Zápis z rady 18/2022

Zápis z 18. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 21. června 2022 od 13.00 hodin formou umožňující dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 18. rady města ve 13,00 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojilo 9 členů rady města z 9.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Zrušení konkursního řízení - ZŠ Mozartova 24

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Zrušení konkursního řízení - ZŠ Mozartova 24

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- po několika jednáních jsme se rozhodli zrušit výběrové řízení na místo ředitele školy. Školu budou od 1.7.2022 řídit dva statutární zástupci, kteří budou pověřeni ještě stávajícím ředitelem. Nové konkurzní řízení na ředitele by mělo proběhnout do roku 2023.

RNDr. Čeřovský -- u některých zásadních jednáních jsem byl, přikláním se k tomuto řešení.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/346/2022

Rada města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace,

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora

předložit na jednání RM vyhlášení nového konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace.

2) Diskuze

Nebyla diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou ve 13,08 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

Mgr. David Mánek
náměstek primátora

Vytvořeno 27.6.2022 10:24:38 | přečteno 119x | Petr Vitvar
load