Usnesení rady 07/2021

Usnesení z 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 11.02.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/48/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
G***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Zelené Údolí 3, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č***** a J***** B*****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** H***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 26, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
T***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, trv. *****, Liberec
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Č*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P ***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
I***** P*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce A***** P*****)
b.j. č. 201, U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou
F***** M*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce K***** S*****)
b.j. č. 2, Široká 4836/16, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou panu R***** M*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou

C. rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:
E***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou
Z***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou
S***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou
H***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou

RM/49/2021

A. vyhlašuje

výběrové řízení na pronájem bytů po rekonstrukci v objektech Opletalova 35/2681 a Petra Bezruče 54/2680 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

RM/50/2021

A. schvaluje

dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 109-2013-OSM/OSVZ se společností DIMATEX CS spol. s r.o., IČ: 43224245, týkající se snížení nájemného za umístění kontejnerů na textil na 1.500 Kč bez DPH ročně za jedno stanoviště

RM/51/2021

A.1 bere na vědomí

dopis pana P***** Ž*****a, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových objektů,

A.2 bere na vědomí

dopis pana Jana Koláře, ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace a vyjádření oddělení správy bytových objektů a oddělení školství,

B.1 schvaluje

panu P***** Ž*****i záměr pronájmu obecního bytu o velikosti 0+1 nebo 1+1 s tím, že následně předá byt č. 1 v objektu *****v Jablonci nad Nisou zpět městu,

B.2 schvaluje

poskytnutí 1 bytové jednotky o velikosti 1+1 pro bývalou zaměstnankyni Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace.

RM/52/2021

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) rezignaci Martina Jurise z funkce člena představenstva společnosti Jablonecká dopravní a.s.,

B. odvolává

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností z dozorčí rady společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana  Pavla Janouška ,

C.1 jmenuje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností do představenstva společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana  Pavla Janouška ,

C.2 jmenuje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká dopravní a.s. (IČ: 06873031, se sídlem: Mírové náměstí 19/3100, 46601 Jablonec nad Nisou) s okamžitou účinností do dozorčí rady společnosti Jablonecká dopravní a.s. pana  Pavla Sluku .

RM/53/2021

A. bere na vědomí

přehled poskytnutých věcných darů za uplynulé období dle důvodové zprávy. 
 

RM/54/2021

A. bere na vědomí

podněty dopravní komise RM z října 2020 dle důvodové zprávy a vyjádření oddělení správy komunikací a odboru územního a hospodářského rozvoje.

RM/55/2021

A. ruší

pravidla testování COVID 19 přijatá usnesením rady města č RM/519/2020 ze dne 19.11.2020.
 

B. schvaluje

pravidla testování COVID-19 dle důvodové zprávy - příloha č. 2.

RM/56/2021

A. schvaluje

podání žádostí o dotace z Programu prevence kriminality MV ČR na 2021 na následující projekty:
- Asistent prevence kriminality
- Rozšíření MKDS - nákup dvou mobilních kamer
- Terénní pracovník pro mládež
- Mapy budoucnosti II
- Rozšíření MKDS - kamerový bod ul. Československé armády

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit podání žádostí o dotace dle bodu A. v termínu do 15.2.2021

C. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, rezervovat v rozpočtu města na rok 2021 finanční prostředky na vlastní podíl města na projekty dle bodu A. ve výši dle důvodové zprávy

RM/57/2021

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Kultura Jablonec, p.o.
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čs. Armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/58/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:  Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,  finanční dary účelově určené v celkové výši 298.499,- Kč a věcné dary v celkové výši 770.240,- Kč, za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/59/2021

A. bere na vědomí

přijaté dary v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,  v roce 2020 dle důvodové zprávy.

RM/60/2021

A. bere na vědomí

organizaci provozu jabloneckých mateřských škol  a způsob zajištění předškolních dětí v době hlavních prázdnin roku 2021

B. schvaluje

nová pravidla pro stanovení výše příspěvku města na zajištění předškolních dětí formou Prázdninových týdnů s Vikýřem dle důvodové zprávy

RM/61/2021

A. pověřuje

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora

A.1 pověřuje

vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě,

A.2 pověřuje

předložením návrhu na složení konkursní komise výše uvedeného konkursního řízení, a to nejdéle do 18. 3. 2021.

RM/62/2021

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin v roce 2021 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty,

B. schvaluje

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy,

C. pověřuje

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora
k vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ, a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy.

RM/63/2021

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím finančního účelového daru na zřízení očkovacího centra v Jablonci nad Nisou v celkové výši 200.000,-- Kč dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace.

RM/64/2021

A. schvaluje

zřízení očkovacího centra vakcíny Covid-19 v prostorách Městské haly v Jablonci nad Nisou (U Přehrady 4747/20) a to z důvodu veřejného zájmu naplňování protiepidemických opatření spočívajících mj. v navýšení kapacit očkování v Libereckém kraji;

B. souhlasí

v působnosti valné hromady společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., s podnájmem Městské haly Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., za cenu podnájmu (v jehož rámci jsou hrazeny i veškeré provozní náklady objektu) ve výši 313.644,- Kč bez DPH/měsíčně za účelem naplňování veřejného zájmu zřízení dostupného očkovacího centra vakcíny Covid-19 jako jednoho z protiepidemických opatření proti šíření Covid-19;

C. schvaluje

jako zřizovatel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., podnajmutí Městské haly za účelem zřízení dostupného očkovacího centra vakcíny Covid-19 provozovaného Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., jako jednoho z protiepidemických opatření v rámci boje proti šíření Covid-19 s tím, že příspěvková organizace bude náklady na provoz toho centra evidovat samostatně tak, aby mohly být případně ze strany města řešeny, pokud by nedošlo (například z důvodu malé vytíženosti centra) k jejich pokrytí ze strany veřejného zdravotního pojištění či dalších veřejných či soukromých zdrojů;

D. pověřuje

Mgr. Davida Mánka, náměstka primátora, provádět za statutární město Jablonec nad Nisou koordinaci součinnosti s orgány a organizacemi města při provozu očkovacího centra v Městské hale.

RM/65/2021

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky "Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou"

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/66/2021

A. schvaluje
 uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Rychnovská a Na Svahu v pozemcích p.č. 918/1, 783/12, 803/24, 943, 950/2, 766/2, 940/1, 795/3 v k.ú. Kokonín s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě 

RM/67/2021

A. schvaluje

Udělení výjimky z Technických podmínek pro opravu komunikací po stavebním zásahu do vozovky a chodníku - čl. I odst. 2 s termínem možnosti stavebního zásahu od 15.3.2021 s podmínkou uvedenou v Důvodové zprávě pro stavbu „ Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“
 

RM/68/2021

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti KODAP Jablonec nad Nisou s.r.o. a uzavření smlouvy o poskytování daňového poradenství, vedení účetních a mzdových agend příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o. 

RM/69/2021

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 216/9, 216/8, 2287, 2275/3, 2065/22, 2283/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického a odboru územního a hospodářského rozvoje.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 216/9, 216/8, 2287, 2275/3, 2065/22, 2283/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou - Soukenná, č. 7700101991_4“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s J***** V***** a V***** V*****, ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy na p.p.č. 1630/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro dům Novoveská 2364/50a.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod včetně přípojek a vsakovací jámy v p.p.č. 1630/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 2309, jejíž součástí je stavba č.p. 2364 pro J***** V***** ***** a V***** V*****, ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/70/2021

A.1 schvaluje
výpůjčku nemovité věci p.p.č. 1160/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Jablonec nad Nisou, včetně znění smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 5551/ULB/2020 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2029.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 465 o výměře 619 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele J*****a J***** B***** s tím, že pozemek nesmí být oplocován. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
B. neschvaluje
výpůjčku p.p.č. 1036/7 o výměře 780 m 2, p.p.č. 1036/27 o výměře 983 m 2, p.p.č. 1036/28 o výměře 952 m 2, p.p.č. 1036/29 o výměře 991 m 2, p.p.č.1036/30 o výměře 1031 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zušlechtění a obohacení tohoto prostoru pro veřejnost.

RM/71/2021

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/2 o výměře 412 m 2a p.p.č. 884/1 o výměře 515 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 108 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemků jako předzahrádku.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 395/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu.

A.4 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 834 o výměře cca 200 m 2v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu k objektu Dobrá voda 3881/2, Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 110 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m 2a části p.p.č. 401/46 díl „a“ o výměře 5 m 2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 o výměře 43 m 2a část p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m 2vše v k.ú. Kokonín.
A.7 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1971, jejíž součástí je budova č.p. 2047 (Jiráskova 7), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro příspěvkovou organizaci Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 00079481.

RM/72/2021

A. schvaluje

úpravu směrnice RM č. 18 Pro vedení pokladen
 

RM/73/2021

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/74/2021

A. stanovuje
celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 11. únoru 2021 na 320 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 220 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)
B.1 schvaluje
s účinností od 11. února 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v prodloužení zřízeného pracovního místa s plným úvazkem s označením 7.1.6 do 31.12.2022 na Odboru územního a hospodářského rozvoje, a to z důvodu připravovaných legislativních změn na úseku stavebního zákona (závazná stanoviska)
B.2 schvaluje
s účinností od 1. března 2021 přesunutí oddělení dotací z Odboru územního a hospodářského rozvoje do odboru Kancelář primátora
B.3 schvaluje
s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová funkční náplň Odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru Kancelář primátora;
B.4 schvaluje

s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová struktura Odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru Kancelář primátora

B.5 schvaluje

s účinností od 1. března 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v přesunutí 4 pracovních míst s plným úvazkem s označením 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 - do 30.6.2024, 7.3.5 z Odboru územního a hospodářského rozvoje nově na odbor Kancelář primátora s novým označením 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4 - do 30.6.2024

C. pověřuje
JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat k 11.2.2021 aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a k 1.3.2021 aktualizované znění přílohy č. 1 a 2 a 3 Organizačního řádu MMJN a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn
Vytvořeno 16.2.2021 11:39:42 | přečteno 150x | Petr Vitvar