Usnesení rady 21/2022

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 05.08.2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/429/2022

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci  "Sanace bytů a společných prostor po požáru v objektu Palackého 65/4424, Jablonec nad Nisou"  firmě MIBAG sanace spol. s r. o., se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha - Zličín , IČO: 25773062, za cenu  621.743,10 Kč bez DPH , což činí  715.004,56 Kč s DPH  dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo

RM/430/2022

A. schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
J***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
J***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** F*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

Vytvořeno 5.8.2022 12:54:22 | přečteno 97x | Petr Vitvar
load