Usnesení rady 12/2012

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.06.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/127/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
R***** N***** a K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 4.000,- Kč/měsíc
Z***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 3.100,- Kč/měsíc
B***** a V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce, nájemné je stanoveno smluvní ve výši 6.700,- Kč/měsíc

A.2 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
E***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Horní 191, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem Podhorská 16, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T*****H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
K***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, zast. zák. zástupcem M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Pobřežní 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** U*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

A.3 schvaluje

M***** S*****, bytem*****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Š***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Janáčkova 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce


A.4 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k ubytovací jednotce č. 3 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 148/2343 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná M***** G*****)
k bytové jednotce č. 45 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou (nájemce R***** N*****)
k ubytovací jednotce č. 10 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná D***** S*****)
k ubytovací jednotce č. 16 o velikosti 0+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná J***** K*****)
k ubytovací jednotce č. 1 o velikosti 0+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný V***** D*****)
k ubytovací jednotce č. 4 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní M***** Č***** a V***** Č*****)
k bytové jednotce č. 31 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 14/4326 v Jablonci nad Nisou (nájemci J***** M***** a T***** S*****)


A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
A***** M*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D***** M*****)
b. j. č. 15, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
K***** Č*****, *****, bytem ***** (býv. nájemce A***** F*****)
b. j. č. 14, U Tenisu 4675/3, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

změnu smluvních podmínek nájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. na umístění vysílacího zařízení v domě čp. 4325, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/128/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní J***** Hl*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neschvaluje paní J***** H*****, *****, Jablonec n.N. udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem malometrážního bytu.

A.2 bere na vědomí

dopis pana P***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou H***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. 18 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu).


A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a
vyjádření komise humanitní péče a neschvaluje panu M***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou udělit výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.4 bere na vědomí

dopis pana J***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a
neschvaluje panu J***** M***** a slečně T***** S***** žádný odklad týkající se ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. ***** v objektu *****v Jablonci nad Nisou.

A.5 bere na vědomí

dopis manželů K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou v délce tří měsíců manželům J*****K*****, nar. *****1962 a V***** K*****, nar. *****.1958, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici *****k bytu č. *****v budově č.p. ***** na adrese Na Vršku ***** v Jablonci nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis pana O***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a
neschvaluje panu O***** S***** prominutí poplatku z prodlení ve výši 550,- Kč za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu za únor 2012.

A.7 bere na vědomí

dopis *****a J***** M*****, *****, Jablonec a vyjádření vedoucího pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje manželům B***** a J***** M***** změnu termínu vyklizení ubytovací jednotky č. *****v objektu Liberecká *****v Jablonci nad Nisou, a to do 30. června 2012.

A.8 bere na vědomí

dopis pana J***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a
schvaluje prodloužení smlouvy panu J***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou o tři měsíce s tím, že jeho splátky budou sledovány.

RM/129/2012

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 5, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 1322 na adrese V Aleji 6 v Jablonci nad Nisou, nájemci E***** B*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - E***** B***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 9, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3051 na adrese Řetízková 5 v Jablonci nad Nisou, nájemci J***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J***** H***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.3 vypovídá

nájem bytu č. 2, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3507 na adrese Liberecká 23 v Jablonci nad Nisou, nájemci G***** S*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - G***** S***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.4 vypovídá

nájem bytu č. 13, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 3508 na adrese Liberecká 25 v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** S*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - M***** S***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.5 vypovídá

nájem bytu č. 6, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 3509 na adrese Liberecká 27 v Jablonci nad Nisou, nájemci L***** R*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - L***** R***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.6 vypovídá

nájem bytu č. 1, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 3767 na adrese Palackého 42 v Jablonci nad Nisou, nájemci R***** D*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - R***** D*****- je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.7 vypovídá

nájem bytu č. 10, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p. 4325 na adrese Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou, nájemci K***** J*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - K***** J***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.8 vypovídá

nájem bytu č. 19, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3051 na adrese Řetízková 5 v Jablonci nad Nisou, nájemci B***** G*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - B***** G***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/130/2012

A. schvaluje

odměny ředitelům škol dle příloh č. 1 důvodové zprávy

RM/131/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3 - 16, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru humanitního, odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 771 300 tis. Kč, financování ve výši126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 897 402 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 698 496 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 134 956 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 897 402 tis. Kč.

RM/132/2012

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady Společenství pro dům čp. 2228 v Jablonci nad Nisou, Vodní 26, IČ 272 89 826. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993, která je uzavřena s panem S***** P***** *****bytem ***** Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 30.6. 2012.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 572/1 díl „g“ o výměře 385 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady panu Z***** P***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 542-2009-FaM/OMP ze dne 14.7. 2009, která je uzavřena s Povodím Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05, a to dohodou ke dni 30.4.2012.
A.5 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2502/1 o výměře 10,2 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro akci „I/14 Jablonec n.N. - Humanizace Podhorské ulice“ s vlastníkem, kterým je Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 708 900 05. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 0911090227, na základě které zřídí pronajímatel na části předmětného pozemku ve prospěch nájemce věcné břemeno z titulu umístění trvalé stavby na předmětném pozemku, nejdéle však na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Nájemné bude stanoveno ve výši 163,- + DPH Kč/rok. Nájemné bude každoročně přehodnocováno, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu cen Českým statistickým úřadem. Úprava výše bude promítnuta do nájemného, pokud růst inflačního koeficientu přesáhne 1%.
A.6 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-FaM/OMP ze dne 13.2.2008 s tím, že se doplňuje předmět výpůjčky o část p.p.č. 2086/36 díl „a“ o výměře 434 m 2a část p.p.č. 2086/41 díl „b“ o výměře 822 m 2, vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem realizace provedení živičného povrchu trestného kola. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.7 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1901 o výměře 1504 m 2v k.ú. Jablonec n.N., který je vlastnictví ČR - Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 45797072 za účelem výstavby komunikace. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné bude stanoveno ve výši 1.504,- Kč/rok od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení a 18.800,- Kč/rok od nabytí právní moci stavebního povolení do převodu tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Jablonec n.N.
B. neschvaluje

snížení nájemného za pronájem části p.p.č. 2380/1, dle nájemní smlouvy č. 932-2009-FaM/OMP ze dne 1.2.2012 uzavřené s Pekařstvím Šumava group, a.s., Na Výšině 3373/11, Jablonec n.N., IČ 273 54 059.

RM/133/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 755/157, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 185 m 2a části p.p.č. 813, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 283 m 2vše v k.ú. Rýnovice.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje, směny p.p.č. 459/2 o výměře 45 m 2v k.ú. Rýnovice.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1581/1 o výměře 1382 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 864/3 o výměře 15 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2728, 889/7, 882/7 v k.ú. Jablonec n.N.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/90 o výměře 100 m 2a p.p.č. 338/82 o výměře 7 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 403/392 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stánkem.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části p.p.č. 83/10, 83/13, 2037/10 a p.p.č. 2508/3, 1947/2, 3003, 1948/2, 1948/3, 1952/1 celková výměra cca 3810 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem investiční výstavby v souladu s územním plánem města.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou se stanovením minimální ceny 250.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

RM/134/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 za příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nsou, Lovecká 11, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

RM/135/2012

A. schvaluje

po projednání předloženého materiálu poskytování pobytové odlehčovací služby a výši úhrad za poskytování odlehčovací služby od 1.7.2012 dle důvodové zprávy.

RM/136/2012

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2012 pro CSS p.o. dle důvodové zprávy.

RM/137/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. účetní závěrku za rok 2011
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
dle důvodové zprávy

RM/138/2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozpočet společnosti na rok 2012 dle důvodové zprávy

RM/139/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro I. čtvrtletí 2012 ve výši uvedené v upravené důvodové zprávě

RM/140/2012

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně popisu současného stavu

B. souhlasí

s návrhem řešení na zlepšení stavu plakátovacích ploch a výlepu plakátů

C. ukládá

Ing. Tomáši Benešovi, vedoucímu odboru územního a hospodářského rozvoje
Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru správy majetku
zajistit vypsání výběrového řízení na obnovu, správu a provoz plakátovacích ploch a výlepu plakátů na území města

RM/141/2012

A. bere na vědomí

ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a po projednání přiložené důvodové zprávy:
Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu :
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2011
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2011
c) k Zprávě o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2011

Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2011

B. schvaluje

a) výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2011, včetně účetní závěrky za rok 2011, přílohy účetní závěrky za rok 2011, zprávy o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2011
b) zúčtování hospodářského výsledku , ve výši 1 935 441,80 Kč z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu s Vyjádřením Dozorčí rady pro valnou hromadu
c) Rozpočet TSJ, s.r.o. pro rok 2012

RM/142/2012

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 12 k Rámcové smlouvě o dílo č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004 na akci Revitalizace centra města: I. etapa - Oprava povrchů komunikací v pěší zóně a II. etapa - Oprava nástupního prostoru radnice

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 12 k výše uvedené rámcové smlouvě

RM/143/2012

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru paní Vlastě Zlatníkové ve výši 5 000 Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících se reprezentováním města na V. mistrovství světa veteránů v halové atletice ve Finsku.

RM/144/2012

A. bere na vědomí


žádost majitelů garáží v ulici U Nisy o příspěvek na darovací daň

B. schvaluje

poskytnutí finančního daru:
paní M***** S*****, Liberecká *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 3 220 Kč
panu O***** S*****, Liberecká *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 3 220 Kč
paní H***** B*****, Nová Pasířská *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 3 521 Kč
panu W***** B*****, Nová Pasířská *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 3 521 Kč
paní V*****R*****, Budovatelů *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 3 545.5 Kč
paní J*****P*****, Močítka *****, Svijanský Újezd, ve výši 3 545,5 Kč
panu J***** M*****, Nová Pasířská *****, Jablonec nad Nisou, ve výši 6 951 Kč

RM/145/2012

A. bere na vědomí

podnět komise dopravní týkající se omezení provozu na vybraných linkách MHD o letních měsících a vyjádření Luboše Wejnara, ředitele DPMLaJ, a.s. a toto omezení na vybraných linkách MHD uvedených v důvodové zprávě schvaluje .

RM/146/2012

A. schvaluje

použití znaku statutárního města Jablonec nad Nisou na vozidlech a při propagaci společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

RM/147/2012

A. schvaluje

- poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.
- text darovací smlouvy pro poskytnutí tohoto finančního daru.

RM/148/2012

A. schvaluje

novelizaci směrnice RM č. 1/2011, k veřejným zakázkám malého rozsahu spočívající v jejím doplnění o čl. 5a Expertní zakázky
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, zveřejnit úplné znění této směrnice.

RM/149/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/150/2012

A. schvaluje

využití části objektu č.p. 1736 v Jablonci nad Nisou, ulice Emilie Floriánové (1 místnost se samostatným vchodem a chodba v přízemí objektu Spolkový dům) pro potřeby veřejné služby organizované Magistrátem města Jablonec nad Nisou za podmínek popsaných v důvodové zprávě;

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, zajistit ve spolupráci s ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. bezproblémové fungování uvedených prostor pro výkon veřejné služby.

RM/151/2012

A. schvaluje

navržené termíny schůzí Rady města Jablonec nad Nisou pro 2. pololetí 2012 dle předložené důvodové zprávy

RM/152/2012

A. jmenuje

v pozici zakladatele a v souladu s ust. čl. 11.4. Zakladatelské listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ: 28686454, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100, PSČ 466 01 na funkční období 3 roky následující tři členy dozorčí rady této společnosti:
Marta Broulová, r.č. *****; Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 06
JUDr. Pavel Pfajfr, r.č. *****; Ohrazenice *****, PSČ 511 01
Ivana Kořínková, r.č. *****; Jablonec nad Nisou, *****, PSČ 466 04.

RM/154/2012

A. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

B. schvaluje

1. poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč panu K***** Ž*****, bytem: *****, Jablonec nad Nisou
2. text darovací smlouvy uzavírané s panem K***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy.

RM/153/2012

A.1 schvaluje

upravené znění dohody o podmínkách výkonu práce ředitele příspěvkové organizace (vyjma školských zařízení a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.), dle přílohy důvodové zprávy,

A.2 schvaluje

upravené znění smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným (pro jednatele společností s ručením omezeným, ve kterých je město Jablonec nad Nisou jediným společníkem), dle přílohy důvodové zprávy,

A.3 schvaluje

upravené znění doporučeného návrhu smlouvy o výkonu ředitele obecně prospěšné společnosti (pro ředitele obecně prospěšných společností, založených městem Jablonec nad Nisou), dle přílohy důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města Jablonce nad Nisou, uzavřít shora označené smlouvy pod body A.1. a A.2. a předat doporučení pro předsedy jednotlivých správních rad u smlouvy označené pod bodem A.3., přičemž pověřuje primátora drobnými modifikacemi jednotlivých smluv v případě potřeby vyvolané u jednotlivých ředitelů a jednatelů relevantními důvody a v rámci práv a povinností smlouvami daných.

Vytvořeno 6.6.2012 16:45:03 - aktualizováno 4.1.2019 14:00:19 | přečteno 2149x | Petr Vitvar
load