Usnesení rady 15/2012

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.07.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/177/2012

A. schvaluje

úpravu položky investice Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

RM/178/2012

A. schvaluje

návrh Smlouvy o uložení odtažených vozidel, uzavíranou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. (text smlouvy je přílohou důvodové zprávy)

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat tuto smlouvu

RM/N 1073

A. schvaluje

okamžité použití 15 tun koagulantu PAX XL 19 pro likvidaci sinic ve vodním díle Mšeno v celkových nákladech cca 750 tisíc Kč + DPH.

RM/179/2012

A. bere na vědomí

stav přípravy projektu Rekonstrukce onkologie v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.;

B. schvaluje

postup ředitele organizace MUDr. Víta Němečka, MBA při přípravě a realizaci tohoto projektu;

C. ukládá

z pozice zřizovatele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. řediteli MUDr. Vítu Němečkovi, MBA podepsat smlouvy o dílo na dodávku obou částí projektu takto:

1. „Přístavba Onkologie včetně demolice objektu na st.p.č. 1382“ v ceně 17.989.084,37 Kč bez DPH s dodavatelem (vítěz VŘ) EUROMONT GROUP a.s., Most;
2. „Lékárna - zřízení pracoviště pro přípravu a ředění cytostatik“ v ceně 2.850.283,72 Kč bez DPH s dodavatelem STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o., Jablonec nad Nisou.

RM/180/2012

A. schvaluje

záměr prodeje nemovitého majetku - budovy č.p. 690 na pozemku p.č. 555/5 a pozemku p.č. 555/5 o výměře 327 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, a zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001, a to předem určenému zájemci - České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00.

Vytvořeno 30.7.2012 17:30:17 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1562x | Petr Vitvar
load