Usnesení rady 15/2021

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 08.04.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/143/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
M***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
T***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Mgr. M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Bc. J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvu k těmto obecním bytům:
H***** P*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou

byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

záměr pronájmu bytu č. 45 v objektu F. L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou paní V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Lesní Jablonec nad Nisou:
L***** T*****, ***** bytem *****, Tanvald (býv. nájemce D***** Š*****)
b. j. č. 1, Lesní 6B/4660, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

ubytovací smlouvu v ubytovně Lípová 9 v Jablonci nad Nisou paní Z***** S*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce

B.1 rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:
E***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou
J***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou
J***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou
H***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou
F***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou
V***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou

B.2 rozhodla

vyřadit ze Seznamu žadatelů o BZU tuto žadatelku:
E***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou
 

RM/144/2021

A.1 bere na vědomí

dopis paní E***** D*****, *****Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

A.2 bere na vědomí

dopis paní L***** T*****, ***** Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

A.3 bere na vědomí

dopis pana V***** Š*****, *****Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

A.4 bere na vědomí

dopis paní Z***** Z*****, *****Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

A.5 bere na vědomí

dopis paní E***** L*****, *****Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů

B.1 schvaluje

paní Z***** Z*****slevu z nájemného za jeden měsíc, a to ve výši 8.766 Kč u bytu č. 7 v objektu ***** Jablonec nad Nisou

B.2 schvaluje

paní E***** L***** novou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 41 v objektu *****Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení

C.1 neschvaluje

paní E***** D***** pronájem obecního bytu č. 9 v objektu ***** Jablonec nad Nisou.

C.2 neschvaluje

slečně V***** T*****, zast. paní L***** T*****, snížení nájemného u bytu č. 45 v objektu *****Jablonec nad Nisou.

RM/145/2021

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro mimořádné jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 8. dubna 2021 dle důvodové zprávy

RM/146/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a jejich materiálním zabezpečení s Vodní záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:64668584

RM/147/2021

A.1 schvaluje

pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) Proseč nad Nisou

A.2 schvaluje

podání žádosti o registraci akce na MV - GŘ HZS ČR

RM/148/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění služeb pro rok 2021 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:00426083 

RM/149/2021

A.1 schvaluje

v mimořádném režimu v době nouzového stavu a z důvodu zajištění vybavení pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou v době pandemie koronaviru další nákup materiálu - osobních ochranných prostředků a pomůcek (ve výčtu, od uvedených dodavatelů a za celkové ceny uvedené v tabulce, který je přílohou důvodové zprávy);

A.2 schvaluje

úhradu tohoto materiálu z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou;

A.3 schvaluje

postupný výdej tohoto spotřebního materiálu pro zajištění ochrany pracovníků statutárního města Jablonec nad Nisou, jím zřízených a založených organizací či pracovníků třetích subjektů podílejících se na zajištění fungování důležité infrastruktury sloužící obyvatelstvu města Jablonce nad Nisou a případně území ORP Jablonec nad Nisou v době pandemie koronaviru, a to vždy dle rozhodnutí primátora města učiněného na základě doporučení krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou;

A.4 schvaluje

jednorázový výdej 1000 ks respirátorů třídy KN 95 společnosti Kultura Jablonec p.o. zajištující registraci osob k očkování proti COVID 19 k bezplatnému výdeji těmto registrovaným osobám v množství jednoho balení respirátorů (2ks) na osobu jako součást očkovací kampaně.

RM/150/2021

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2021 dle důvodové zprávy.

RM/151/2021

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2020:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. , dle důvodové zprávy.  

RM/152/2021

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu příspěvkových organizací :
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace.

RM/153/2021

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,  za rok  2020 dle důvodové zprávy.

RM/154/2021

A. schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 dle důvodové zprávy, včetně výsledku hospodaření: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.  - zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši plus 7.871.049,05 Kč převést do rezervního fondu a poté použít na úhradu ztráty za předchozí léta.

B. pověřuje

ředitele příspěvkové organizace učinit opatření ke ztrátové hospodářské činnosti za r. 2020 a o těchto opatřeních informovat zřizovatele.

RM/155/2021

A. schvaluje

účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 dle důvodové zprávy, včetně rozdělení výsledku hospodaření: Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.  - výsledek hospodaření ve výši 63.691,03 Kč převést do rezervního fondu.

RM/156/2021

A. schvaluje

žádost Fotbalové akademie Jablonec, z.s. o změnu poměru účelu čerpání dotace pro rok 2020.

RM/157/2021

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Náboženskou obec Církve československé husitské v Jablonci nad Nisou, Podhorská 582/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64669777, ve výši 15 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Dr. Farského v Jablonci nad Nisou.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Starokatolickou farnost v Jablonci nad Nisou, Husova 1560/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73631485, ve výši 15 000,- Kč na provoz a údržbu věžních hodin kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou.

RM/158/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v celkové hodnotě 12 668,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace v hodnotě 23 595,-Kč.

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkových organizací

RM/159/2021

A.1 schvaluje

Vnitřní platový předpis pro stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Jablonec nad Nisou s účinností od 08.04.2021

A.2 schvaluje

odměny a platy ředitelům škol a školského zařízení ve výši uvedené v přílohách č. 1 důvodové zprávy

RM/160/2021

A. jmenuje

ke dni 09.04.2021 na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace Bc. Pavla Dostála na dobu určitou, po dobu trvání mateřské dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené a rodičovské dovolené Bc. Martiny Šípkové

B. schvaluje

ke dni 09.04.2021 Bc. Pavlu Dostálovi plat uvedený v důvodové zprávě

RM/161/2021

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s., Karlovice, Sedmihorky 72, IČ: 75041332, a uzavření smlouvy o dílo na zajištění ekologické výchovy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, IČ: 75122294

RM/162/2021

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „ 4.rameno OK Belgická do areálu průmyslové zóny LIAZ, Jablonec nad Nisou, Rýnovice “, projekční kanceláři Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ 482 66 230, za cenu 492.000,-Kč bez DPH, tj. 595.320,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.
 

B.1 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „ 4.rameno OK Belgická do areálu průmyslové zóny LIAZ, Jablonec nad Nisou, Rýnovice “ s dodavatelem, projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o.

B.2 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy

RM/163/2021

A.1 schvaluje

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n.N, Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 614, 920/1, 927, 929/2, 963, 964/1, 964/6 - kanalizace“ Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla.  

A.2 schvaluje

pronájem vodohospodářské stavby „Jablonec n.N, Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1, 964/6 - kanalizace a vodovod“ Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla.  

RM/164/2021

A.1 schvaluje

Realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou“

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou“

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajistit realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou“ a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/165/2021

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „Stará osada - stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“ , zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH  (18.494.176,51 Kč vč. DPH);

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele ŠEBESTA VHS, v.o.s. za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ Stará osada - stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou“, s vítězným dodavatelem ŠEBESTA VHS, v.o.s. se sídlem Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou, IČ: 41327837, za nabídkovou cenou 15 284 443,40 Kč bez DPH (18 494 176,51 vč. DPH).
 

RM/166/2021

A. schvaluje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Kanalizační propojení Kokonín Rychnov u Jablonce nad Nisou - kanalizační přípojky“ společnosti Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice  2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976, za cenu 1 390 672,76 Kč bez DPH, tj.  1 682 714,04 Kč s DPH, dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora podpisem smlouvy na provedení veřejné zakázky malého rozsahu Kanalizační propojení Kokonín Rychnov u Jablonce nad Nisou - kanalizační přípojky“ společnosti Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice  2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976

RM/167/2021

A. schvaluje

pronájem vodohospodářské stavby „ Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 - vodovod a kanalizace“ JN 008 363 , Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedeného vodohospodářského díla. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu díla do majetku SVS. Za pronájem vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.
 

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat Nájemní smlouvu vodohospodářské stavby „ Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká, p.p.č. 537/5 - vodovod a kanalizace“ JN 008 363

RM/168/2021

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o vypořádání závazků ke Kupní smlouvě, Smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodě o započetí pohledávek CES 402/2020 vodohospodářské stavby „ Jablonec n. N., Horní Proseč n. N. - VDJ, ČS, vodovod - JN 008 384“  
 

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat Smlouvu o vypořádání závazků vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., Horní Proseč n. N. - VDJ, ČS, vodovod - JN 008 384“  

RM/169/2021

A. bere na vědomí

předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklotrasa Odra-Nisa-úsek ul.5.května-silnice I/14  do dotačního programu Libereckého kraje Rozvoj cyklistické dopravy.

B. souhlasí

s realizací výše uvedeného projektu v roce 2021.

RM/170/2021

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nadací JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 04564472 ve výši 250 000 Kč na vybudování vestavby výtahu v prostorách zadního schodiště objektu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou

RM/171/2021

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci  "Demolice objektu Lipanská 2112/10, Jablonec nad Nisou"  firmě Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň , IČO: 00014915, za cenu  2.195.000,- Kč bez DPH , což činí  2.655.950,- Kč s DPH  dle přiložené důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, zajistit uzavření a realizaci smlouvy o dílo

RM/172/2021

A. bere na vědomí

záměr zpracovat a předložit ke schválení na jednání ZM v červnu 2021 nové obecně závazné vyhlášky města:
- Obecně závaznou vyhlášku města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

RM/173/2021

A. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části st.p.č. 772, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) a p.p.č. 1239/2 (podle zákresu uvedeného v mapové příloze), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, se sídlem Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem zajištění činnosti Červeného kříže, a to na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2036.

RM/174/2021

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec, IČ 25464787 ke stavbě kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 827/1 a 1633/24 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou odboru technického.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a pilíře včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a pilíře v p.p.č. 827/1, 1633/24 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4020292 - JN - Jablonec, Chelčického kNN, smyčka SS100“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČ 27268632 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkami odboru technického.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP-12-4012071 - JN - Mšeno, Sportovní 14876 svod, kNN, SS100“.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností KOLLERT ELKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec, IČ 25464787 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 1894/25, 1894/16, 1895/6, 2471/1, 1792/8, 2530/9, 2530/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického a odboru územního a hospodářského rozvoje.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 1894/25, 1894/16, 1895/6, 2471/1, 1792/8, 2530/9, 2530/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4020185_JN - Jablonec n.N., Na Hutích RNN, kNN, SD722“.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností JSB bijoux s.r.o., Čestlická 736/6, 100 00 Praha, IČ 27448568 ke stavbě plynovodní přípojky v p.p.č. 2318/19, 2327/1, 2318/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou k objektu U Balvanu  5073/9 s podmínkami odboru technického.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 2318/19, 2327/1, 2318/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke st.p.č. 4919 a 6804, jejíž součástí je stavba č.p. 5073 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností JSB bijoux s.r.o., Čestlická 736/6, 100 00 Praha, IČ 27448568, (budoucí oprávněný), IČ 27448568, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J***** V***** a F***** V*****, ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1805/4, 1805/16 a 1805/22 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely Ing. J***** F*****, ***** Jablonec nad Nisou a Ing. J***** F*****, ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 866/1 v k.ú. Kokonín k rodinnému domu č.p. 5274 s podmínkou odboru technického.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 866/1 v k.ú. Kokonín ke stavbě č.p. 5274 na st.p.č. 939 a ke st.p.č. 939 a p.p.č. 30/1 vše v k.ú. Kokonín pro manžele Ing. J***** F***** *****, ***** Jablonec nad Nisou a Ing. J***** F***** *****, ***** Kokonín, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Společenstvím vlastníků jednotek domu Na Hutích 2335/58, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27280900 ke stavbě čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytový dům Na Hutích 2335/58.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J***** C***** a J***** C*****, ***** Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 638/3889), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro J***** H*****, ***** Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1751/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele F***** H***** a H***** ***** Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/3 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1293/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Mgr. T***** H*****, ***** Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/4 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1257/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. L***** P***** *****, ***** Praha, (pro bytovou jednotku č. 2335/5 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 493/3889), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním čistírny odpadních vod a vsakovacího zářezu v p.p.č. 1897/6 a 1897/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ke stavbě č.p. 2335 na st.p.č. 2285 a ke st.p.č. 2285 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele T***** H***** a H***** H***** Jablonec nad Nisou, (pro bytovou jednotku č. 2335/6 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1215/7778), (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodní přípojky v p.p.č. 2500/8 a 2500/59 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2500/8, 2500/59 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou - Turnovská 34, č. 7700102833“.
B. mění
usnesení č. 260/2020/17.b), c) ze dne 4.6.2020, a to tak že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky bude v p.p.č. 1846/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/175/2021

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat strojní zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny včetně jejich umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním strojního zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny na st.p.č. 738, jejíž součástí je stavba č.p. 800 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene 1.000 Kč + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Z55 Horní náměstí Jablonec nad Nisou“.
A.1 schvaluje
uzavření výhrady vlastnictví stroje zařízení plynové kotelny včetně vzduchotechniky, zdravotechniky, kouřovodů a komínu, hlavního uzávěru kotelny k budově č.p. 800, která je postavena na st.p.č. 738 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 61539881, (vlastník stroje). Akce „Z55 Horní náměstí Jablonec nad Nisou“.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování dvou napájecích kabelů osvětlení včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním dvou napájecích kabelů osvětlení v p.p.č. 2489/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234,  (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit za zřízení věcného břemene bezúplatně. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 964/1 v k.ú. Vrkoslavice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1 - vodovod, kanalizace JN 008 342 a JN 008 343“.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu v p.p.č. 920/1, 614, 964/1 vše v k.ú. Vrkoslavice, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinný a investor), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 1000 Kč + DPH. Důvodem ceny za zřízení služebnosti je to, že se jedná o akci vynucenou městem jako investorem, kdy všechny náklady hradí investor. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Jablonec n.N., Vrkoslavice, Blanická p.p.č. 964/1 - vodovod, kanalizace JN 008 342 a JN 008 343“.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec n.N. - 587/10, č. stavby 7700102986“.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč nad Nisou ke st.p.č. 1126/3, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. a p.p.č. 1126/2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro J***** U*****, ***** Liberec, (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
B.1 doplňuje
usnesení č. 64/2020/4.b) a č. 64/2020/4.c) ze dne 6.2.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2333/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.2 doplňuje
usnesení č. 435/2019/A.1. ze dne 18.9.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2314/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.3 doplňuje
usnesení č. 262/2019/3.b) ze dne 6.6.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2548 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.4 doplňuje
usnesení č. 262/2019/4.b) ze dne 6.6.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 810/86, 815/21 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.5 doplňuje
usnesení č. 64/2020/10.b) ze dne 6.2.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1115 v k.ú. Mšeno nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/176/2021

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 1222 a části p.p.č. 1223 o celkové výměře 433 m 2obě v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele I***** a M***** S*****Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2184/8 o výměře 133 m 2a části p.p.č. 2144/5 o výměře 169 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena s paní L***** K***** a panem J*****K***** Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje
pronájem části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m 2a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena s manžely M***** a F***** R***** Jablonec nad Nisou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 972-2010-FaM/OMP ze dne 17.02.2011 uzavřené s paní K***** D*****, IČ 75373483, se sídlem *****Pěnčín.
A.4 schvaluje
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 200-2011-FaM/OMP ze dne 31.3.2011 uzavřené se společností BARMAK s.r.o., IČ 27293301, se sídlem Na Žižkově 637/72, 46006 Liberec.
A.5 schvaluje
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 142-2010-FaM/OMP ze dne 8.3.2010 uzavřené s panem D***** K***** Jablonec nad Nisou.
 
B.1 neschvaluje
pronájem části p.p.č. 1354 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že se jedná o plochy veřejných komunikací.
B.2 neschvaluje
poskytnutí slevy na nájemném z nájemní smlouvy č. 973-2010-FaM/OMP na pronájem p.p.č. 338/50 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je skutečnost, že nájemci si pronajímají pozemek za účelem zahrady - to je neopravňuje k parkování vozidel a umožnění vjezdu vozidel na pozemek a dále je důvodem, že nájemci mohou plně využívat pozemek za účelem zahrady i v zimním období, kdy je na pozemku vegetační klid, jak to klimatické podmínky dovolí, budou provedeny úpravy dosadby dřevin a uválcování trávníku, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

RM/177/2021

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 20/1 o výměře 407 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 598 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 949/1 o celkové výměře 242 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1627/3 o výměře cca 240 m 2a části p.p.č. 1630/4 o výměře cca 1169 m 2obě v k.ú. Jablonec n.N.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2082/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2082/4 o výměře 74 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zajištění přístupu.
A.7 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 462/4 o výměře cca  400 m 2v k.ú. Rýnovice (celková výměra je 715 m 2).
A.8 schvaluje
zveřejnění záměru uzavřít pachtovní smlouvu za účelem provozování zemědělské činnosti na p.p.č. 402/1 o výměře 13920 m 2a část p.p.č. 409/1 o výměře 8999 m 2, p.p.č. 694/1 o výměře 3354 m 2, p.p.č. 697/1 o výměře 1391 m 2vše v k.ú. Kokonín (celková výměra 27664 m 2), p.p.č. 698/1 o výměře 5972 m 2, p.p.č. 698/2 o výměře 393 m 2, p.p.č. 788 o výměře 11426 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celková výměra 17791 m 2), p.p.č. 440 o výměře 1257 m 2, p.p.č. 441 o výměře 2618 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice (celková výměra 3875 m 2).
A.9 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 52/1 o výměře 96 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.10 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 664/6 o výměře cca 2000 m 2v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.
A.11 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2897/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.12 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 165/2 o celkové výměře 576 m 2a část p.p.č. 431 o celkové výměře 178 m 2obě v k.ú. Rýnovice.
A.13 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1145 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.14 schvaluje
zveřejnění záměru darování přístřešku zastávky (ocelový se skleněnou výplní), nástupiště stavební délky 60 m, konstrukce typu „L“, v km 13,187 - 13,247, dopravní cedule - označení zastávky, konec zastávky, 3x sklopný osvětlovací stožár na nástupišti (lampa č.1 až č.3), osvětlení zastávky na přístřešku - 8x zářivkové těleso 1x58W, napájecí kabel CYKY 5Cx6 osvětlení nástupiště, včetně jištění v plastovém rozvaděči RO, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 osvětlení přístřešku, včetně jištění v plastovém rozváděči RO, pro oba napájecí kabely je dělící místo mezi majetkem dárce a obdarovaného na vstupní svorce hlavního jističe v plastovém rozvaděči RE se společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234.

RM/178/2021

A. schvaluje

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 16 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši  690 928 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 131 264 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 119 666 tis. Kč
financování ve výši 265 069 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 233 781 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 939 870 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 273 425 tis. Kč
financování ve výši 20 486 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 233 781 tis. Kč

RM/179/2021

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky na účelový úvěr ve výši 20 mil. Kč Československé obchodní bance, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, s čerpáním do 31. 12. 2022, splácením pravidelných rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 166 700 Kč od 25. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p. a.

RM/180/2021

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/181/2021

A. schvaluje

zajištění tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou po 31. 5. 2021 prostřednictvím uzavření smlouvy na dobu určitou s dosavadním poskytovatelem těchto služeb, a to za podmínek dle důvodové zprávy;

B. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tiskové a kopírovací služby pro statutární město Jablonec nad Nisou“ společnosti KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČ: 60276258, kdy nabídková cena činí: Tisk ČB A4 - 0,530 Kč bez DPH/ks, Tisk Color A4 - 0,800 Kč bez DPH/ks, Scan - 0,029 Kč bez DPH/ks; (A3 = 2x A4); přičemž maximální plnění bude 2 miliony Kč bez DPH;

C. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka magistrátu, uzavřením Smlouvy k poskytování služeb „Tiskové a kopírovací služby pro Statutární město Jablonec nad Nisou“ se společností KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČ: 60276258.

RM/182/2021

A. ruší

bod C 3 Usnesení RM/572/2018
Usnesení RM/302/2020
bod 2 Usnesení RM/543/2020

B. stanovuje

s výjimkou již sjednaných termínů svatebních obřadů na období od  května 2021 do konce roku 2021 obřadním dnem a místem pro konání svatebních obřadů sobotu v době od 10:00 do 14:00 hodin dle schváleného ročního plánu svatebních obřadů a obřadní síň v budově radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
 

C. svěřuje

Magistrátu města Jablonec nad Nisou pravomoc uzavírat se snoubenci dohody o smluvních odměnách za služby zajišťované či poskytované statutárním městem Jablonec nad Nisou v souvislosti se svatebními obřady dle důvodové zprávy a předloženého vzorového návrhu smlouvy.
 

RM/183/2021

A. bere na vědomí

návrh úpravy jízdních řádů

B. souhlasí

s navrženou úpravou jízdních řádů s realizací k datu 12. 4. 2021

RM/184/2021

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci řešící zajištění pravidelného antigenního testování zaměstnanců magistrátu dle důvodové zprávy.

Vytvořeno 9.4.2021 13:12:20 | přečteno 271x | Petr Vitvar
load