Usnesení rady 16/2021

Usnesení z 16. mimořádného zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.04.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/185/2021

A. deklaruje
podporu postoje ředitelů školských zařízení zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou vyžadujících v těchto zařízeních dodržování všech povinností vyplývajících z platných nařízení či opatření proti pandemii COVID-19, vydaných ze strany Vlády České republiky, ministerstvech a dalších ústředních orgánů státní správy či orgánů kraje nebo hygienické stanice, a že i v případě pozdějšího zrušení těchto opatření pro nezákonnost či protiústavnost nebude z takového postoje ředitelů vyvozovat žádné postihy v pracovněprávní či platové oblasti.
Vytvořeno 14.4.2021 9:02:52 | přečteno 142x | Petr Vitvar
load