Usnesení rady 10/2012

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.05.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/116/2012

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště"

A.2 schvaluje

komplexní zadávací dokumentaci pro tuto zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

Vytvořeno 15.5.2012 9:00:11 - aktualizováno 30.10.2012 15:00:17 | přečteno 1587x | Petr Vitvar
load