Usnesení rady 18/2021

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.05.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/198/2021

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.,
výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2020, včetně zprávy o vztazích za rok 2020 a dalších příloh;

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o.:

B.1 bere na vědomí

zúčtování hospodářského výsledku ve výši   848 804,46 Kč z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let, v souladu s vyjádřením dozorčí rady pro valnou hromadu

B.2 bere na vědomí

vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu:
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2020
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020
c) k Zprávě o vztazích za rok 2020

B.3 bere na vědomí

zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě k datu 31. 12. 2020

RM/199/2021

A. vyslovuje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., souhlas s uzavřením Kupní smlouvy na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období květen 2021 - duben 2022“, dle přiložené důvodové zprávy. 

RM/200/2021

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ľ***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Č***** a A***** B*****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

H***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
S***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
F***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvu k těmto obecním bytům:
V***** P*****,
trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** L*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

B.1 rozhodla

zařadit do Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:
M***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou
E***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou
S***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou

B.2 rozhodla

vyřadit ze Seznamu žadatelů o BZU tyto žadatele:
V***** Š*****, *****, Jablonec nad Nisou
E***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou
J***** S*****, *****, Jablonec nad Nisou

RM/201/2021

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou Ing. V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu vč. příslušenství v celkové výši 16.179 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 179 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.227 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 227 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelem V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 5.392 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 892 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelem V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 12.858 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.100 Kč a poslední splátka bude činit 758 Kč

A.5 schvaluje

s žadatelem A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 4.413 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 413 Kč

A.6 schvaluje

s žadatelem L***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu v celkové výši 8.383 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 383 Kč

B. pověřuje

Mgr. Pavla Kozáka, vedoucího odboru technického, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/202/2021

A.1 bere na vědomí

dopis paní M***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

A.2 bere na vědomí

dopis Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocniční 5, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových objektů.

A.3 bere na vědomí

dopis pana Pavla Kutíka, IČ 726 86 863, se sídlem podnikání Gollova 468/16, 460 01 Liberec IV - Perštýn, a vyjádření oddělení správy bytových objektů, oddělení majetkoprávního a oddělení právního a veřejných zakázek.

B.1 schvaluje

paní M***** N***** slevu z nájemného za období od 1. 1. 2021 - 12. 1. 2021, a to ve výši 3.661 Kč u bytu č. 9 v objektu Lidická 14/1904, Jablonec nad Nisou.

B.2 schvaluje

poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2021 pro zaměstnance p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou.

B.3 schvaluje

paní I***** N***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 11 o velikosti 1+2 v objektu Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok od 1. 9. 2021 a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

B.4 schvaluje

paní Bc. D***** S***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 19 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 9/3053, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok od 1. 6. 2021 a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

B.5 schvaluje

prominutí povinnosti pana Pavla Kutíka, IČ 726 86 863, se sídlem podnikání Gollova 468/16, 460 01 Liberec IV - Perštýn, uhradit smluvní pokutu ve výši 11 280,-Kč, která vznikla z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojené s nájmem nebytového prostoru na adrese Lidická 1904/14 v Jablonci nad Nisou v období od ledna 2020 do dubna 2021.

RM/203/2021

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru  o. p. s. Zdravotní klaun , o. p. s, IČ: 26547953, se sídlem: Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9,  ve výši  10 000 určený k částečnému uhrazení nákladů spojených s nákupem osobních ochranných prostředků a antigenních testů pro potřeby klaunů.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru  z.s. BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem , IČ: 27006891, se sídlem: Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10,ve výši  10 000 , který bude určen na částečnou úhradu nákladů souvisejících s instalací nového typu babyboxu v areálu jablonecké nemocnice.

RM/204/2021

A.1 bere na vědomí

rezignaci paní  Šárky Šulcové (navržena Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura) na pozici členky komise humanitní a sociální péče,

A.2 bere na vědomí

rezignaci paní  Lenky Ackermannové (navržena Společně pro Jablonec) na pozici členky komise pro výchovu a vzdělávání,

B.1 jmenuje

Alenu Martínkovou (navržena Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura) členkou komise humanitní a sociální péče,

B.2 jmenuje

Mgr. Michaelu Tejmlovou, LL.M. (navržena Společně pro Jablonec) členkou komise pro výchovu a vzdělávání.

RM/205/2021

A.1 schvaluje

účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  zřízené městem Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

výsledek hospodaření ve výši 61 765,31 Kč a jeho převedení do fondů v členění 51 765,31 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.

RM/206/2021

A. schvaluje

změnu rozpočtu r. 2021  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

RM/207/2021

A.1 schvaluje

účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o.  zřízené městem Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

výsledek hospodaření ve výši 198 313,89 Kč a převedení celé jeho výše do rezervního fondu.

RM/208/2021

A. schvaluje

změnu rozpočtu a závazných ukazatelů r. 2021 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

RM/209/2021

A. schvaluje

odpisový plán  příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o.zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou.

RM/210/2021

A.1 uděluje

souhlas s přijetím účelově určených darů do vlastnictví příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace finanční dar ve výši 33 333,-Kč a věcný dar v hodnotě 23 595,-Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace finanční dar ve výši 4 200,- Kč
- Mateřská Jablonec nad Nisou-Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 23 595,-Kč
dle důvodové zprávy.

A.2 uděluje

souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní  škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

podpisem  smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/211/2021

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:  Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,  finanční dary účelové určené v celkové výši 163.300,-- Kč za období 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/212/2021

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace - ztrátu ve výši 1 125,24 Kč pokrýt z rezervního fondu
2. Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 27 058,32 Kč převést do rezervního fondu.

RM/213/2021

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2019 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 24 039,56 Kč převést do rezervního fondu;
2. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 89 804,90 Kč převést do rezervního fondu;
3. Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 62 304,14 Kč převést v členění 57 304,14 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;
4. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 81 746,45 Kč převést do rezervního fondu;
5. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 45 567,46 Kč převést do rezervního fondu;
6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 46 514,16 Kč převést do rezervního fondu;
7. Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 59 472,78 Kč převést v členění 49 472,78 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.
8. Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 292 043,39 Kč převést do rezervního fondu;
9. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve  výši 50 132,13 Kč převést do rezervního fondu. 

RM/214/2021

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2020 vč. rozdělení výsledku hospodaření:
1. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 41 028,47 Kč převést v členění 39 028,47 Kč  do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn;
2. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 29 123,04 Kč převést do rezervního fondu;
3. Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 21 308,88 Kč převést v členění 19 308,88 Kč  do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn;
4. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;
5. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 30 046,89 Kč převést do rezervního fondu;
6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 126 691,73 Kč převést do rezervního fondu;
7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 22 195,65 Kč převést do rezervního fondu;
8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 128 046,76 Kč převést do rezervního fondu;
9. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 11 481,30 Kč převést do rezervního fondu;
10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 25 267,46 Kč převést v členění 22 267,46 Kč do rezervního fondu a 3 000,- Kč do fondu odměn;
11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 129 224,11 Kč převést v členění 124 224,11 Kč do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;
12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 4 523,15 Kč převést v členění 3 523,15 Kč do rezervního fondu a 1 000,- Kč do fondu odměn;
13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 2 569,56 Kč převést do rezervního fondu;
14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 8 168,21 Kč převést do rezervního fondu;
15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;
16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace - výsledek hospodaření je nulový;
17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace -  výsledek hospodaření ve výši 144 321,49 Kč převést v členění 139 321,49 Kč do  z rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn;
18. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace - výsledek hospodaření ve výši 53 830,87 Kč převést v členění 51 830,87 Kč do rezervního fondu a 2 000,- Kč do fondu odměn.

RM/215/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2021 níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

1. Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, E. Floriánové 1736/8, 466  01, Jablonec nad Nisou, IČ 64668584, na Školení členů Vodní záchranné služby a širší veřejnosti v poskytování první pomoci
(Materiál - resuscitační model dospělák, resuscitační model dítěte), ve výši 5 000,- Kč.
 
2. Spolku přátel hudby Jablonec n/N, z. s.,  Finské domky 3188/35, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 66111358, na Muzikorelaxaci s pohybem
(Materiál - výtvarné a kreativní potřeby; Služby - vzdělávací kurz; Osobní náklady - honoráře, finanční odměny lektorů, hudebníků, asistentů), ve výši 10 000,- Kč.
 
3. Unii ROSKA - reg.org. ROSKA JABLONEC NAD NISOU, z.p.s., Pasecká 4228/23, 46602, Jablonec nad Nisou, IČ 64668517, na Rekondici s hiporehabilitačním programem (Služby -  ubytování a strava), ve výši 5 000,- Kč.
 
4. Celia-život bez lepku o. p. s ., Nová Ves č. p. 198, 463 31, Nová Ves, IČ 27048861, na Aktivity směřující ke zlepšení života celiaků a jejich rodin (Osobní
náklady - DPP), ve výši 10 000,- Kč.
 
5. Svazu tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizaci Jablonec nad Nisou , Na Vršku 3921/2, 46601, Jablonec nad Nisou, IČ 60253509, na Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek (Služby - nájemné), ve výši 7 000,- Kč.
 
6. Sdružení TULIPAN, z.s , Sokolská 113/8, 460 01 Liberec, IČ 26672472, na Psychologické poradenství pro osoby handicapované zejména duševně (Osobní náklady - DPP - psychologické poradenství pro handicapované osoby), ve výši 9 000,- Kč. 

B. rozhoduje

 o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2021 níže uvedenému žadateli z důvodu vyřazení žádosti:

SPMP ČR pobočnému spolku Jablonec nad Nisou , pobočný spolek , E. Floriánové 1736/8, 466  01, Jablonec nad Nisou, IČ 64668410, na Rekondiční a rehabilitační pobyt (Služby - ubytování a stravování), ve výši 5 000,- Kč.  Žádost podána po termínu.

RM/216/2021

A. schvaluje

kritéria čerpání rezervy Covid kultura na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury v roce 2021

RM/217/2021

A. schvaluje

plán investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,  dle důvodové zprávy.

RM/218/2021

A.1 bere na vědomí

výsledek konkursního řízení,

A.2 bere na vědomí

oznámení Mgr. Jana Valáška o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2021,

B. jmenuje

ke dni 1. 8. 2021 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, Mgr. Miroslava Krajinu,

C. schvaluje

ke dni 1. 8. 2021 plat uvedený v důvodové zprávě pro Mgr. Miroslava Krajinu, ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace.

RM/219/2021

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností STAV-AGENCY, s.r.o. se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25482505, za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPH (10.910.804,04 Kč vč. DPH);

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele  STAV-AGENCY, s.r.o. za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPHa dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ ZŠ Jablonec nad Nisou - Rychnovská čp. 215 - výměna oken, zateplení fasády, vzduchotechnika“ , s vítězným dodavatelem STAV-AGENCY, s.r.o. se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25482505, za nabídkovou cenou 9.017.193,42 Kč bez DPH (10.910.804,04 Kč vč. DPH).

RM/220/2021

A.1 rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou - část A “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se  SaM silnice a mosty a.s.  se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH (14 025 721,70 Kč s DPH 21%)

A.2 rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou - část B “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se  AŽD Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČ 48029483, s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH (3 202 235,26 Kč s DPH 21%)
 

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele SaM silnice a mosty a.s . s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH a dodavatele AŽD Praha s.r.o . s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky
 

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou - část A “ , s vítězným dodavatelem SaM silnice a mosty a.s.  se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6, IČ 25018094, s nabídkovou cenou 11 591 505,54 Kč bez DPH a na zakázku Rekonstrukce světelně řízené křižovatky ul. Palackého v Jablonci nad Nisou - část B “ s vítězným dodavatelem AŽD Praha s.r.o. se sídlem  Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, IČ 48029483, s nabídkovou cenou 2 646 475,42 Kč bez DPH

RM/221/2021

A. schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Průmyslová v pozemcích p.č. 2352/17, 2382/3, 2557/5, 2557/2, 2379/1, 2384/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

RM/222/2021

A. schvaluje

výši nájemného v nově opravených bytech ve vlastnictví SJMN takto:
1) byt č. 24 v objektu Lípová 9/3521, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
2) byt č. 25 v objektu Lípová 9/3521, Jbc (0+1, 28,40 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
3) byt č. 8 v objektu P. Bezruče 54/2680, Jbc (1+1, 41,40 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
4) byt č. 2 v objektu Opletalova 35/2681, Jbc (1+1, 39,73 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
5) byt č. 6 v objektu Opletalova 33/2682, Jbc (0+1, 34,00 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
6) byt č. 11 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
7) byt č. 27 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+1, 41,38 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
8) byt č. 40 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
9) byt č. 43 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+2, 58,26 m 2) - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc
10) byt č. 52 v objektu Na Úbočí 14/4326, Jbc (1+1, 40,43 m 2)  - nájemné ve výši 120 Kč/m 2/měsíc

RM/223/2021

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., návrh jednatele TSJ, s.r.o. na vyplacení mimořádné odměny za rok 2020 jednateli a výkonnému řediteli TSJ, s.r.o. Mgr. Milanu Nožičkovi za plnění úkolů za rok 2020, včetně vyjádření předsedy Dozorčí rady.

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města, jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., výplatu mimořádné odměny pro Mgr. Milana Nožičku, jednatele a výkonného ředitele TSJ, s.r.o., dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy.

RM/224/2021

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ 47781262 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 2500/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 2500/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4020325 JN, JBC, Na Hranici, kNN smyčka SS100“.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou Energetickou montážní společností Liberec, s.r.o., Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, IČ 62743325 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 744/7, 2361, 828 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 744/7, 2361, 828 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IV-12-4020629 JN - Jablonec n.N., U Nisy - TR, RNN, kNN, SD “.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/54, 745/57, 745/62 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 745/3, 745/4, 745/5, 745/6, 745/23, 745/24, 745/25, 745/27, 745/28, 745/29, 745/30, 745/54, 745/57, 745/62 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „HAV MS Jablonec nad Nisou - Liberecká“.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 k rekonstrukci plynovodu v p.p.č. 810/14, 810/23, 812/5, 1711 a st.p.č. 826/2, 843/3, 844/3, 845/3, 846/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky a v p.p.č. 1470/27, 1474/1, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynovod včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodu v p.p.č. 810/14, 810/23, 812/5, 1711 a st.p.č. 826/2, 843/3, 844/3, 845/3, 846/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky a v p.p.č. 1470/27, 1474/1, 2427 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Reko MS Jablonec nad Nisou - Sídliště Šumava 2. etapa“.

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. A***** R*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou k rodinnému domu č.p. 450 s podmínkami odboru technického.

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ke st.p.č. 1525, jejíž součástí je stavba č.p. 450 a p.p.č. 1526/1 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou pro Ing. A***** R*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. R***** B*****, bytem ***** Stráž nad Nisou ke stavbě vodovodního řadu v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou.

A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (budoucí oprávněný) a Ing. R***** B*****, bytem ***** Stráž nad Nisou (investor) a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely A***** Ch*****, bytem ***** Praha a V***** Ch*****, bytem ***** Semice ke stavbě kanalizační a telekomunikační přípojky a sjezdu na p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.

A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele A***** Ch*****, bytem ***** Praha a V***** Ch*****, bytem Semice 211, 289 17 Semice, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování telekomunikační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikační přípojky v p.p.č. 537/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 516/1 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele A***** Ch*****, bytem ***** Praha a V***** Ch*****, bytem ***** Semice, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 825/2, 2367/1, 825/3, 825/1, 2361, 2637/1, 2637/16 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami odboru technického.

A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 825/2, 2367/1, 825/3, 825/1, 2361, 2637/1, 2637/16 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Telekomunikační přípojka Jablonec nad Nisou - Neptun“.

A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965 ke stavbě telekomunikačního vedení v p.p.č. 2336/2, 2549/1, 2549/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou odboru technického.

A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 2336/2, 2549/1, 2549/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se společností a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, 460 06 Liberec, IČ 28687965, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „Telekomunikační přípojka Jablonec nad Nisou - Pasířská“.

RM/225/2021

A.1 doplňuje

usnesení č. 528/2019/10.b) ze dne 7.11.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 2453/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

A.2 doplňuje

usnesení č. 287/2020/8.b) ze dne 18.6.2020, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 1353/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

A.3 doplňuje

usnesení č. 589/2019/2.b) ze dne 5.12.2019, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 799 v k.ú. Rýnovice se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (oprávněný). Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/226/2021

A. schvaluje

slevu na nájemném v prostorách sloužících k podnikání a objektech ve vlastnictví města nájemcům (i podnájemcům), podnikatelům - právnickým i fyzickým osobám, a to:
BUBLINA-JBC, z.s. - dětská skupina - Mozartova 24 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.660 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
BISPOL GOLD s.r.o. - prodejna šperků - budova radnice Mírové náměstí 19 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 15.300 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Jiří Ječný - prodejna oděvů - Komenského 2 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 13.000 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
MEDCOM, s.r.o.
LÉKÁRNA U ANDĚLA - Komenského 595/11 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 26.112 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
TRAFIKA NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ - Komenského 485/2 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 11.733 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
TRAFIKA NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ - Lidická 678/7 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 35.000 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Miroslav Stach - hostinská činnost - Lidická 14 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.500 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
My Kokonín - spolková činnost - budova kulturního domu v Kokoníně (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.167 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100% z nájemného po dobu 8 měsíců (od 1.7. do 28.2. 2022), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Martin Hejl - podnájemce spol. Kultura Jablonec, p.o. - provozuje bufet v Kině Radnice (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 3.800 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Vaše pekárna a.s. (předchozí název Pekařství Šumava group a.s., vymazáno z OR 1.1. 2021, nahrazeno Vaše pekárna a.s.) - prodejna pečiva a občerstvení - Lidická 7 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 36.308 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 25% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný s.r.o. - prodejna a provozovna klíčového a trezorového centra + sklad - Podhorská 20a (měsíční nájemné je hrazeno ve výši celkem 15.000 Kč za prodejnu a sklad).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
ŠENÝR Bijoux s.r.o. - luxusní galerie bižuterie - Mírové náměstí 19 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši celkem 9.513 Kč).
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Lucie a Růžena Uhlířovy - kadeřnictví - Lidická 14 (měsíční nájemné je hrazeno ve výši 4.500 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 50% z nájemného po dobu 4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Sundisk s.r.o. - nájemce spol. Kultura Jablonec, p.o.
klub Rampa
(měsíční nájemné je hrazeno ve výši 10.360 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100 % z nájemného po dobu  4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.
Restaurace Pod Rampou
(měsíční nájemné je hrazeno ve výši 21.961 Kč)
Sleva na nájemném bude poskytnuta ve výši 100 % z nájemného po dobu  4 měsíců (od 1.7. do 31.10. 2021), a to s účinností od 1. 7. 2021.

RM/227/2021

A. schvaluje

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 12 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši  690 928 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 131 516 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 188 100 tis. Kč
financování ve výši 285 069 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 322 467 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 026 817 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 275 164 tis. Kč
financování ve výši 20 486 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 322 467 tis. Kč

RM/228/2021

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky pro společnost FRANKO & LUKAS, spol. s r.o., IČ 25080709, se sídlem Anenská 988/3, 46601 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s pětidenní výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč/rok

A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 20/1 o výměře 407 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro manžele M***** a J***** K*****, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.

A.3 schvaluje

pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské činnosti na p.p.č. 402/1 o výměře 13920 m 2a část p.p.č. 409/1 o výměře 8999 m 2, p.p.č. 694/1 o výměře 3354 m 2, p.p.č. 697/1 o výměře 1391 m 2vše v k.ú. Kokonín (celková výměra 27664 m 2), p.p.č. 698/1 o výměře 5972 m 2, p.p.č. 698/2 o výměře 393 m 2,p.p.č. 788 o výměře 11426 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celková výměra 17791 m 2), p.p.č. 440 o výměře 1257 m 2, p.p.č. 441 o výměře 2618 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice (celková výměra 3875 m 2) pro pana L***** B***** IČ 86552953, ***** 46871 Lučany nad Nisou. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Pachtovné se stanoví ve výši 1200,- Kč/ha/rok.

A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 703/2 o výměře 105 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou s vlastníkem, kterým je Státní pozemkový úřad, U Nisy 745/6a, 46057 Liberec 3, IČ 01312774 za účelem dětského hřiště s herními prvky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 33,- Kč/m 2/rok.

B.1 neschvaluje

pronájem p.p.č. 2962 o výměře 18 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže. Důvodem nesouhlasu je, že město nemá zájem pronajímat pozemky pod plechovými garážemi. 

B.2 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 614 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko technického odboru.

RM/229/2021

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2493/4 o výměře cca 150 m 2, p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2349/3 o výměře cca 150 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 390 m 2).

A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1797/4 o výměře 1243 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1223 v k.ú. Proseč nad Nisou.

RM/230/2021

A. schvaluje

vyplacení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19 dle důvodové zprávy.

RM/231/2021

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 6. květnu 2021 na 321 (jedná se o přepočtená funkční místa, přičemž 221 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 100 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)

B. schvaluje

s účinností od 6. května 2021 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve zřízení pracovního místa s plným úvazkem s označením 5.1.8 do 30.4.2022 na Odboru ekonomiky

C. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN, vydat k 6.5.2021 aktualizované znění přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválených změn

RM/232/2021

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/233/2021

A. schvaluje

uzavření Dohody o společném postupu při vypořádání věcných břemen se spol. GREPA Networks s. r. o., sídlem Žitná 2324/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 25492900, v přiloženém znění

RM/234/2021

A. bere na vědomí

informace o průběhu jednání mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (SMJN) a Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Liberci, týkajících se užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN s Úřadem práce ČR - budov na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 vč. přilehlých pozemků (vše specifikováno v důvodové zprávě), využívaných pro agendy úřadu práce;

B. souhlasí

se základními parametry dohodnutými mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Liberci pro záměr dohody o narovnání a dalším postupu (dle důvodové zprávy);

C.1 schvaluje

předložení záměru uzavření dohody o narovnání a dalším postupu v těchto parametrech zastupitelstvu města,

C.2 schvaluje

že SMJN nebude - s ohledem na mimořádné okolnosti tohoto vypořádání historického majetku a veřejný zájem na neohrožení fungování služeb státní instituce - úřadu práce na území Jablonce nad Nisou pro veřejnost - podnikat žádné kroky vedoucí k ukončení činnosti úřadu práce v městem vlastněných budovách na adresách Mírové náměstí 2 a Emilie Floriánové 3 vč. přiléhajících pozemků, a to do doby zřízení příslušného užívacího titulu, případně výzvy SMJN k vyklizení nemovitostí z důvodu nedohody o užívání a majetkoprávním vypořádání; tento postoj SMJN pouze reflektuje snahu neohrozit v pandemické situaci chod kritické infrastruktury veřejné správy a není titulem nahrazujícím vztah založený nájemní, výpůjční či jinou smlouvou, nezakládá sám o sobě bezúplatné užívání a je podmíněn tím, že úřad práce nebude požadovat úhradu žádných nákladů, které mu na jeho základě k tomuto majetku města vzniknou;

D. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, dále jednat s úřadem práce o dořešení užívání a majetkoprávního vypořádání historického majetku SMJN užívaného tímto státním úřadem v Jablonci nad Nisou dle parametrů daných tímto usnesením.

RM/235/2021

A. bere na vědomí

žádost dopravce Umbrella Coach & Buses s.r.o. o úpravu podmínek Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, konkrétně bodu 7.7 Smlouvy týkající se povinnosti provádění přepravní kontroly na spojích MHD,

B. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, viz. příloha, se společností Umbrella Coach & Buses s.r.o., sídlo Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824.

Vytvořeno 7.5.2021 10:13:48 | přečteno 218x | Petr Vitvar
load