Usnesení rady 14/2023

Usnesení z 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.05.2023. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/194/2023

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem*****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ĺ***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
​D***** H***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
L***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
pro nájemce: FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15, IČO 46749411
byt č. 1 o velikosti 1+2 a celkové výměře 79,35 m 2ve 3. p. objektu č. p. 1376 (Dlouhá 25A), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou
s tím, že úhrada jistoty nebude požadována

A.4 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy 
k bytové jednotce č. 10 o velikosti 1+1 v objektu Rybářská 8B/4604 v Jablonci nad Nisou (nájemce D***** Š*****)

RM/195/2023

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 15.532 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 900 Kč a poslední splátka bude činit 232 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 18.689 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.038 Kč a poslední splátka bude činit 1.043 Kč

B. pověřuje

odbor technický, oddělení správy bytových objektů MMJN  sepisováním a podepisováním dohod o uznání dluhu vč. splátkových kalendářů s tím, že maximální doba splácení je 12 měsíců

RM/196/2023

A. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2023/0139 k akci "Oprava dvou kanceláří a chodby v objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou" firmě A. stavby, s.r.o., Československé armády 4931/36a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25432478 dle přiložené důvodové zprávy

RM/197/2023

A. schvaluje

uzavření smlouvy o dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, která se týká provozu cyklobusu v roce 2023

RM/198/2023

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2022/1032 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., IČO: 25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je stanovení smluvních cen pro jednotlivé činnosti týkající se kontroly dětských hřišť a sportovišť, čištění fontán, provozu veřejných WC a návozu sezónního mobiliáře v roce 2023

RM/199/2023

A. rozhoduje

o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 73631485, ve výši 20 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2023/0261 mezi statutárním městem a Starokatolickou farností v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 73631485, v předloženém znění.

RM/200/2023

A.1 ukládá

jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zvýšit počet hodin veřejného bruslení na Městském zimním stadionu od sezóny 2023/2024 dle doporučení Komise pro sport a tělovýchovu uvedeného v důvodové zprávě.

A.2 ukládá

jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zpracovat do 2. 6. 2023 analýzu nepřímé podpory jednotlivých sportovních klubů užívajících městská sportoviště.

RM/201/2023

A. rozhoduje

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,-Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO: 63125137 na úhradu nákladů spojených s výrobou a instalací kovové nádoby (fixpointu) na použitý injekční materiál ve vybrané lokalitě na území  statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou  ev.č. SD/2023/0273 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČO:63125137, v předloženém znění. 

RM/202/2023

A. bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o.

B. souhlasí

s řešením řízení organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou doporučeným výběrovou komisí

RM/203/2023

A. bere na vědomí

podnět Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu ze dne 13. 04. 2023 dle důvodové zprávy - zpracování standardů pro hospodaření se srážkovými vodami v Jablonci nad Nisou

RM/204/2023

A. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy s vlastníkem vodního díla Mšeno, kterým je Povodí Labe s.p., za účelem umístění ultrazvukových zařízení na I. přehradní nádrži, ppč. 1561, k. ú. Mšeno n. N., za účelem snižování množství sinic.
 

RM/205/2023

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: " Kompletní výměna motoru převodovky u dělících opon č. 2 a 3 , Městská hala U Přehrady 4747/20, Jablonec nad Nisou (st.p.č. 6517, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou)", firmě Profil Plus s.r.o., IČO: 432 25 110; DIČ: CZ43225110 za cenu  293.260,- Kč bez DPH 21 % , což činí  354.845,- Kč s DPH 21 % , dle přiložené důvodové zprávy.

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo.

RM/206/2023

A. schvaluje
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 923-2017-OE/OMP ze dne 15.11.2017, která je uzavřena s panem M***** B*****, bytem *****Jablonec nad Nisou na pronájem  části p.p.č. 48  o výměře 2 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. 

RM/207/2023

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci  Dodávku a montáž minirampy pro skateboarding u přehrady“ společnosti Bonidee MNG s.r.o., IČO 06187366, Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha, Smíchov , za cenu 598 126,86 Kč bez DPH, tj. 723 733,50 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy
 

RM/208/2023

A. schvaluje

vyřazení movitých věcí dle předložené důvodové zprávy.

RM/209/2023

A.1 schvaluje

uzavření Smlouvy o obhospodařování se společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 43873766, s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

výběr prostředků ze spořícího účtu vedeného u společnosti Oberbank ve výši 70 mil. Kč

A.3 schvaluje

vklad do portfolia ve správě společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.  ve výši 70 mil. Kč

RM/210/2023

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 8 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:          
     daňové příjmy ve výši 982 837 tis. Kč
     nedaňové příjmy ve výši 114 648 tis. Kč
     kapitálové příjmy ve výši 29 662 tis. Kč
     přijaté transfery ve výši 204 009 tis. Kč
     financování ve výši 323 134 tis. Kč
      celkové příjmy ve výši 1 654 290 tis. Kč
     běžné výdaje ve výši 1 257 545 tis. Kč
     kapitálové výdaje ve výši 374 107 tis. Kč
     financování ve výši 22 638 tis. Kč
      celkové výdaje ve výši 1 654 290  tis. Kč   

RM/211/2023

A. schvaluje

úpravu rozpočtu roku 2023 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.
 

RM/212/2023

A. souhlasí

se zřízením stálé uklízecí čety od 1. 5. 2023 v Oddělení organizace a personálu veřejných prací, odboru Kancelář tajemníka dle důvodové zprávy,

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, provést rozpočtová opatření k navýšení kapitoly Kancelář tajemníka o potřebné finanční prostředky související se schválenými změnami,

C. schvaluje

s účinností od 1. 5. 2023 nové znění Směrnice rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací, ve znění důvodové zprávy,

D. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, MPA, tajemníka MMJN, podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny a vydat Směrnici rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou a Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací.

RM/213/2023

A. bere na vědomí

zprávu o zapojení ukrajinských uprchlíků do ručního úklidu města při zlepšování životního prostředí v Jablonci nad Nisou v období od září 2022 do konce března 2023;

B. schvaluje

pokračování projektu zapojení ukrajinských uprchlíků do úklidu města organizovaného statutárním městem Jablonec nad Nisou, který bude probíhat od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023, spočívající v pokračování dohod o provedení práce v rozsahu 4 hodiny denně a max. 20 osob zapojených do úklidu v jeden den, odměna je stanovena ve výši minimální hodinové mzdy zaokrouhlené na celé koruny nahoru.

RM/214/2023

A. schvaluje

zajištění tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou po 31. 5. 2023 prostřednictvím uzavření smlouvy o nájmu a zajištění servisu na dobu určitou s dosavadním poskytovatelem těchto služeb, a to za podmínek dle důvodové zprávy,

B. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro statutární město Jablonec nad Nisou“ společnosti KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČO: 60276258, kdy nabídková cena činí: Tisk ČB A4 - 0,530 Kč bez DPH/ks, Tisk Color A4 - 0,800 Kč bez DPH/ks, Scan - 0,029 Kč bez DPH/ks; A3 = 2x A4; přičemž maximální plnění bude 2 miliony Kč bez DPH;

RM/215/2023

A. bere na vědomí

výsledek konkursního řízení

B. jmenuje

ke dni 1. 8. 2023 na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace Mgr. et Mgr. Martinu Havelkovou.

RM/216/2023

A. bere na vědomí

situační zprávu o výběrovém řízení na ředitele společnosti Kultura Jablonec p.o.

B. ruší

toto výběrové řízení z důvodu nutnosti finanční a personální stabilizace společnosti prostřednictvím krizového managementu;

C. ukončuje

s okamžitou účinností panu Petru Vobořilovi (***** bytem *****Jablonec nad Nisou) pověření zastupováním funkce ředitele příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o., IČO: 09555340 se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou.

D. jmenuje

pana Jakuba Gerše (***** bytem *****Jablonec nad Nisou) ředitelem příspěvkové organizace Kultura Jablonec nad Nisou p.o. (IČO: 09555340, se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností; s tím, že doba výkonu funkce tohoto ředitele bude vázána na finanční a personální stabilizaci společnosti;

E. stanovuje

panu Jakubu Geršovi, řediteli příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o., plat ve výši dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 3.5.2023 18:45:51 | přečteno 97x | Petr Vitvar
load