Usnesení rady 12/2021

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 26.03.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/135/2021

A. schvaluje

podání rozvojových záměrů na úpravu základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022 dle důvodové zprávy

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozvojových záměrů

Vytvořeno 29.3.2021 16:07:42 | přečteno 175x | Petr Vitvar
load