřízené městem Jablonec nad Nisou

RM/234/2012

A. bere na vědomí

a) informaci o současném stavu lokality Zelené údolí včetně možných směrů vývoje
b) aktuální potřebu rekonstrukce objektu Azylového domu v Podhorské ulici 57.

B. souhlasí

s utlumením činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny za podmínky vynaložení ušetřených finančních prostředků na zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb..

C. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora , využít výzvu LK č.6 - IOP, oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální interace, aktivity b) investiční podpory na:

C.1 ukládá

Krizová pomoc, pobytová forma poskytování sociální služby pro objekt Za Plynárnou 13

C.2 ukládá

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - rozšíření současného NZDM Diakonie ČCE - středisko Jablonec n.N.

RM/235/2012

A. uděluje

CSS Jablonec nad Nisou, p.o., souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru v celk. výši 10.000,-- Kč do svého vlastnictví dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem této darovací smlouvy ředitelku CSS Jablonec nad Nisou, p.o..

RM/236/2012

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2012 vybraným subjektům:
1) z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 8 000,- Kč, dle důvodové zprávy
2) z oblasti sportu a tělovýchovy v celkové výši 19 000,- Kč, dle důvodové zprávy

RM/237/2012

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2012 pro CSS p.o. dle důvodové zprávy.

RM/238/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro II. čtvrtletí 2012 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/239/2012

A. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč JRS Medical o.s. na pořádání zimních mezinárodních závodů soutěže profesionálních záchranářů Jablonecká RescueSki.

RM/240/2012

A.1 bere na vědomí

podnět komise pro ochranu zvířat a životního prostředí týkající se zeleně a parkovacích stání v ul. Pobřežní a vyjádření stavebního úřadu a oddělení životního prostředí a památkové péče a konstatuje , že s ohledem na očekávaný prodej majetku p. Urbance třetímu subjektu, nepovažuje odkup ze strany města za reálný.
A.2 bere na vědomí

podnět komise pro výchovu a vzdělávání týkající se prázdninového provozu MŠ pro r. 2013 a souhlasí s poskytováním finančního příspěvku rodičům na zabezpečení předškolních dětí v době hlavních prázdnin v roce 2013 u soukromých subjektů a ukládá Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zařadit do rozpočtu města pro rok 2013 částku 80 tis. Kč na finanční příspěvky pro rodiče předškolních dětí
A.3 bere na vědomí

podnět Komise pro výchovu a vzdělávání týkající se poděkování pedagogům odcházejícím do starobního důchodu za jejich celoživotní pedagogickou práci a souhlasí s konáním každoročního slavnostního aktu u příležitosti poděkování pedagogům odcházejícím do starobního důchodu za jejich celoživotní pedagogickou práci

RM/241/2012

A.1 odvolává

z komise kulturní
Kateřinu Hronovou - tajemnici komise

A.2 odvolává

z komise dopravní
Rostislava Mocka

B.1 jmenuje

do komise kulturní
Ing. arch. Moniku Švorcovou - novou tajemnici komise

B.2 jmenuje

do komise dopravní
Leoše Křapku

C.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním může do komise dopravní docházet ředitel MP Mgr. Luboš Raisner

RM/242/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/243/2012

A. schvaluje

uzavření smlouvy s FK Jablonec, občanské sdružení, IČ: 70840105, se sídlem U Stadionu 5, Jablonec nad Nisou.Touto smlouvou statutární město Jablonec nad Nisou jako vlastník pozemků p.p.č. 337/3, 338/6, 338/63 a 338/71 v k.ú. Jablonec nad Nisou, uděluje tomuto subjektu souhlas se stavbou na vyjmenovaných pozemcích, a to pouze za účelem získání příslušných povolení ke stavbě u orgánů státní správy;

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora
a) dořešit s FK Jablonec, o. s. právní titul k faktickému užívání těchto pozemků v případě, že dojde k realizaci výstavby
b) navrhnout po dokončení realizace výstavby majetkoprávní dořešení - směnu pozemkových parcel mezi FK Jablonec o.s. a statutárním městem Jablonec nad Nisou.

RM/244/2012

A. souhlasí

s čerpáním investičního fondu Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, ve výši 60 tis. Kč za účelem nákupu výdejního a objednacího terminálu pro školní jídelnu

RM/245/2012

A. souhlasí

v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi Základní školou Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 (Příjemce dotace) a Základní uměleckou školou, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace (Partner) ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

RM/246/2012

A. schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“ dle důvodové zprávy.

RM/247/2012

A. schvaluje

zadání expertní zakázky Digitalizace archivu III. etapa společnosti REPORT screen a.s. (IČ 27756068) za podmínek dle důvodové zprávy, smlouvy o dílo a ceníku, které jsou její přílohou, a to dle ustanovení čl. 5a směrnice č. 1 Rady města k veřejným zakázkám malého rozsahu.

Vytvořeno 11.10.2012 12:15:11 - aktualizováno 4.6.2014 10:45:19 | přečteno 2086x | Petr Vitvar
load