Usnesení rady 14/2022

Usnesení z 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 05.05.2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/221/2022

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
M***** Š*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** J*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ĺ***** B*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** V*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** N*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** T*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** H*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** K*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** M*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** Č*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

J***** H*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 4 měsíce
E***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
F***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

B.1 rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatelky:
A***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou
H***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou
J***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou
M***** V*****, *****, Liberec
J***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou

B.2 rozhodla

nezařadit do Seznamu žadatelů o BZU tohoto žadatele:
V***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou

RM/222/2022

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dílo Havarijní oprava filtrů Plavecký bazén Jablonec nad Nisou společnosti Poolakcent s.r.o. se sídlem Svépravická 424/4, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ 061 67 667 a to za cenových podmínek dle důvodové zprávy a smlouvy o dílo s tím, že celková cena zakázky nebude vyšší než 1 346 313,- Kč včetně DPH.

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít smlouvu o dílo na akci Havarijní oprava filtru, Plavecký bazén Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Poolakcent s.r.o. na straně druhé.

RM/223/2022

A.1 bere na vědomí

dopis Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, a vyjádření oddělení správy bytových objektů a oddělení školství.

A.2 bere na vědomí

dopis pana T***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek a oddělení správy bytových objektů.

A.3 bere na vědomí

přechod nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou na pana T***** P*****.

B. schvaluje

poskytnutí 1 bytové jednotky v obecním zájmu pro zaměstnankyni Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvkové organizace.

C. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy s panem T***** P***** k bytu č. 6 o velikosti 1+1 v objektu Skřivánčí 66/3058 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 2 roky od 21. 3. 2022 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/224/2022

A. odvolává

Ing. Michala Tichého z pozice člena komise dopravní s hlasem poradním,

B. jmenuje

Ing. Jaroslava Knížka členem komise dopravní s hlasem poradním,
Ing. arch. Daniela Daňkovského členem komise dopravní s hlasem poradním.

RM/225/2022

A.1 schvaluje

účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  zřízené městem Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

výsledek hospodaření ve výši 60 123,37 Kč a jeho převedení do fondů v členění 50 123,37 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.

RM/226/2022

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2021 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 18 305,68 Kč převést v členění 8 305,68 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.
2. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 481,53 Kč převést do rezervního fondu.

RM/227/2022

A.1 schvaluje

účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o.  zřízené městem Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

výsledek hospodaření ve výši 194 741,75 Kč a převedení celé jeho výše do rezervního fondu.

RM/228/2022

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2021 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 106 100,96 Kč převést v členění 101 100,96 Kč do rezervního fondu a 5 000,-Kč do fondu odměn;
2. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 70 154,58 Kč převést do rezervního fondu;
3. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 101 570,06 Kč převést v členění 96 570,06 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;
4. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 103 893,95 Kč převést do rezervního fondu;
5. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 235 206,66 Kč převést do rezervního fondu;
6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 29 888,36 Kč převést do rezervního fondu;
7. Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 62 993,57 Kč převést v členění 52 993,57 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.
8. Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 154 499,58 Kč převést do rezervního fondu;
9. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve  výši 31 896,88 Kč převést do rezervního fondu.

RM/229/2022

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2021 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 89 745,53 Kč převést v členění 88 745,53 Kč  do rezervního fondu a 1 000,- Kč do fondu odměn;
2. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 11 098,54 Kč převést do rezervního fondu;
3. Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 25 019,42 Kč převést v členění 22 019,42 Kč  do rezervního fondu a 3 000,- Kč do fondu odměn;
4. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 104 607,51 Kč převést v členění 94 607,51 Kč do rezervního fondu a 10 000,-Kč do fondu odměn;
5. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;
6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 65 339,74 Kč převést do rezervního fondu;
7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 39 474,15 Kč převést do rezervního fondu;
8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 115 122,60 Kč převést do rezervního fondu;
9. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 55 220,39 Kč převést do rezervního fondu;
10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 69 901,74 Kč převést v členění 66 901,74 Kč do rezervního fondu a 3 000,- Kč do fondu odměn;
11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 14 738,56 Kč převést v členění 9 738,56 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;
12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 88,17 Kč převést do rezervního fondu;
13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace - zhoršený výsledek hospodaření ve výši  -60 952,98 Kč pokrýt do výše 17 852,99 Kč z rezervního fondu a zbývající část ve výši 43 099,99 Kč převést na účet  výsledek hospodaření předcházejících účetních období;
14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 13 648,13 Kč převést do rezervního fondu;
15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 82 331,37 Kč převést v členění 77 331,37 Kč do rezervního fondu a 5 000,-Kč do fondu odměn;
16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;
17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace -  výsledek hospodaření ve výši 176 408,85 Kč převést v členění 166 408,85 Kč do  z rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn;
18. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 92.541,81 Kč převést v členění 90 541,81 Kč do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn.

RM/230/2022

A. schvaluje

přijetí daru od Nadace Preciosa - 90 ks dárkových předmětů v hodnotě 21 949,76 (dvacet jedna tisíc devět set čtyřicet devět, 76 korun českých), které budou sloužit k ocenění absolventů Akademie seniorů pořádanou Centrem sociálních služeb, p.o.

RM/231/2022

A. bere na vědomí

výsledek konkurzního řízení.

B. jmenuje

ke dni 01.08.2022 na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace  Adélu Machalovou.

C. schvaluje

ke dni 01. 08. 2022 plat uvedený v příloze důvodové zprávy pro Adélu Machalovou, ředitelku Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace.

D. vydává

potvrzení o dalším setrvání na vedoucím pracovním místě ředitelky Haně Novákové - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace.

RM/232/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2022 níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
1. Celia-život bez lepku o. p. s ., Nová Ves č. p. 198, 463 31, Nová Ves, IČ 27048861, na Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin (materiál, služby, osobní náklady), ve výši 10 000,-.
 
2. Unii ROSKA - reg.org. ROSKA JABLONEC NAD NISOU, z. p. s.,  Pasecká 4228/23, 466 02, Jablonec nad Nisou, IČ 64668517, na Zdravotní cvičení (služby - nájemné, osobní náklady - DPČ), ve výši 10 000,-.
 
3. Unii ROSKA - reg.org. ROSKA JABLONEC NAD NISOU, z. p. s.,  Pasecká 4228/23, 466 02, Jablonec nad Nisou, IČ 64668517, na Rekondici s hiporehabilitačním programem (služby - ubytování a strava), ve výši 5 000,-.
 
4. Sdružení TULIPAN, z.s , Sokolská 113/8, 460 01 Liberec, IČ 26672472, na Podporu neformálních pečujících - klientů TULIPAN 2022 (služby - fyzioterapie, masáže), ve výši 10 000,-.
 
5. Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou , pobočný spolek , E. Floriánové 1736/8, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ 64668584, na Školení členů Vodní záchranné služby a širší veřejnosti v poskytování první pomoci (materiál - zdravotnický materiál, batoh, tréninkové elektrody), ve výši 10 000,-.
 
6. Spolku přátel hudby Jablonec n/N, z. s.,  Finské domky 3188/35, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 66111358, na Muzikorelaxaci s pohybem (materiál, služby, osobní náklady), ve výši 10 000,-.
 

RM/233/2022

A. schvaluje

Centru sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., odpis pohledávky za zesnulým panem J***** D*****, nar. *****, z titulu pohledávky pečovatelské služby dle smlouvy č. 5/2018 v celkové výši 6.303,-- Kč dle důvodové zprávy.

RM/234/2022

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:  Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,  věcné dary v celk. výši 183.737,- Kč za období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/235/2022

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kultura Jablonec p.o.  za rok 2021 dle důvodové zprávy.

RM/236/2022

A. bere na vědomí

petice a stížnosti týkající se jednání ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace a jeho postupu řešení incidentu na této škole dle důvodové zprávy

RM/237/2022

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s p. J***** H*****, b***** Proseč n.N. ke stavbě sjezdu na pozemku p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou na pozemek p.č. 870 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě
 
A.2 schvaluje
vydání souhlasu se stavbou tramvajové trati na pozemku p.č. 330 v k.ú. Proseč nad Nisou Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 850/3, 461 71 Liberec III, IČ 47311975

RM/238/2022

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dešťová kanalizace v ulici Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou společnosti VHS stavby a.s., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov, IČ: 25183052, za cenu 2 495 446,11 Kč bez DPH, tj. 3 019 489,79 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora podpisem smlouvy na provedení veřejné zakázky malého rozsahu Dešťová kanalizace v ulici Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou se společností VHS stavby a.s., Bánskobystrická 114/26, 460 08  Liberec VIII-Dolní Hanychov, IČ: 25183052

RM/239/2022

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Přeložka NTL plynovodu v ulici Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou“ společností 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, za cenu 1 618 840,36 Kč bez DPH, tj.  1 958 796,84 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora podpisem smlouvy na provedení veřejné zakázky malého rozsahu Přeložka NTL plynovodu v ulici Kaštanová, Kokonín, Jablonec nad Nisou“ se společností 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884

RM/240/2022

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Průmyslová“ , zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností  ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ:413 27 837, za nabídkovou cenou 8 260 653,70 Kč bez DPH tj.( 9 995 390,98 vč. DPH );

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele ŠEBESTA VHS, v.o.s. za nabídkovou cenou 8 260 653,70 Kč bez DPH; a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Průmyslová“.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „Rekonstrukce ulice Průmyslová“ s vítězným dodavatelem ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ:413 27 837, za nabídkovou cenou 8 260 653,70 Kč bez DPH

RM/241/2022

A. schvaluje

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou číslo 16 - Pověření ke schvalování finančních operací

B. ruší

Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou číslo 16, která stanovuje oprávnění k finančním operacím ze dne 22.10.2020 včetně všech dodatků

RM/242/2022

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. SO/2019/0697 uzavřené mezi městem a zájmovým spolkem My Kokonín z.s., IČ 081 69 560, se sídlem Dělnická 4970, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou na pronájem st.p.č. 337, jejíž součástí je objekt č.p. 327 (objekt občanské vybavenosti), p.p.č. 783/10 a p.p.č. 785/4, vše v k.ú. Kokonín včetně pronájmu věcí movitých, a to dohodou ke dni 30. 6. 2022.

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky st.p.č. 337, jejíž součástí je objekt č.p. 327 (objekt občanské vybavenosti), p.p.č. 783/10 a p.p.č. 785/4, vše v k.ú. Kokonín včetně pronájmu věcí movitých pro zájmový spolek My Kokonín z.s., IČ 081 69 560, se sídlem Dělnická 4970, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou za účelem provozování kulturního domu.

A.2 schvaluje

změnu platby nájemného za pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu č.p. 482, Mírové náměstí 14, Jablonec nad Nisou společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s., IČ 250 35 207, se sídlem čp. 25, 463 46 Svijany na částku 15.000 Kč po dobu 6 měsíců s tím, že uzavřená nájemní smlouva bude prodloužena o 3 měsíce. Společnost PIVOVAR SVIJANY, a.s. bude v této „prodloužené“ době hradit nájemné ve výši 30.000 Kč/měsíc.

A.3 schvaluje

poskytnutí slevy na nájemném společnosti Sundisk s.r.o. (nájemce společnosti Kultura Jablonec, p.o.):

- Klub Na Rampě (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 10.754 Kč), sleva bude poskytnuta ve výši 40 % z nájemného od 1. 6. 2022 do 31.12. 2022.
- Restaurace Pod Rampou (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 22.795,50 Kč), sleva bude poskytnuta ve výši 50 % z nájemného od 1. 6. 2022 do 31.12. 2022.

RM/243/2022

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČ 27268632 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 401/38 v k.ú. Kokonín s podmínkou odboru technického.

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 401/38 v k.ú. Kokonín se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP-12-4013918 JN-Jablonec n.N., Kokonín-svod, kNN, SS100“.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 246/32, 249/7, 258/1, 2323/3, 2326, 334/31, 2323/1, 236/10, 2324, 235/1, 2500/19, 259/1 a st.p.č. 1491 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a dvou pilířů v p.p.č. 334/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického a odboru investic.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování plynovodu a dvou pilířů včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2326, 246/32, 249/7, 258/1, 2323/3, 2326, 334/31, 2323/1, 236/10, 259/1 a st.p.č. 1491, jejíž součástí je stavba č.p. 1638 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a dvou pilířů v p.p.č. 334/31 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „REKO MS Jablonec n.N. - Střelecká +3, č. stavby 7700103438“.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 2304/2, 2275/1, 2300/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování plynovodu včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2304/2, 2275/1, 2300/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1258 v k.ú. Proseč nad Nisou.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1258 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP-12-4013504 JN-Jablonec n.N., Prosečská-svod,kNN,SS100“.

RM/244/2022

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 2.100.641 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny A)  -  pozemky  na individuální  výstavbu rodinných domů.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2480/1 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2608 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje časti p.p.č. 1176/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1176/10 o výměře 131 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 462/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 462/10 o výměře 134 m 2a p.p.č. 461/5 o výměře 6 m 2vše v k.ú. Rýnovice za minimální kupní cenu ve výši 70.400 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru darování části p.p.č. 942/1 o výměře cca 1921 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 697, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 697/2 o výměře 222 m 2a p.p.č. 964/7 o výměře 287 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice za minimální kupní cenu ve výši 364.422 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1208/2 v k.ú. Vrkoslavice za minimální kupní cenu ve výši 56.675 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) - ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

RM/245/2022

A.1 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 430/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování automobilové techniky a kontejnerů. Důvodem nesouhlasu je nevhodnost parkování automobilové techniky na zelené ploše.

A.2 neschvaluje

pronájem  p.p.č. 1187/1 o výměře cca 3186 m 2, p.p.č. 1195 o výměře cca 2692 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vybudování zatravněné odstavné plochy určené k rekreaci uživatelů obytných automobilů. Důvodem nesouhlasu je nesoulad s územním plánem a Akční plán města JNN 2022 - 2024 projektová karta s názvem projektu Zázemí a servisní stání pro karavany s časovým rámcem 2024 - 2025.

RM/246/2022

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 18 a úpravy v rámci odborů: kancelář tajemníka, sociálních věcí a zdravotnictví, humanitního, ekonomiky, technického a kanceláře primátora upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 821 650 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 107 680 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 57 000 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 139 702 tis. Kč
financování ve výši 340 692 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 1 466 724 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 051 348 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 394 814 tis. Kč
financování ve výši 20 562 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 1 466 724 tis. Kč

RM/247/2022

A. schvaluje

s účinností od 1.6.2022 nové znění Směrnice rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací, ve znění důvodové zprávy

B. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat Směrnici rady města č. 11 Platový řád pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou; Zásady pro odměňování pracovníků statutárním městem Jablonec nad Nisou založených a zřízených organizací

RM/248/2022

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/249/2022

A. schvaluje
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 972-2010-FaM/OMP ze dne 17.02.2011 uzavřené s paní Karin Dotiskovou, IČ 75373483, se sídlem Krásná 51, 46821 Pěnčín.

RM/250/2022

A. vydává

kladné stanovisko k žádosti paní A. Pravcové ke zřízení DS Sluníčko ve formě Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti

RM/251/2022

A. vydává

kladné stanovisko k žádosti ZŠ A. Bratršovského, Jablonec nad Nisou, Saskova 34/2080 k navýšení kapacity školy o 10 míst. 

RM/252/2022

A. schvaluje

přijetí daru od Blooman Reality s.r.o. - nepeněžitý dar: 7 poukázek v hodnotě 1 400,- Kč/ks celkem tedy 9 800,- Kč (devět tisíc osm set korun českých), které budou předány jako dar všem nominovaným na oceňování Jablonecká pečovatelka 2022.

RM/253/2022

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly“, uveřejněné na Profilu zadavatele dne 22. 04.2022, o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek dle předložené důvodové zprávy

B. zrušuje

usnesení RM/203/2022 ze dne: 21.04.2022 

RM/254/2022

A. schvaluje

finanční podporu přepravy ukrajinských dětí ve věku 6-15 let se statusem dočasné ochrany a s dočasným bydlištěm v obcích sdružených v Dopravním sdružení obcí Jablonecka tj. Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou, do základních škol na území města Jablonec nad Nisou v době od 12. 5. 2022 do 30. 6. 2022; s tím, že maximální výše finanční podpory na jednoho žáka v tomto období nepřekročí částku 525,- Kč a pro získání podpory je nutné splnit podmínky dle důvodové zprávy;

B. svěřuje

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, pravomoc poskytnout těmto dětem podporu v souladu s tímto usnesením.

RM/255/2022

A. bere na vědomí

informaci Mgr. Karla Opočenského o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace, ke dni 30. 6. 2022

B. vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

C. schvaluje

text vyhlášení konkursního řízení dle důvodové zprávy

Vytvořeno 6.5.2022 10:58:25 | přečteno 146x | Petr Vitvar
load