Usnesení rady 14/2012

Usnesení z 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.07.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/172/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 5.100,- Kč/měsíc
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ch***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

A.2 schvaluje

ubytovací smlouvu k této ubytovací jednotce :
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubyt. jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
O***** V*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce M***** N***** a D***** D*****)
b. j. č. 90, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, Jablonec nad Nisou:
Z***** a P***** Č*****, *****, bytem *****
(býv. nájemce R***** Š*****)
b. j. č. 2051 1118, B. Němcové 3690/42, Jablonec nad Nisou

RM/173/2012

A.1 schvaluje

přímý nákup použitého automobilu Škoda Fabia Classic 1.2 TSI 63 kW, RZ: 4L1 2617 za celkovou cenu 199.000,- Kč vč. DPH od společnosti Autosalon ASTRA, a.s., Jarní 4198/28, Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

prodej osobního automobilu Renault s registrační značkou 1L5 7058 za 35.000,- Kč vč. DPH a osobního automobilu Renault s registrační značkou JNJ 5551 za 25.000,- Kč vč. DPH tzv. protihodnotou při nákupu tohoto použitého automobilu
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat tento nákup osobního automobilu

RM/174/2012

A. schvaluje

smlouvu o výpůjčce movitých věcí č. 3/2012/LB/HS uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Jablonec nad Nisou (smlouva je přílohou důvodové zprávy), kterou se vypůjčují 3 obrazy Rudolfa Pradeho pro účely výzdoby zasedací síně v radnici.

RM/175/2012

A. schvaluje

zadávací dokumentaci k nadlimitní zakázce „Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru ke koupi akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“

RM/176/2012

A. schvaluje

dva níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě „Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí“:

1. Modernizace výtahů a výtahových šachet, Liberecká 3426/34, 3427/32, Jablonec nad Nisou
(žadatel: Společenství vlastníků jednotek Liberecká 32 a 34)
2. Rekonstrukce BD Na Výšině 3225, Jablonec nad Nisou
(žadatel: Společenství vlastníků jednotek Na Výšině č.p. 3225, Jablonec nad Nisou)

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM, vystavit ke každému schválenému projektu potvrzení o souladu projektu s IPRM nejpozději do pěti kalendářních dnů od schválení RM

Vytvořeno 24.7.2012 15:30:03 - aktualizováno 22.8.2012 9:00:16 | přečteno 1677x | Petr Vitvar
load