Usnesení rady 09/2012

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.05.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/99/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** D***** a P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** a A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 18/2127, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7/3052, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11/3056, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Mgr. B***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K***** a D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubyt. jednotka 0+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** a R***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.2 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k ubytovací jednotce č. 2 o velikosti 0+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný V***** U*****)
k ubytovací jednotce č. 7 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 146/2342 v Jablonci nad Nisou (ubytovaní B***** a J***** M*****)
k bytové jednotce č. 13 o velikosti 1+1 v objektu Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou (nájemce E***** V*****)

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** Č*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** Š*****)
b. j. č. 2, U Tenisu 4675/A, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou

A.5 schvaluje

ubytovací smlouvu k této ubytovací jednotce:
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubyt. jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

RM/100/2012

A. schvaluje

umístění dřevěného stánku se zmrzlinou o rozměrech 3x4 m na p.p.č. 403/400, k.ú. Mšeno nad Nisou od 1.5.2012 do 30.9.2012 na základě dohody o užívání veřejného prostranství jako variantu, kterou nezahrnuje Směrnice č.14 k problematice stánkového prodeje pro pana Petra Pilze, se sídlem Luční 281, Smržovka.


RM/101/2012

A.1 bere na vědomí

dopis manželů Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje poskytnutí slevy z nájemného ve výši 20 % z předpisu čistého měsíčního nájemného s účinností od dubna r. 2012 manželům V***** a R***** *****, bytem *****, Jablonci nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis slečny V*****F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neschvaluje slečně V***** F***** udělit výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis paní L***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje manželům L*****a T***** R*****, bytem *****, Jablonci nad Nisou poskytnutí slevy z nájemného.

A.4 bere na vědomí

dopis pana J***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a
doporučuje prodloužit smlouvu panu J***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou o jeden měsíc a předložit na příští RM opětně s doplněnými podrobnějšími informace.

A.5 bere na vědomí

dopis pana F***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neuděluje panu F***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis slečny V***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje slečně V***** F***** Jablonec nad Nisou pronájem obecního bytu a doporučuje slečně V***** F***** hlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána, pokud splní podmínky stanovené Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.7 bere na vědomí

dopis slečny M***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje slečně M*****D*****, *****, Jablonec nad Nisou pronájem obecního bytu doporučuje slečně M***** D***** hlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána, pokud splní podmínky stanovené Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.8 bere na vědomí

dopis paní M***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje paní M***** B*****é, nar. *****. 1959, bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou prominutí poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu v období od dubna do června roku 2010.

A.9 bere na vědomí

dopis ředitelky ZŠ Liberecká PaeDr. Heleny Pletichové a pana Jozefa Berkyho, *****, Jablonec nad Nisou i vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a trvá na svém usnesení č. 65/2011 ze dne 14. 4. 2011, kterým byla paní J***** B***** podána výpověď z nájmu bytu č. 1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou.

RM/102/2012

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. výroční zprávu 2011

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. účetní závěrku roku 2011
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
3. rozdělení zisku společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy

RM/103/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozpočet Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o. na rok 2012

RM/104/2012

A. bere na vědomí

rozsah a obsah opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků vodní nádrže Mšeno

RM/105/2012

A. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 01/3 na pronájem garáže č. 5 v objektu Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou, uzavřené dne 1. 5. 2001 s paní K***** P*****, a to dohodou ke dni 31. 5. 2012.

RM/106/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 99 o výměře 80 m 2v k.ú. Kokonín.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemků pod trafostanicemi st.p.č. 6272 o výměře 15 m 2, st.p.č. 4121 o výměře 22 m 2, st.p.č. 4285 o výměře 20 m 2, st.p.č. 4331 o výměře 27 m 2, st.p.č. 4332 o výměře 27 m 2, st.p.č. 4187 o výměře 30 m 2, st.p.č. 4170 o výměře 27 m 2, st.p.č. 4169 o výměře 28 m 2, st.p.č. 6276 o výměře 27 m 2, st.p.č. 6275 o výměře 13 m 2, st.p.č. 353/3 o výměře 28 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4142 o výměře 17 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2139/4 o výměře 84 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 572/1 díl „g“ o výměře 385 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky části p.p.č. 2086/36 díl „a“ o výměře 434 m 2a části p.p.č. 2086/41 díl „b“ o výměře 822 m 2, vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem realizace provedení živičného povrchu trestného kola.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 964/13 v k.ú. Jablonec n.N.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 703/7 o výměře cca 16 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 267 o výměře 224 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1065 o výměře 74 m 2, st.p.č. 1067 o výměře 31 m 2včetně budovy bez čp/če a část p.p.č. 1108/31 vše v k.ú. Mšeno n.N.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 5 o výměře 22,8 m 2v objektu Smetanova 63/4291 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že garáž bude volná od 1. 6. 2012.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 195,9 m 2v 2. nadzemním podlaží objektu čp. 402 (Kamenná 11) v katastrálním území Jablonec nad Nisou.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 290 m 2ve 3. nadzemním podlaží objektu čp. 402 (Kamenná 11) v katastrálním území Jablonec nad Nisou.
A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 170 (Hvězdná 7) na st.p.č. 154 včetně st.p.č. 154, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Bytové družstvo Hvězdná Jablonec nad Nisou, IČ 22773509, se sídlem Jablonec nad Nisou, Hvězdná 160/7, PSČ 466 01.

RM/107/2012

A. schvaluje

odměnu MUDr. Vítu Němečkovi, MBA, řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. za I. čtvrtletí roku 2012 dle důvodové zprávy.

RM/108/2012

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2011:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/109/2012

A. schvaluje

výjimku z počtu dětí v mateřských školách:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace z 96 na 104 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace z 96 na 105 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace z 48 na 50 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace ze 70 na 72 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace z 96 na 104 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace z 96 na 104 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace z 96 na 98 míst,
- odloučené pracoviště Vítězslava Nezvala 12 z 72 na 74 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace z 72 na 75 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace z 96 na 100 míst.

RM/110/2012

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Petra Beitla do Bruselu, Belgie ve dnech 9. - 11. května 2012 a zahraniční cestu náměstka primátora Mgr. Petra Tulpy do Jelení Hory, Polsko dne 11. 5. 2012 na zahájení akce TOUR TEC

RM/111/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/112/2012

A.1 schvaluje

poskytnutí daru ve výši 19 000 Kč OS Helpík, nestátní nezisková organizace, sídlo: V Kosinách 128, 252 28 Černošice, na náklady spojené s přednáškami na základních školách za podmínek uvedených v darovací smlouvě 214-2012/KP.

A.2 schvaluje

poskytnutí daru ve výši 17 500 Kč OS Helpík, nestátní nezisková organizace, sídlo: V Kosinách 128, 252 28 Černošice, na náklady spojené s pořádáním Krajského kola soutěže Helpík za podmínek uvedených v darovací smlouvě 213-2012/KP.

RM/113/2012

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí týkající se soutěže „Kvetoucí Jablonec“ a souhlasí se zveřejněním informací k této soutěži uvedených v důvodové zprávě na webu města a v Jabloneckém měsíčníku.
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu města, zajistit zveřejnění této soutěže.

RM/114/2012

A. schvaluje

uzavření předběžné smlouvy mezi městem Beihai (Čínská lidová republika) a městem Jablonec nad Nisou o sportovních výměnách a spolupráci. Vyhotovení finální smlouvy bude ve třech jazycích: v českém, čínském a anglickém s tím, že texty mají být identické. Pokud by se odlišovaly, je závazná verze v angličtině.

RM/115/2012

A.1 schvaluje

z důvodů zvláštního zřetele hodných jednorázovou výjimku ze své směrnice č. 1/2011, k veřejným zakázkám malého rozsahu na zajištění odborné podpory při jednání se společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - tato výjimka spočívá v neaplikování této směrnice pro dvě zakázky malého rozsahu
A.2 schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytnutí právních služeb, jejich ceně a informace o skutečnostech nutných pro vyřízení věci s advokátní kanceláří JUDr. Ladislav Břeský, advokát (AK Břeský, Heiplík, Vosátka, se sídlem Praha 2, Botičská 1936/4, IČ: 66218128); za podmínek dle důvodové zprávy, jejíž je návrh smlouvy přílohou;
A.3 schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3, IČ: 61503240 na vyhotovení Návrhu variant budoucího zásobování města Jablonec nad Nisou teplem a řešení soustavy CZT dle nabídky, která je přílohou důvodové zprávy.
Vytvořeno 4.5.2012 9:45:16 - aktualizováno 4.5.2012 14:00:12 | přečteno 1807x | Petr Vitvar
load