Usnesení rady 08/2012

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 12.04.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/73/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/74/2012

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
J***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E*****Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
Mi***** a V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39/64, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
D***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M***** a T***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4244, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Le***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Soukenná 15/1588, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** S***** a E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a B***** L*****, byem *****5, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14/4837, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 31 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 21/4325 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** F*****)

RM/75/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní H*****H*****, nar. *****.1941, bytem *****, Jablonec nad Nisou , t.č. v Domově důchodců Velké Hamry, na adrese Velké Hamry *****a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
schvaluje
a)
prominutí dluhu paní H***** H*****, nar. *****1941, bytem *****, Jablonec nad Nisou , t.č. v Domově důchodců Velké Hamry, na adrese Velké Hamry *****, který vzniknul za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné na měsíc leden 2012, a poplatek z prodlení s placením nájemného za tentýž měsíc. Celková prominutá částky činí k datu zpracování tohoto usnesení 2.779,- Kč
b) vyklizení bytu č. *****v objektu Opletalova *****na náklady magistrátu

A.2 bere na vědomí

dopis pana M***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče a neschvaluje p. M*****Č***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis paní I***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní I*****F*****k bytové jednotce č.***** o velikosti 1+1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.4 bere na vědomí

dopis pana T***** Č*****, předsedy představenstva CL-INVEST a.s., *****, Praha 1 a
vyjádření vedoucí oddělení majetkoprávního

A.5 bere na vědomí

dopis pana J***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J***** K***** k bytové jednotce č. ***** o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu).

A.6 bere na vědomí

dopis paní P*****R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení správy bytových domů a trvá
na svém usnesení č. 48/2012/3 ze dne 1. 3. 2012, kterým byla slečně P***** R***** ukončena nájemní smlouva k bytové jednotce č. *****v objektu *****, Jablonec nad Nisou.

RM/76/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 5 - 9, úpravy v rámci rozpočtu odboru humanitního a kanceláře tajemníka a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 761 508 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 887 610 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 696 069 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 127 591 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 887 610 tis. Kč.

RM/77/2012

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1535 a 1534, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (zemní kabelové vedení NN - Mšeno p.p.č. 1474/2, 1474 /3, IV-12-4010528) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 662/6, 665/1, 662/1 a 666, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (Zázemí sportovních areálů v ulici U Hřiště - výstavba parkoviště) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 500,- Kč + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 366, 165/2, 365, 363 a 364/1, vše v k.ú. Rýnovice, v p.p.č. 665/1, 662/1 a 662/6, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (Zázemí sportovních areálů v ulici U Hřiště v Jablonci nad Nisou), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 500,- Kč + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 462/17 a 2526/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (Odkanalizování výpravní budovy hlavního nádraží ČD v Jablonci nad Nisou), mezi městem Jablonec nad Nisou (investor), Českými drahami, a.s., se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 (povinná osoba), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba)
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 323/7, st.p.č. 149/3 a st.p.č. 745/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, dle geometrického plánu - přístup k budově bez čp./če. na st.p.č. 4375 a ke st.p.č. 4375, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a P***** H*****, *****Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH
A.6 schvaluje

zřízení věcného břemene práva užívat nebytové prostory (dle zákresu) v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 80 na stavební parcele č. 190 v k. ú. Kokonín s tím, že v prostorách bude umístěna Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, IČ 72743191, se sídlem Rychnovská 216, 46801 Jablonec nad Nisou - Kokonín s výukou pracovních činností. Věcné břemeno bude zřízeno za částku 100,-Kč + DPH (Statutární město Jablonec nad Nisou), a to na dobu určitou 3 roky.


B.1 mění

usnesení rady města č. 104/2011/A/7a,b ze dne 12.5.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o
a) p.p.č. 461/3, k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
b) p.p.č. 633/1, st.p.č. 2855, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 221/2011/A/21 ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 518/226 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 mění

usnesení rady města č. 87/2006/A/3 ze dne 8.6.2006, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1168, k.ú. Proseč nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.

RM/78/2012

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 51-2009-FaM/OMP ze dne 10.3.2009, a to tak, že se doplňuje dočasný zábor nad 1 rok o část p.p.č. 28/3 o výměře 15 m 2v k.ú. Lukášov.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 1181/14 o výměře 271 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní M***** O*****Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 600/2 o výměře 17 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod plechovou garáží č.ev.1180 panu F***** S***** Jablonec n.N. a panu J***** S***** Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2.
A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 438-96-OFaM/OMP ze dne 3.10.1996 a nájemní smlouvy č. 544-2001-OFaM/OMP ze dne 23.11. 2001 obě uzavřené s FK BAUMIT Jablonec, a.s., U Stadionu 4904/5, Jablonec n.N. IČ 250 231 44, dohodou ke dni 30.4. 2012
A.5 schvaluje

pronájem části p.p.č. 662/6 o výměře 19874 m 2, části p.p.č. 660 o výměře 6059 m 2, p.p.č. 661/1 o výměře 1527 m 2, části p.p.č. 66/33 o výměře 1118 m 2vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem užívání pozemků jako fotbalové hřiště pro mládežnický fotbal a souvisejících sportovních aktivit pro FK Jablonec, občanské sdružení, IČ 708 401 05, se sídlem U Stadionu 4904/5, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.5.2012 do 30.4.2024. Nájemné ve výši 1000,- Kč/rok.

RM/79/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže bez čp/če na st.p.č. 896/3 o výměře 18 m 2(u objektu Podhorská 57/822) v k.ú. Jablonec n.N.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 6012 o velikosti 17 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ˝ st.p.č. 3918 o výměře 21 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1410/2 o výměře 347 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 2405/1 o výměře 7963 m 2, p.p.č. 2405/10 o výměře 1951 m 2, p.p.č. 2405/11 o výměře 242 m 2, p.p.č. 2405/12 o výměře 29 m 2včetně budovy bez čp/če, p.p.č. 2405/13 o výměře 28 m 2vše v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, v obci Staré Splavy.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 2.500.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 22. 5. 2012.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny s určením minimální ceny ve výši 1.900.000,- Kč a konečným termínem podání nabídky do 22. 5. 2012.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 37 (Rychnovská 37) včetně st.p.č. 192, p.p.č. 766/1, p.p.č. 1002 a p.p.č. 767/6 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství), a to obálkovou metodou (varianta B, § 11 a-c Jednacího řádu pro hospodaření s majetkem města) bez možnosti využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny a konečným termínem podání nabídky do 22. 5. 2012.

RM/80/2012

A. schvaluje

inventarizační zprávu za rok 2011 s výsledkem:
a) účet 324 0010 - inv. rozdíl ve výši 875.986,42 Kč odepsat do výnosů
b) účet 311 0100 - inv. rozdíl ve výši 239.880,25 Kč nechat v evidenci mimoúčetně.
c) účet 311 0047 - inv. rozdíl ve výši 19.018,00 Kč odepsat do nákladů.

RM/81/2012

B.1 schvaluje

Úpravu Pravidel likvidační komise

B.2 schvaluje

Vyřazení movitého majetku za rok 2011 dle předložené důvodové zprávy

RM/82/2012

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 10 a 11 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20. 4. 2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat dodatek č. 10 a 11

RM/83/2012

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. účetní závěrku za rok 2011
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
3. návrh zúčtování hospodářského výsledku, vzniklá ztráta ve výši 254.479,74 Kč bude vypořádána takto: 64 931,24 Kč z kladného zůstatku účtu 428 (nerozdělený zisk minulých let) a 189 548,50 Kč na účet 429 (neuhrazená ztráta minulých let)
4. zrušení společnosti likvidací
5. jmenování likvidátora Ing. Václava Doležala, auditora a daňového poradce, Komenského 2644/15a, Jablonec
nad Nisou, trvalým pobytem *****, *****Jablonec nad Nisou, dat. nar.*****rodné číslo *****
6. odměnu likvidátora ve výši 15 tis. Kč za provedení likvidace
7. zrušení odměňování členů dozorčí rady od 1.1.2012

B. doporučuje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. zastupitelstvu města provést rozpočtovou změnu spočívající v poskytnutí provozní dotace společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. pro rok 2012 ve výši 25 tis. Kč na odměnu likvidátora a náklady likvidace společnosti

C. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
1. výroční zprávu za rok 2011
2. vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a k zúčtování hospodářského výsledku

D. ukládá

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Ing. Miloši Velemu, jednateli společnosti, založit účetní závěrku za rok 2011, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem

RM/84/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 za příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková orgnaizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Dolní 3969, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

RM/85/2012

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku v době přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin v roce 2012 dle důvodové zprávy

B. schvaluje

1. příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodě A - E důvodové zprávy
2. zajištění prázdninového provozu u privátních subjektů do maximální výše limitu 60 tisíc Kč

C.1 ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi primátora, zajistit v roce 2012 vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy

C.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit financování mzdových nákladů v nově otevřené třídě Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Mechová 10, prostřednictvím návrhu rozpočtových změn.

RM/86/2012

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro:
1. Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 10 000,-Kč dle důvodové zprávy
2. Základní školu Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v hodnotě 34 000,-Kč dle důvodové zprávy
3. Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace v hodnotě 10 000,-Kč dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele příslušných příspěvkových organizací

RM/87/2012

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2012 dle důvodové zprávy.

RM/88/2012

A. schvaluje

znění Smlouvy č. 09038363 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“ podepsanou zástupcem Fondu dne 19. 3. 2012

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/89/2012

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 2/2012 týkající se změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství
B. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou schválit úpravu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství o nové vymezení ploch a pravidel

RM/90/2012

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za rok 2011

RM/91/2012

A.1 schvaluje

návrh Smlouvy o způsobu přemístění městské výstavní síně z budovy radnice do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových
A.2 schvaluje

záměr výpůjčky prostor pro Galerii MY, o.s. (IČ 70226814, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19) ve 2. nadzemním podlaží objektu č.p. 1 v k. ú. Jablonec nad Nisou (Dům Jany a Josefa Václava Scheybalových v Kostelní ulici) a v části prvního podzemního podlaží objektu č.p. 3100 v k.ú. Jablonec nad Nisou (radnice na Mírovém náměstí), ve vymezení dle důvodové zprávy
B.1 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit naplnění finančních povinností vyplývajících městu z této smlouvy

B.2 ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu města, zajistit zveřejnění záměru výpůjčky prostor pro budoucí umístění Galerie MY v objektech ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou v souladu s rozhodnutím rady města

RM/92/2012

A. schvaluje

v souvislosti s realizací reformy sociálních agend a stěhováním pracovníků z objektu Anenské do budovy radnice, prodej majetku statutárního města Jablonec nad Nisou (dle výčetky v důvodové zprávě) Úřadu práce ČR - pracoviště Jablonec nad Nisou a to za smluvní cenu 70 tisíc Kč.

RM/93/2012

A. schvaluje

Dodatek č. 4, včetně jeho Příloh č. 1 - 3, ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ se Státní tiskárnou cenin, s.p.

RM/94/2012

A. bere na vědomí

novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
B.1 schvaluje

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nové znění čl. 6 odst. 3, 4, 5 dle důvodové zprávy
B.2 schvaluje

změnu Směrnice Rady města č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu - čl. 1 odst. 2 a čl. 5 odst. 3 a 4 dle důvodové zprávy
B.3 schvaluje

změnu označení města a jeho orgánů ve všech směrnicích a řádech rady města v souvislosti se zařazením Jablonce nad Nisou do seznamu statutárních měst
C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu, zajistit vydání novelizovaných předpisů dle tohoto rozhodnutí rady města

RM/95/2012

A. bere na vědomí

žádost vedoucího Územního odboru Policie ČR plk.Mgr.Bc. Petra Šikoly

B. schvaluje

nájemní smlouvu k bytové jednotce č.17, o velikosti 1+1 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou Mgr. Z***** K*****, bytem *****, Železný Brod na dobu 1 roku s garancí příštího prodlužování po dobu služební příslušnosti nájemnice k územním odboru PČR Jablonec nad Nisou.

C. ruší

výběrové řízení č. 32/2012 na pronájem obecního bytu.

RM/96/2012

A. bere na vědomí

zahraniční služební cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Aachen (partnerské město Jelení Hory), Německo ve dnech 19. - 22. dubna 2012.

RM/97/2012

A. souhlasí

z důvodu krizového stavu na úseku poskytování pečovatelské služby s přímým nákupem automobilu Citroen C3 Picaso za 292 tisíc Kč dle důvodové zprávy;

B. schvaluje

pořízení automobilu Citroen C3 Picaso s tím, že rada města doporučuje zastupitelstvu města jako zřizovateli, poskytnout na nákup investiční dotaci ve výši 100 tisíc Kč.

RM/98/2012

A. bere na vědomí

návrh na možné poskytnutí daru statutárnímu městu Jablonec nad Nisou ze strany Nadačního fondu třetího tisíciletí;

B. neschvaluje

možnost přijetí tohoto daru.

Vytvořeno 16.4.2012 8:00:05 - aktualizováno 5.9.2012 17:45:11 | přečteno 1943x | Petr Vitvar
load