Usnesení rady 28/2011

Usnesení z 28. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.06.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/129/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/130/2011

A.1 schvaluje

návrhy na uzavření nájemních smluv:
L***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** U*****, trv. *****, Nový Bor
1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
I***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B/4605, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L*****D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 148/2343, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
T***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 21/4787, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Horní 191, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, zast. zák. zástupcem P***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** T*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Z*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Š***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok 
P***** Z*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39/64, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.3 schvaluje

R***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** F*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
K***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu učitou 2 roky
I***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

A.4 schvaluje

ukončení nájemních a ubytovacích smluv:
k bytové jednotce č. 23 o velikosti 0+1 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou (nájemce P***** S*****)
k bytové jednotce č. 36 o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 10/3855 v Jablonci nad Nisou (nájemce P***** R*****)
k ubytovací jednotce č. 6 o velikosti 1+1 v objektu Liberecká 148/2343 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná O***** F*****)

A.5 schvaluje

M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou slevu ve výši 15 % z předpisu čistého měsíčního nájemného za pokoj o výměře 16 m2 (ložnice) a dále za pokoj o výměře 24 m2 (dětský pokoj) od 01. 04. 2011 do odstranění.

B. svěřuje

odboru správy majetku Městského úřadu Jablonec nad Nisou rozhodování o uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, rozhodování o obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, rozhodování o dohodách o výměně bytů, rozhodování o slevách z nájemného a rozhodování o výpovědích z nájmu bytu, v období, kdy nejedná Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 10. 6. do 24. 8. 2011, po předchozím projednání v poradě vedení MěÚ Jablonec nad Nisou.

RM/131/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní M***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření komise humanitní péče a vedoucího oddělení správy bytových domů a uděluje slečně M***** H*****výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis paní D***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření
komise humanitní péče a pracovníka funkce vedoucího oddělení správy bytových domů a uděluje paní D*****J***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.3 bere na vědomí

dopis pana J*****Š*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího oddělení správy bytových domů.

A.4 bere na vědomí

dopis pana ***** M***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření vedoucího oddělení správy komunikací, pracovníka pověřeného řízením stavebního úřadu a místostarosty Ing.Miloše Veleho

A.5 bere na vědomí

dopis pana F***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření
komise humanitní péče,  vedoucího oddělení správy bytových domů a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek, uděluje panu F***** D***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou.

A.6 bere na vědomí

dopis pana J***** J*****, ***** Jablonec nad Nisou, vyjádření
pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje  navýšení částky určené ke splácení v dohodě
o uznání dluhu ze dne 15.7.2010.

A.7 bere na vědomí

dopis manželů I***** a V*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucího oddělení správy bytových domů, ruší část usnesení č. 97/2011/3 ze dne 12. 5. 2011, kterým bylo manželům N***** ukončena nájemní smlouva, a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manželům N***** na dobu určitou 10 měsíců ke stávajícímu bytu.

RM/132/2011

A. schvaluje

Ceník nebytových prostor ve Spolkovém domě s platností od 1.7.2011

RM/133/2011

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Skřivánčí 12 v Jablonci nad Nisou, uzavřené dne 9. 3. 2009 s občanským sdružením NADĚJE o.s., IČ 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 05 Praha 5, a to dohodou ke dni 30.6. 2011

A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 68,31 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu Dlouhá 25a/1376 v Jablonci nad Nisou s občanským sdružením NADĚJE o.s., IČ 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 05 Praha 5 za účelem kanceláří pro terénní pracovníky vykonávající na území města Jablonec nad Nisou terénní sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně poskytování dalších služeb sociální prevence s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 250,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 7. 2011.

RM/134/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1467/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 576/10 o výměře 139 m2 a p.p.č. 576/21 o výměře 117 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2183/20 o výměře 1451 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1874/9 o výměře 339 m2, p.p.č. 1880/10 o výměře 79 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 1590, části p.p.č. 1589 a části p.p.č. 1591 vše v k.ú. Proseč n.N.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2336/1, části p.p.č. 442/70 a části p.p.č. 442/69 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem scelení zahrady.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2318/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístupu.

A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 209/7 o výměře 21 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stavbou.

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 a části p.p.č. 1226/6 o výměře 310 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady

A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 830/3 o výměře 665 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

A.11 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2166/4 o výměře 1219 m2 v k.ú.Jablonec n.N. za účelem sportovní činnosti žáků školy (výuka tělesné a pracovní výchovy, akce školy apod.).

A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 737/5 o výměře 5621 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinných domů v souladu s územním plánem v kategorii B1, podmínkou prodeje je předložení zastavovací studie.

A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1971/1, části p.p.č. 2481 a části p.p.č. 2001/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.

A.14 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1999/24 o celkové výměře 5029 m2 a části p.p.č. 1995 o celkové výměře 10 620 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3418/14 v objektu Liberecká 50/3418, 52/3419 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36,6 m2 v 7. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 366/22929 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 4542, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

A.16 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 163 (Proseč 163) na st.p.č. 287 včetně st.p.č. 287 o výměře 905 m2, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství).

A.17 schvaluje

zveřejnění záměru směny objektu č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního vypořádání nemovitostí ve vlastnictví pana Jozefa Moťovského a Ing. Vladimíra Sedláčka.

A.18 schvaluje

zveřejnění záměru směny objektu č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650, p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního vypořádání nemovitostí ve vlastnictví pana Jozefa Moťovského.

A.19 schvaluje

zveřejnění záměru směny objektu č.p. 1495 (Raisova 5) na st.p.č. 1286 včetně st.p.č. 1286 a p.p.č. 2070/10, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem majetkoprávního vypořádání nemovitostí ve vlastnictví pana Jozefa Moťovského.

RM/135/2011

A.1 schvaluje

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18.2.2002, která je uzavřena se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 254 344 11 a to tak, že se zužuje předmět nájmu o p.p.č. 338/1 v k.ú. Jablonec n.N., tj. výše nájemného se nově stanovuje ve výši 420.000,- Kč/rok + DPH, s účinností od 10.6.2011.

A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 338/1 o výměře 11648 m2 v k.ú. Jablonec n.N. (ostatní plocha - stadion) za účelem užívání pozemku jako sportoviště z důvodu získání dotace na revitalizaci travnaté plochy pro FK Jablonec, občanské sdružení, U stadionu 5, Jablonec n.N., IČ 708 40 105. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou 10 let, s účinností od 10.6. 2011. Nájemné ve výši 60.000,- Kč/rok. Město uděluje souhlas s investicemi do pronajatého majetku.

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.1.1994 na pronájem části p.p.č. 797/5 v k.ú. Jablonecké Paseky, uzavřené s panem Oldřichem Plívou, bytem Mozartova 21, Jablonec nad Nisou, dohodou ke dni 31.7. 2011.

A.4 schvaluje

zpětvzetí výpovědi dle usnesení č. 198/2010/A ze dne 16.9. 2010.

A.5 schvaluje

uzavření dodatků k Dohodám o užívání na p.p.č. 10/2 o výměře 2212 m2, 10/3 o výměře 2910 m2, 10/4 o výměře 433 m2, 10/5 o výměře 740 m2, 10/6 o výměře 182 m2, 10/7 o výměře 181 m2, 10/8 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Kokonín (autocvičiště v Kokoníně) za účelem cvičné plochy se subjekty provozujícími autoškolu a to tak, že mění částku 50,- Kč/žáka + DPH na částku ve výši 200,- Kč/žáka + DPH a stanovuje jednorázový poplatek za užívání autocvičiště ve výši 1.500,-Kč/rok + DPH. Ostatní náležitosti Dohod o užívání se nemění. Tyto podmínky budou platit i pro nově uzavírané Dohody o užívání se subjekty provozujícími autoškoly.

A.6 schvaluje

pronájem p.p.č. 566/3 o výměře 497 m2 v k.ú. Rýnovice pro manžele Ladislava a Kláru Kudrnovi a pana Miloslava Kvočku, všichni bytem Jezdecká 189/3, Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

B.1 pověřuje

starostu města Jablonec nad Nisou zveřejňováním záměrů majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 10.6. 2011 do 25.8.2011.

B.2 pověřuje

poradu vedení města schvalováním podnájmů v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 22.6. 2011 do 6.9. 2011.

C. svěřuje

odboru ekonomiky pravomoc rozhodování o pronájmech nebytových prostor, pozemku, objektů a výpůjček a zřizování věcných břemen v období, kdy nezasedá rada města , tj. od 10.6. 2011 do 25.8. 2011

D. neschvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 713-2006-FaM/OMP ze dne 2.7. 2007 uzavřené se společností Luxembourg Invest a.s.

RM/136/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3 - 10, úpravy v rámci rozpočtu odboru ekonomiky a odboru správy majetku  a rozpočtu města Jablonec nad Nisou  v celkovém objemu 1 126 315 tis. Kč

A.2 schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2011 za příspěvkové organizace: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace; Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl. armády 37, příspěvková organizace, Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace; Mateřská škola spec. Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace; Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod vodárnou 10, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace; Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace; Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
 

RM/137/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 755/203 v k.ú. Rýnovice (přeložka kabelů VN v ulici Československé armády, k.ú. Rýnovice) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

A.2 schvaluje

v p.p.č. 1090/12, 1036/1, 1083/8, 2402/1, 1148/3, 1181/20, 1222/5, 2403/1, 1257/2, 1244/11, 1247/10, 2408/2, 1281/4, 1340/1, 1338/11, 2426/1, 1407/14, 1470/17, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (optická síť GTS v Jablonci nad Nisou), se společností GTS Czech s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ 28492170 (budoucí oprávněný), s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.2 schvaluje

(optická síť GTS v Jablonci nad Nisou) se společností GTS Czech s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ 28492170 (budoucí oprávněný), v p.p.č. 1027/12 a 1036/27, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 625,- Kč/m2 + DPH, a dále v p.p.č. 1178/3, 1181/14 a 1354/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, s tím, že jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 151/1 a 1011/4, vše v k.ú. Rýnovice, a v p.p.č. 1117/10 a 1140/6, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (STL plynovod - „Plynová kotelna EC 3, Jablonec nad Nisou“), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., se sídlem Liberecká 120, Jablonec nad Nisou, IČ 61539881 (investor), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, a to v p.p.č. 151/1 a 1011/4, vše v k.ú. Rýnovice, ve výši 150,- Kč/m2 + DPH, a v p.p.č. 1117/10 a 1140/6, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, ve výši 375,- Kč/m2 + DPH.

B.1 mění

usnesení č. 216/2010/14a) a 14b) ze dne 14. 10. 2010, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2700 v k.ú. Jablonec nad Nisou a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

B.2 mění

usnesení č. 3/2009/A/6 ze dne 16. 9. 2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 3040, 3041, 3042, 3043 a 3044, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

B.3 mění

usnesení č. 104/2011/A/6 ze dne 12.5.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ 70890005 (investor). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/138/2011

A. bere na vědomí

výroční zprávu a zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za rok 2010, dle důvodové zprávy

RM/139/2011

A. zrušuje

usnesení RM č. 98/2008, kterým byla schválena Metodika odměňování ředitelů městem založených či zřízených organizací za jimi získané finanční prostředky mimo rozpočet města

RM/140/2011

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určených darů do svého vlastnictví pro: 

A.1 uděluje

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. v hodnotě 15 000,-- Kč, dle důvodové zprávy

A.2 uděluje

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. v hodnotě 6 000,- Kč, dle důvodové zprávy

A.3 uděluje

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. v hodnotě 25 000,- Kč, dle důvodové zprávy

A.4 uděluje

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
a) v hodnotě 10 000,- Kč dle důvodové zprávy
b) v hodnotě 26 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv
- ředitele příslušných příspěvkových organizací

RM/141/2011

A. schvaluje

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 2/2011 pro vyřizování a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního referenda

RM/142/2011

A.1 bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ve věci obecně závazné vyhlášky O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství ve znění dle důvodové zprávy a vyjádření oddělení správy veřejné zeleně s tím, že rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat OZV o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

A.2 bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí ve věci trvalého označování psů, evidenci označených psů a jejich chovatelů ve znění dle důvodové zprávy a vyjádření odboru správy majetku a odboru ekonomiky.

A.3 bere na vědomí

podnět Komise humanitní péče, kterým žádá město o řešení přestěhování onkologické ambulance do areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou vč. společného vyjádření místostarosty Ing. Veleho a p. Vobořila.

A.4 bere na vědomí

podnět Komise humanitní péče týkající se koncepčního řešení bydlení ohrožených skupin občanů města, jimiž jsou senioři, ale i osoby se zdravotním postižením a osamělí rodiče s dětmi vč. vyjádření odboru humanitního a odboru správy majetku

RM/143/2011

A. schvaluje

navržené termíny schůzí Rady města Jablonec nad Nisou pro 2. pololetí 2011 dle předložené důvodové zprávy

RM/144/2011

A. souhlasí

s předloženým návrhem Smlouvy o zajišťování odchytu a následné péči o opuštěná nebo ztracená zvířata na území města Jablonce nad Nisou a dalších službách číslo - 257/2011/OR/OŽP

B. schvaluje

Smlouvu o zajišťování odchytu a následné péči o opuštěná nebo ztracená zvířata na území města Jablonce nad Nisou a dalších službách číslo - 257/2011/OR/OŽP

RM/145/2011

A. bere na vědomí

rezignaci Jaroslava Řezáče na členství v Komisi pro ochranu zvířat a životního prostředí.

B. jmenuje

do Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí Ing. Jiřího Loudu

RM/146/2011

A.1 schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, v objektu Havlíčkova 4 ze 72 na 75 dětí,celkově se tímto zvyšuje kapacita MŠ na 95 dětí, 

A.2 schvaluje

navýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace, ze současných 82 na 90 strávníků, pro potřeby zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení na 75 strávníků - dětí

RM/147/2011

A. schvaluje

zahraniční služební cestu starosty města Ing. Petra Beitla do Kaufbeurenu ve dnech 15. - 18 července 2011.

RM/148/2011

A. schvaluje

záměr zpoplatnění parkování v okolí vodní nádrže Mšeno, přesun 3 ks stávajících parkovacích automatů, zakoupení 2 nových PA a stanovit provoz v zimním období

B. ukládá

ing. Petru Beitlovi, starostovi města
předložit nařízení o režimu dopravy ve městě, aktualizované na základě důvodové zprávy radě města konané dne 23. 6. 2011 ke schválení

RM/149/2011

A. bere na vědomí

materiály předložené panem Ing. Františkem Radkovičem ve věci zlepšovacích návrhů ve vztahu k nehospodárnému spravování městského majetku (výměna obrubníků v lokalitě okolo Kina Oko v letech 2004 a 2005) a
vyslovuje panu Ing. Františku Radkovičovi poděkování za jeho občanskou aktivitu.
 

RM/150/2011

A. bere na vědomí

stížnost p. Františka Truxy z 21.5.2011 a otevřený dopis p. Františka Truxy doručený 30.5.2011

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, odpovědět na otevřený dopis p. Františka Truxy doručený 30.5.2011 ve smyslu návrhu odpovědi uvedené v důvodové zprávě

RM/151/2011

A. schvaluje

uzavření smluv o výpůjčce výpočetní techniky - notebooků mezi městem Jablonec nad Nisou a členy zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

Vytvořeno 10.6.2011 13:00:05 - aktualizováno 4.8.2011 13:00:07 | přečteno 1785x | Petr Vitvar
load