Usnesení rady 06/2011

Usnesení z 6. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.02.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/15/2011

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města

RM/16/2011

A.1 schvaluje

návrh na uzavření nájemních smluv:
J***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou a S***** J*****, trv. *****, Újezdeček
1+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** a E***** G*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Lípová 9/3521, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, trv. *****, Janov nad Nisou
1+1, Na Kopci 9/3055, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Řetízková 11/3054, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou a M***** K*****, trv. *****
0+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N*****R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K***** a L***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, trv. *****, a J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
1+1, Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, trv. ***** Jablonec nad Nisou
0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

prodloužení nájemních a ubytovacích smluv:
L***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2681, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 23/3507, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Mgr. P***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66/3058, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
I***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
N***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Z***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** U*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Liberecká 146/2342, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16/3763, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13/3057, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** J*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42/3767, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 27/3509, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** K*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 28, o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 10/3855 v Jablonci nad Nisou (nájemci I***** M***** a J***** V*****)

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
D***** F*****, *****, trv. ***** Jablonec nad Nisou 
(býv. nájemce J***** Š*****)
b. j. č. 23, Široká 26/4797, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

poskytnutí 11 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2011, a to 1 b. j. pro zaměstnance města Jablonec nad Nisou - městský úřad, 1 b. j. pro zaměstnance Městské policie Jablonec nad Nisou, 1 b. j. pro zaměstnance p. o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, 3 b. j. pro zaměstnance p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a 5 b. j. pro zaměstnance základních a mateřských školy a školských zařízení, DDM Vikýř, ZUŠ

RM/17/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní B*****J*****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů  uděluje paní B*****J*****, výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

A.2 bere na vědomí

dopis slečny M*****G*****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a schvaluje záměr pronajmout slečně M*****G*****obecní byt o velikosti 1+3 s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

A.3 bere na vědomí

dopis pana R*****N*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, uděluje panu R***** N***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou .

A.4 bere na vědomí

dopis paní H*****S*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů, neschvaluje paní H***** S***** pronájem jiného obecního bytu a doporučuje paní H***** S***** řešit svou bytovou situaci výměnou bytu s tím, že případné kontakty lze získat i na oddělení technické obsluhy a bytů MěÚ. 

A.5 bere na vědomí

dopis paní A*****P*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů, neuděluje paní A*****P***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou a doporučuje pronajmout paní A***** P*****byt o velikosti 0+1 nebo 1+1 v objektech Na Vršku *****nebo Na Vršku *****, Jbc.

A.6 bere na vědomí

dopis paní J*****S*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a neschvaluje paní J***** S***** pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+1 v objektu *****v Jablonci nad Nisou.

A.7 bere na vědomí

dopis pana P*****M*****, Máchova 30, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů, neuděluje panu P***** M***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou a. doporučuje panu P*****M***** řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu dle § 715 obč. zák., příp. se obrátit s požadavkem na pronájem bytu na ostatní vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

A.8 bere na vědomí

dopis paní J*****H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucího právního oddělení a neschvaluje revizi usnesení č. 282/2010/1 ze dne 16. 12. 2010 o výpovědi z nájmu bytu

A.9 bere na vědomí

dopis paní V***** F*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a schvaluje R***** N*****a V***** F***** návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 37, o velikosti 1+3 v objektu Na Vršku 10/3855, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s tím, že smluvní nájemné bude stanoveno ve výši 5.000,- Kč/měsíc.

A.10 bere na vědomí

dopis paní E*****Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů, uděluje paní E***** Z***** výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou

A.11 bere na vědomí

dopis paní I*****F*****, ***** Jablonec nad Nisou a vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů a oddělení interního auditu, stížností a kvality a schvaluje záměr pronajmout paní I***** F***** jiný obecní byt o velikosti 1+1.

A.12 bere na vědomí

ústní požadavek místostarosty Petra Vobořila a uděluje výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrovém řízení na pronájem obecních bytů v Jablonci nad Nisou manželům M***** a K***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou až po předložení písemné žádosti

RM/18/2011

A.1 schvaluje

uzavření dohody o umístění anténní technologie a příhradového stožáru za účelem umístění internetového připojení a příslušných komponentů na objektu a v objektu č.p. 2127/18 (Podhorská 18) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GREPA Networks s.r.o., se sídlem Průmyslová 55, Jablonec nad Nisou, IČ 25492900, za podmínek stanovených vlastníkem objektu. Dále byly stanoveny výborem tyto podmínky, na základě kterých lze žádosti vyhovět: bude doloženo kladné vyjádření orgánu státní památkové péče o umožnění umístění stožáru a bude v dohodě o umístění smluvně zajištěno bezplatné užívání předmětného stožáru městskými organizacemi, a to za splnění technických podmínek. Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 2. 2011, přičemž úhrada za umístění internetového přijímače, technologie bude činit 1 000,- Kč/měsíc + DPH.

A.2 schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.1. 2010 na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 2127 (Podhorská 18) v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností FOXTROT 2000 spol. s r.o., IČ 257 64 373, se sídlem Kadaňská 839/22, PSČ 184 00, Praha 8, Dolní Chabry, kterým se rozšiřuje účel nájmu, a to o drobnou výrobu bižuterie (navlékání bižuterního materiálu) s tím, že výroba bude probíhat bez použití strojů či jiné techniky a v prostorách nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy se nemění.

A.3 schvaluje

podporu podnikatelům s tím, že právnické a fyzické osoby, které podnikají v nebytových prostorech ve vlastnictví města, mají možnost písemně požádat o snížení nájemného až o 15% na dobu jednoho roku. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu, daňové přiznání za rok 2009 a propočet rentability nebytového prostoru. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat nejdéle do 31. 3. 2011 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou.

RM/19/2011

A. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1846/39 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, která je uzavřena s manželi P***** a I***** B*****, *****Jablonec n.N., a to dohodou ke dni 28.2.2011

RM/20/2011

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1582/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku na prodej občerstvení.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1144/9 v k.ú. Mšeno n.N

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2448/1 v k.ú. Jablonec n.N. k zajištění přístupu.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 362/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Huť, obec Pěnčín, pro vlastníka stavby.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1422 (Liliová 13) na st.p.č. 1245 včetně st.p.č. 1245 o výměře 266 m2, p.p.č. 1894/13 o výměře 64 m2, a p.p.č. 1894/18 o výměře 224 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1879 (Mánesova 6) na st.p.č. 1685 včetně st.p.č. 1685 o výměře 418 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1456 (Revoluční 54) na st.p.č. 1281 včetně st.p.č. 1281 o výměře 451 m2 a p.p.č. 338/31 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2045 (Saskova 25) na st.p.č. 1955 včetně st.p.č. 1955 o výměře 300 m2 a p.p.č. 1036/20 o výměře 318 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2046 (Saskova 27) na st.p.č. 1954 včetně st.p.č. 1954 o výměře 290 m2 a p.p.č. 1036/19 o výměře 305 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 863 (Střelecká 12) na st.p.č. 741 včetně st.p.č. 741 o výměře 217 m2 a části p.p.č. 251/4 o nové výměře 392 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1776 (Husova 10) na st.p.č. 1650 včetně st.p.č. 1650 o výměře 253 m2, p.p.č. 1545/10 o výměře 31 m2 a p.p.č. 1545/7 o výměře 213 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.12 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 o výměře 366 m2, a p.p.č. 1115/7 o výměře 365 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství).

A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 258/3 v objektu Lesní 1a/258 o velikosti 1+1 a celkové výměře 43,2 m2 ve 3. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 432/2757 na společných částech domu a stavební parcele č. 2978, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 1699/1 o výměře 1070 m2, p.p.č. 1699/8 o výměře 21 m2, p.p.č. 1699/9 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zastavění dle územního plánu v kategorii

A.15 schvaluje

zveřejnění záměru darování p.p.č. 1468/43 o výměře 590 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.16 schvaluje

zveřejnění záměru dočasného záboru nad jeden rok, část p.p.č. 161/1 v k.ú. Lukášov o výměře 116 m2.

RM/21/2011

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část st.p.č. 2129/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro objekt č.p. 2258 na st.p.č. 2129/1, st.p.č. 2129/1, p.p.č. 1846/39 a p.p.č. 1808/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to s vlastníky st.p.č. 2129/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, manželi L***** a P***** K*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou s tím, že jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 10.000,- Kč.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice (jednostranný chodník ze zámkové dlažby do obrub, k.ú. Rýnovice - ul. Želivského, II. etapa) s vlastníkem pozemku, s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508 s tím, že věcné břemeno bude sjednáno bezúplatně.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 415/16 a p.p.č. 484 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou (kanalizační a vodovodní přípojka včetně vodovodní a čerpací šachty pro stávající a plánovanou loděnici rychlostní kanoistiky) s vlastníkem pozemku, s Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ 708 90 005. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou, ve výši 20,- Kč/ m2 + DPH, minimálně však ve výši 1.000,- Kč + DPH.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2184/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka kabelu NN - ul. Lesní stezka) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2171/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (NTL plynovodní přípojka - ul. Dlouhá) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1148/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou (rekonstrukce NTL plynové přípojky u objektu č.p. 4439 - ul. Podzimní) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 701/2 v k.ú. Vrkoslavice (umístění pilíře přípojkové pojistkové skříně - ul. Vrkoslavická) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 150,- Kč + 30,- Kč DPH, tj. celkem 180,- Kč.

A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 48 v k.ú. Vrkoslavice (kanalizační přípojka od uliční vpusti - ul. Turistická a kanalizační přípojka od odvodňovacího žlabu - ul. Ječná) s vlastníkem pozemku, s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508 s tím, že věcné břemeno bude sjednáno úplatně, a to ve výši 1.800,- Kč + 360,- Kč DPH , tj. celkem 2.160,- Kč.

A.9 schvaluje

zrušení věcných břemen

A.9 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva vodovodního potrubí pro vlastníka čp. 249, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je město Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes st.p.č. 478, p.p.č. 1918/1 a p.p.č. 1932/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví pana Z***** Ž***** jako povinného z věcného břemene.

A.9 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva braní vody pro vlastníka st.p.č. 18, k.ú. Kokonín, kterým je město Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes st.p.č. 875 a p.p.č. 65/2, k.ú. Kokonín, ve vlastnictví paní Z***** V***** jako povinné z věcného břemene.

A.9 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva vodovodu pro vlastníka čp. 248, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je R***** B***** a B***** B*****, *****Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 1941/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.

A.9 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva čerpání vody a vodovodního potrubí pro vlastníka p.p.č. 1716/2, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je J***** P*****, Panenská 2548/10, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 1716/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene.

A.9 schvaluje

výmaz věcného břemene - práva čerpání vody a vodovodního potrubí pro vlastníka p.p.č. 1716/3, k.ú. Jablonec nad Nisou, kterým je E***** L*****a Ing. A***** *****,*****Jablonec nad Nisou *****, jako oprávněného z věcného břemene, přes p.p.č. 1716/1, k.ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou jako povinného z věcného břemene. 

B.1 mění

usnesení rady města č. 118/2010/A/6 ze dne 10. 6. 2010, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 913 v k.ú. Kokonín (přípojka na vodovodní řad pro rozestavěnou budovu na st.p.č. 907 v k.ú. Kokonín - ul. Schovaná) s manželi R***** F*****, ***** Ohrazenice a J***** F*****, ***** Jablonec nad Nisou*****a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

B.2 mění

usnesení rady města č. 216/2010/5 ze dne 14. 10. 2010, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1512/4, 2440/1 a 2445/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodu - ul. V Nivách, Na Mýtině) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH.

B.3 mění

usnesení rady města č. 216/2010/6 ze dne 14. 10. 2010, a to tak, že rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 930/1 v k.ú. Kokonín (přeložka NTL plynovodu - ul. Kaštanová) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou, ve výši 500,- Kč + DPH. 

C.1 ruší

usnesení rady města č. 224/2007/18 ze dne 22. 11. 2007.

C.2 ruší

usnesení rady města č. 197/2008/3 ze dne 9. 10. 2008.

RM/22/2011

A. schvaluje


A.1 schvaluje

Pronájem kanalizace u hlavního nádraží ČD v Jablonci nad Nisou (135,20 metrů)
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, do doby převodu děl do majetku SVS. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

A.2 schvaluje

Pronájem kanalizace ve Sportovní ulici (29 metrů)
Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, do doby převodu děl do majetku SVS. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

RM/23/2011

A. schvaluje

jmenovité úkoly  Mgr. Zbyňku Dudovi, řediteli Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., pro rok 2011 dle důvodové zprávy

RM/24/2011

A. odvolává

z Rady nemocnice tyto členy:

A.1 odvolává

Petra Vobořila

A.2 odvolává

Ing. Eduarda Hrdinu

A.3 odvolává

Evu Gregovou

B. jmenuje

do Rady nemocnice tyto členy:

B.1 jmenuje

Mgr. Petra Tulpu

B.2 jmenuje

Ing. Petra Beitla

B.3 jmenuje

MUDr. Marka Řehoře

RM/25/2011

A. projednala

zprávu likvidátora o průběhu a ukončení likvidace společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s.

B. schvaluje

zprávu o průběhu a ukončení likvidace společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s.

C. souhlasí

s převodem likvidačního zůstatku likvidované společnosti na město Jablonec nad Nisou v souladu s ustanovením §9 odst. 6 zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

D. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města uzavřít s likvidátorem příslušné smluvní ujednání o přijetí likvidačního zůstatku a jeho využití k poskytnutí veřejně prospěšných služeb

RM/26/2011

A. souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do kampaně

RM/27/2011

A.1 jmenuje

členkou Komise pro realizaci programu regenerace MPZ Vladimíru Bukvicovou

A.2 jmenuje

členkou Komise pro realizaci programu regenerace MPZ MgA. Jitku Navrátilovou

A.3 jmenuje

členkou Komise prevence kriminality Ing. Kristýnu Pesničákovou, pracovnici PMS ČR

B. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Hany Halfarové z členství v Komisi prevence kriminality

RM/28/2011

A. bere na vědomí

informaci o odborném zaměření a úkolech jednotlivých komisí rady města dle důvodové zprávy

RM/29/2011

A. bere na vědomí

obě doporučení dopravní komise (přesun přestupního místa MHD a odstavné plochy pro autobusy) s tím, že k řešení bude přistoupeno až po vydání 47. změny územního plánu města.

B. pověřuje

Petra Vobořila, místostarostu města, vyřešit problematiku přestupního místa MHD ve spolupráci s výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města a s výsledky seznámit dopravní komisi.

RM/30/2011

A. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Pulečný pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle návrhu smlouvy uvedené v příloze této zprávy

RM/31/2011

A.1 schvaluje

odstoupení od projektu

A.2 schvaluje

pořízení výpočetní techniky původně určené pro realizaci projektu pro potřeby městského úřadu s tím, že pro úhradu nákladů bude použita poměrná částka z prostředků původně alokovaných na spoluúčast města v projektu

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací MěÚ

B.1 ukládá

informovat poskytovatele dotace o odstoupení od projektu

B.2 ukládá

prostřednictvím odboru financí a majetku zajistit vrácení již poskytnutých prostředků

RM/32/2011

A. odvolává

v souladu s ust. § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, paní Mgr. Lucii Stanickou, r.č. *****, bytem Liberec 2, *****, PSČ 460 01 z funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, IČO 43256503, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Palackého 4424, a to s okamžitou platností; a

B. pověřuje

Mgr. Miroslavu Rýžakovou, ředitelku odboru humanitního Městského úřadu Jablonec nad Nisou, zastupováním funkce ředitele, a to do doby jmenování ředitele této organizace;

C. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi města pro oblast humanitní:

C.1 ukládá

vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, IČO 43256503, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Palackého 4424, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, a to bezodkladně;

C.2 ukládá

zřídit pro toto výběrové řízení výběrovou komisi ve složení: Ing. Petr Beitl, Mgr. Petr Tulpa, Petr Vobořil, Ing. Miloš Vele, Mgr. Miroslava Rýžaková, Bc. Jaroslav Cimbál - ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o., Mgr. Nina Vacková - tajemnice komise.

C.3 ukládá

navrhnout radě města dle výsledku výběrového řízení jmenování ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o, IČO 43256503, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Palackého 4424.

Vytvořeno 17.2.2011 9:15:20 - aktualizováno 9.3.2011 11:45:13 | přečteno 2096x | Petr Vitvar
load