Usnesení rady 03/2021

Usnesení z 3. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.01.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/17/2021

A.1 doporučuje

zastupitelstvu města odložení realizace Terminálu veřejné osobní dopravy z dotačního programu IPRÚ, a to na základě vyhodnocení možných rizik uvedených v důvodové zprávě, které můžou vést k prodlení dokončení Terminálu veřejné osobní dopravy, a tím k porušení dotačních podmínek IPRÚ vedoucích k nečerpání alokovaných dotačních částek

A.2 doporučuje

zastupitelstvu města přesunout realizaci Terminálu veřejné osobní dopravy do nového programového období EU 2021+.

Vytvořeno 20.1.2021 16:36:35 | přečteno 174x | Petr Vitvar
load