Zápis z rady 27/2021

Zápis z 27. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 27. července 2021 od 8.45 hodin formou umožňující dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Stálí přísedící: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 27. rady města v 8,45 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojilo 8 členů rady města z 9.

Program:

1) Pronájem prostoru v objektu Lidická 7

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

2) Diskuze

Program jednání byl schválen 8-0-0

Připojil se Mgr. Mánek

1) Pronájem prostoru v objektu Lidická 7

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- komentář dle důvodové zprávy.

RNDr. Čeřovský -- cena za pronájem je správná?

Ing. Kouřil -- cenu vypočítávaly kolegyně z oddělení majetkoprávní, je správná.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/380/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

d o p l ň u j e

usnesení č. RM/376/2021 ze dne 21. 7. 2021 a to tak, že nájemné je stanoveno v celkové výši 3.411 Kč.

2) Diskuze

Pan Vobořil -- připravují se předvolební setkání, různé subjekty žádají o pronájem prostor Eurocentra. Jeden ze žadatelů, konkrétně Okresní hospodářská komora, nás v požádal o snížení nájemného v případě předvolební debaty, kterou by zde uspořádali. Chtěl bych znát názor radních, zda lze udělit nějaké výjimky.

RNDr. Čeřovský -- jsem názoru, že výjimky by se udělovat neměly.

Ing. Vele -- mám stejný názor, pravidla by měla být stejná pro všechny subjekty.

Ing. Říha -- souhlasím s názory RNDr. Čeřovského a Ing. Veleho.

Ing. Vele -- jak to vypadá s firmou Termil?

RNDr. Čeřovský -- stavba probíhá, platí termíny dle harmonogramu.

Ing. Kouřil -- daňové příjmy v červenci 2021 jsou přes 90 milionů Kč, rozpočet se vyvíjí příznivě.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,52 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Vytvořeno 28.7.2021 16:02:53 | přečteno 261x | Petr Vitvar
load