Usnesení rady 19/2012

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.09.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/206/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/207/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, V Aleji 6/1322, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíců
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33/2682, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** a E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R ***** N***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, k bytové jednotce č. 5 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 27/3509 v Jablonci nad Nisou
na dobu 3 měsíců

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** J*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce L***** G*****)
b. j. č. 19, Široká 8/4864, Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:
R***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
B***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou

RM/208/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní J***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a
vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a

neschvaluje
paní J***** N***** vrácení poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu na adrese *****, 466 01 Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** ***** ***** Jablonec nad Nisou a
vyjádření vedoucího oddělní interního auditu a stížností a
klasifikuje stížnost pana J*****V*****, *****, Jablonec nad Nisou, jako neoprávněnou .

RM/209/2012

A. schvaluje

- poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.
- text darovací smlouvy pro poskytnutí tohoto finančního daru.

RM/210/2012

A. schvaluje

výjimku z počtu dětí v mateřských školách:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace z 72 na 75 míst.
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace ze 104 na 105 míst.

RM/211/2012

A. schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“ dle důvodové zprávy.

RM/212/2012

A. bere na vědomí

předložené zprávy o činnosti komisí Rady města Jablonce nad Nisou

RM/213/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 6, úpravy v rámci rozpočtu odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 778 154 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 904 256 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 704 126 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 136 180 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 904 256 tis. Kč.

RM/214/2012

A. schvaluje

výjimku z počtu žáků v 6. třídě Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

Vytvořeno 14.9.2012 8:45:14 - aktualizováno 4.10.2012 7:30:14 | přečteno 1534x | Petr Vitvar
load