Usnesení rady 17/2012

Usnesení ze 17. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 07.08.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/182/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4 - 7, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 778 154 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 904 256 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 704 126 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 136 180 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 904 256 tis. Kč.

Vytvořeno 8.8.2012 14:30:12 | přečteno 1391x | Petr Vitvar
load