Usnesení rady 13/2021

Usnesení z 13. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.03.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/136/2021

A. schvaluje

zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a spoluvlastnického podílu na společných částech domů, a současně tomu odpovídajícího spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích pod těmito stavbami tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí pro k. ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, a to pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ. Jedná se o spoluvlastnické podíly na dále uvedených věcech nemovitých včetně spoluvlastnického podílu na tomu odpovídajícím stavebním pozemku daného objektu, nacházející se v k. ú. Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou:

Bytový dům č.p. 4860/10, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4860 a p.č. 659, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4860/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11860 sklepní kóje balkon
3 4860/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11860 sklepní kóje balkon
4 4860/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
5 4860/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
6 4860/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11860 sklepní kóje balkon
7 4860/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11860 sklepní kóje balkon
8 4860/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
9 4860/9 byt/byt 59,2 3,5 3 NP 627/11860 - balkon
10 4860/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11860 sklepní kóje balkon
11 4860/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11860 sklepní kóje balkon
12 4860/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
13 4860/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
14 4860/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11860 sklepní kóje balkon
15 4860/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11860 sklepní kóje balkon
16 4860/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
17 4860/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11860 sklepní kóje balkon
18 4860/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11860 sklepní kóje balkon
19 4860/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11860 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4857/12, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4857 a p.č. 673/8, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4857/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/12066 sklepní kóje balkon
3 4857/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/12066 sklepní kóje balkon
4 4857/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
5 4857/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
6 4857/6 byt/byt 65 4,5 2 NP 695/12066 - balkon
7 4857/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/12066 sklepní kóje balkon
8 4857/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
9 4857/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
10 4857/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/12066 sklepní kóje balkon
11 4857/11 byt/byt 64,6 6,4 3 NP 710/12066 - balkon
12 4857/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
13 4857/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
14 4857/14 byt/byt 65 4,8 4 NP 698/12066 - balkon
15 4857/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/12066 sklepní kóje balkon
16 4857/16 byt/byt 59,2 4,2 5 NP 634/12066 - balkon
17 4857/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/12066 sklepní kóje balkon
18 4857/18 byt/byt 65 4,2 5 NP 692/12066 - balkon
19 4857/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/12066 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4837/14, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4860 a p.č. 673/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4837/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje balkon
3 4837/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje balkon
4 4837/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
5 4837/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
6 4837/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
7 4837/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
8 4837/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
9 4837/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
10 4837/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
11 4837/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
12 4837/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
13 4837/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
14 4837/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
15 4837/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
16 4837/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
17 4837/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
18 4837/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
19 4837/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4836/16, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4836 a p.č. 692/10, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4836/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje balkon
3 4836/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje balkon
4 4836/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
5 4836/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
6 4836/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
7 4836/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
8 4836/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
9 4836/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
10 4836/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
11 4836/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
12 4836/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
13 4836/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
14 4836/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
15 4836/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
16 4836/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
17 4836/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
18 4836/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
19 4836/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4776/17, ulice U Tenisu, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4776 a p.č. 703/3, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4776/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje balkon
3 4776/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje balkon
4 4776/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
5 4776/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
6 4776/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
7 4776/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
8 4776/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
9 4776/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
10 4776/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
11 4776/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
12 4776/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
13 4776/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
14 4776/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
15 4776/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
16 4776/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
17 4776/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
18 4776/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
19 4776/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4803/18, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4803 a p.č. 692/8, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4803/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje balkon
3 4803/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje balkon
4 4803/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
5 4803/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
6 4803/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
7 4803/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
8 4803/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
9 4803/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
10 4803/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
11 4803/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
12 4803/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
13 4803/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
14 4803/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
15 4803/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje balkon
16 4803/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
17 4803/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje balkon
18 4803/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje balkon
19 4803/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4790/20, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4790 a p.č. 692/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4790/2 byt/byt 65,2 4,1 1 NP 693/11907 - balkon
3 4790/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11907 sklepní kóje balkon
4 4790/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
5 4790/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
6 4790/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11907 sklepní kóje balkon
7 4790/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11907 sklepní kóje balkon
8 4790/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
9 4790/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
10 4790/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11907 sklepní kóje balkon
11 4790/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11907 sklepní kóje balkon
12 4790/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
13 4790/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
14 4790/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11907 sklepní kóje balkon
15 4790/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11907 sklepní kóje balkon
16 4790/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
17 4790/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11907 sklepní kóje balkon
18 4790/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11907 sklepní kóje balkon
19 4790/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11907 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4788/22, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4788 a p.č. 692/6 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4788/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11866 sklepní kóje balkon
3 4788/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11866 sklepní kóje balkon
4 4788/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
5 4788/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
6 4788/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11866 sklepní kóje balkon
7 4788/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11866 sklepní kóje balkon
8 4788/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
9 4788/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
10 4788/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11866 sklepní kóje balkon
11 4788/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11866 sklepní kóje balkon
12 4788/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
13 4788/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
14 4788/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11866 sklepní kóje balkon
15 4788/15 byt/byt 64,6 4,1 4 NP 687/11866 - balkon
16 4788/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
17 4788/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11866 sklepní kóje balkon
18 4788/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11866 sklepní kóje balkon
19 4788/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11866 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4864/8, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4864 a p.č. 660/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4864/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16324 sklepní kóje -
3 4864/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16324 sklepní kóje -
4 4864/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16324 sklepní kóje balkon
5 4864/5 byt/byt 72,3 - 1 NP 723/16324 sklepní kóje balkon
6 4864/6 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/16324 sklepní kóje balkon
7 4864/7 byt/byt 80,9 - 2 NP 809/16324 sklepní kóje balkon
8 4864/8 byt/byt 44,8 - 2 NP 448/16324 sklepní kóje balkon
9 4864/9 byt/byt 80,1 - 2 NP 801/16324 sklepní kóje balkon
10 4864/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16324 sklepní kóje balkon
11 4864/11 byt/byt 72,3 - 2 NP 723/16324 sklepní kóje balkon
12 4864/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16324 sklepní kóje balkon
13 4864/13 byt/byt 80,9 - 3 NP 809/16324 sklepní kóje balkon
14 4864/14 byt/byt 44,8 - 3 NP 448/16324 sklepní kóje balkon
15 4864/15 byt/byt 80,1 - 3 NP 801/16324 sklepní kóje balkon
16 4864/16 byt/byt 67,4 - 3 NP 674/16324 sklepní kóje balkon
17 4864/17 byt/byt 72,3 - 3 NP 723/16324 sklepní kóje balkon
18 4864/18 byt/byt 65,5 - 3 NP 655/16324 sklepní kóje balkon
19 4864/19 byt/byt 80,9 - 4 NP 809/16324 sklepní kóje balkon
20 4864/20 byt/byt 44,8 - 4 NP 448/16324 sklepní kóje balkon
21 4864/21 byt/byt 80,1 - 4 NP 801/16324 sklepní kóje balkon
22 4864/22 byt/byt 67,4 2,8 4 NP 702/16324 - balkon
23 4864/23 byt/byt 72,3 - 4 NP 723/16324 sklepní kóje balkon
24 4864/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16324 sklepní kóje balkon

Bytový dům č.p. 4675, ulice U Tenisu, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částechdomu č.p. 4675 a p.č. 698/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4675/1 byt/byt 43 - 2 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
2 4675/2 byt/byt 43 - 2 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
3 4675/3 byt/byt 50,7 - 2 NP 507/18636 sklepní kóje balkon
4 4675/4 byt/byt 31 - 2 NP 310/18636 sklepní kóje -
5 4675/5 byt/byt 29,2 - 2 NP 292/18636 sklepní kóje balkon
6 4675/6 byt/byt 43 - 3 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
7 4675/7 byt/byt 43 - 3 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
8 4675/8 byt/byt 50,7 - 3 NP 507/18636 sklepní kóje balkon
9 4675/9 byt/byt 31 - 3 NP 310/18636 sklepní kóje -
10 4675/10 byt/byt 29,2 - 3 NP 292/18636 sklepní kóje balkon
11 4675/11 byt/byt 43 - 4 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
12 4675/12 byt/byt 43 - 4 NP 430/18636 sklepní kóje balkon
13 4675/13 byt/byt 50,7 - 4 NP 507/18636 sklepní kóje balkon
14 4675/14 byt/byt 31 - 4 NP 310/18636 sklepní kóje -
15 4675/15 byt/byt 29,2 - 4 NP 292/18636 sklepní kóje balkon
16 4675/16 byt/byt 44,5 - 2 NP 445/18636 sklepní kóje -
17 4675/17 byt/byt 44,5 - 2 NP 445/18636 sklepní kóje -
18 4675/18 byt/byt 50,2 - 2 NP 502/18636 sklepní kóje balkon
19 4675/19 byt/byt 30,8 - 2 NP 308/18636 sklepní kóje -
20 4675/20 byt/byt 29,1 - 2 NP 291/18636 sklepní kóje balkon
21 4675/21 byt/byt 44,5 - 3 NP 445/18636 sklepní kóje -
22 4675/22 byt/byt 44,5 - 3 NP 445/18636 sklepní kóje -
23 4675/23 byt/byt 50,2 - 3 NP 502/18636 sklepní kóje balkon
24 4675/24 byt/byt 30,8 - 3 NP 308/18636 sklepní kóje -
25 4675/25 byt/byt 29,1 - 3 NP 291/18636 sklepní kóje balkon
26 4675/26 byt/byt 44,5 - 4 NP 445/18636 sklepní kóje -
27 4675/27 byt/byt 44,5 - 4 NP 445/18636 sklepní kóje -
28 4675/28 byt/byt 50,2 - 4 NP 502/18636 sklepní kóje balkon
29 4675/29 byt/byt 30,8 - 4 NP 308/18636 sklepní kóje -
30 4675/30 byt/byt 29,1 - 4 NP 291/18636 sklepní kóje balkon
31 4675/31 byt/byt 44,1 - 2 NP 441/18636 sklepní kóje -
32 4675/32 byt/byt 44,1 - 2 NP 441/18636 sklepní kóje -
33 4675/33 byt/byt 30,4 - 2 NP 304/18636 sklepní kóje balkon
34 4675/34 byt/byt 46,8 - 2 NP 468/18636 sklepní kóje 2 x balkon
35 4675/35 byt/byt 29,6 - 2 NP 296/18636 sklepní kóje balkon
36 4675/36 byt/byt 44,1 - 3 NP 441/18636 sklepní kóje -
37 4675/37 byt/byt 44,1 - 3 NP 441/18636 sklepní kóje -
38 4675/38 byt/byt 30,4 - 3 NP 304/18636 sklepní kóje balkon
39 4675/39 byt/byt 46,8 - 3 NP 468/18636 sklepní kóje 2 x balkon
40 4675/40 byt/byt 29,6 - 3 NP 296/18636 sklepní kóje balkon
41 4675/41 byt/byt 44,1 - 4 NP 441/18636 sklepní kóje -
42 4675/42 byt/byt 44,1 - 4 NP 441/18636 sklepní kóje -
43 4675/43 byt/byt 30,4 - 4 NP 304/18636 sklepní kóje balkon
44 4675/44 byt/byt 46,8 - 4 NP 468/18636 sklepní kóje 2 x balkon
45 4675/45 byt/byt 29,6 - 4 NP 296/18636 sklepní kóje balkon
46 4675/46 nebytový prostor/garáž 22,7 - 1 NP 227/18636 -
47 4675/47 nebytový prostor/garáž 22,6 - 1 NP 226/18636 -
48 4675/48 nebytový prostor/garáž 22,7 - 1 NP 227/18636 -
49 4675/49 nebytový prostor/garáž 22,6 - 1 NP 226/18636 -

RM/137/2021

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní administrace veřejné zakázky Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v období od 2023 do 2033“, a to spol. Advokátní kancelář AGM partners s.r.o., sídlem Anenská 58/26, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 09381287, s tím, že cena této zakázky nepřekročí 300 tisíc Kč bez DPH;

B. bere na vědomí

předpokládaný harmonogram procesního průběhu nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v období od 2023 do 2033“ dle přílohy k tomuto usnesení

RM/138/2021

A. zřizuje

v souladu s § 102 odst. 2 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích komisi pro místní Agendu 21

B. jmenuje

členy komise pro místní Agendu 21

Ing. Martin Dušek, neziskový sektor, ČSOP Kateřinky
 
Ing. Pavel Schneider, komerční sektor, AquaKlimax s.r.o.
 
Ing. Lucie Vavrušková, veřejná správa, statutární město Jablonec nad Nisou 
 
Mgr. Jana Matěchová, veřejní správa, statutární město Jablonec nad Nisou 
 
JUDr. Marek Řeháček, veřejná správa, statutární město Jablonec nad Nisou 
 
Bc. Martin Oklamčák, veřejná správa, statutární město Jablonec nad Nisou 

RM/139/2021 

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Kultura Jablonec, p. o. a nájemcem UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. dle důvodové zprávy

Vytvořeno 30.3.2021 12:33:21 | přečteno 187x | Petr Vitvar
load