Usnesení rady 02/2021

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/16/2021

A. schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 48 v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 3034m vyznačené dle geometrického zaměření spol. GEOMETR v.o.s., Máchova 39, 466 01 Jablonec nad Nisou č. 89/2005 ze dne 26.5.2005, a to vypůjčiteli spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824, na dobu určitou od 1.2.2021 do 31.1.2023

Vytvořeno 14.1.2021 14:21:37 | přečteno 150x | Petr Vitvar