Usnesení rady 16/2012

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 31.07.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/181/2012

A. schvaluje

po projednání výsledek výběrového řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště, s tím, že tato veřejná zakázka bude plněna ve dvou částech takto:
část 1 - vybraným uchazečem je společnost Philips Česká republika s.r.o., IČ: 63985306, Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 - s celkovým počtem bodů: 93,48 (výše nabídkové ceny: 4.767.565,- Kč bez DPH = 58,48 bodů, technické parametry = 35 bodů)
část 2 - vybraným uchazečem je společnost CHIRONAX ESTRAL spol. s r.o., IČ: 44848315, Klausova 1441/28, 15500 Praha 5 - s cenou 644.600,- Kč bez DPH;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města:
a) podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podniknout za veřejného zadavatele všechny související úkony;
b) podepsat smlouvy s vybranými uchazeči jakmile k tomu budou naplněny legislativou dané předpoklady

Vytvořeno 6.8.2012 9:15:13 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1627x | Petr Vitvar
load