Zápis z rady 14/2021

Zápis ze 14. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. dubna 2021 od 8.00 hodin formou umožňující dálkový přístup

Přítomni:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MUDr. Vít Němeček, MBA

Ing. Stanislav Říha

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Omluven: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN

Stálí přísedící: Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 14. rady města v 8,04 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup se připojilo všech 9 členů rady města.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Zveřejnění záměru prodeje "Info P"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

2) Schválení smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

3) Žádost o dotaci - mimořádné odměny pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

4) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Zveřejnění záměru prodeje - "Info P"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/140/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a spoluvlastnického podílu na společných částech domů, a současně tomu odpovídajícího spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích pod těmito stavbami tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí pro k. ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, a to pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ. Jedná se o spoluvlastnické podíly na dále uvedených věcech nemovitých včetně spoluvlastnického podílu na tomu odpovídajícím stavebním pozemku daného objektu, nacházející se v k. ú. Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou:

Bytový dům č.p. 4787/21, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4787 a p.č. 703/4 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4787/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16888 sklepní kóje
3 4787/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16888 sklepní kóje
4 4787/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
5 4787/5 byt/byt 72,3 4,8 1 NP 771/16888 balkon
6 4787/6 byt/byt 65,5 4,8 1 NP 703/16888 balkon
7 4787/7 byt/byt 80,9 4,8 2 NP 857/16888 balkon
8 4787/8 byt/byt 58,4 3,7 2 NP 621/16888 balkon
9 4787/9 byt/byt 66,5 2,8 2 NP 693/16888 balkon
10 4787/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
11 4787/11 byt/byt 72,3 4,1 2 NP 764/16888 balkon
12 4787/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16888 sklepní kóje, balkon
13 4787/13 byt/byt 80,9 - 3 NP 809/16888 sklepní kóje, balkon
14 4787/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16888 sklepní kóje, balkon
15 4787/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16888 sklepní kóje, balkon
16 4787/16 byt/byt 67,4 4,8 3 NP 722/16888 balkon
17 4787/17 byt/byt 72,3 4,3 3 NP 766/16888 balkon
18 4787/18 byt/byt 65,5 4,2 3 NP 697/16888 balkon
19 4787/19 byt/byt 80,9 5 4 NP 859/16888 balkon
20 4787/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16888 sklepní kóje, balkon
21 4787/21 byt/byt 66,5 4,8 4 NP 713/16888 balkon
22 4787/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
23 4787/23 byt/byt 72,3 8 4 NP 803/16888 balkon
24 4787/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16888 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4798/24, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4798 a p.č. 716 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4798/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16349 sklepní kóje
3 4798/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16349 sklepní kóje
4 4798/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
5 4798/5 byt/byt 72,3 - 1 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
6 4798/6 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
7 4798/7 byt/byt 80,9 - 2 NP 809/16349 sklepní kóje, balkon
8 4798/8 byt/byt 58,4 - 2 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
9 4798/9 byt/byt 66,5 - 2 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
10 4798/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
11 4798/11 byt/byt 72,3 - 2 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
12 4798/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
13 4798/13 byt/byt 80,9 5,3 3 NP 862/16349 balkon
14 4798/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
15 4798/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
16 4798/16 byt/byt 67,4 - 3 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
17 4798/17 byt/byt 72,3 - 3 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
18 4798/18 byt/byt 65,5 - 3 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
19 4798/19 byt/byt 80,9 - 4 NP 809/16349 sklepní kóje, balkon
20 4798/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
21 4798/21 byt/byt 66,5 - 4 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
22 4798/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
23 4798/23 byt/byt 72,3 - 4 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
24 4798/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4797/26, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

x Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4797 a p.č. 717/6 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4797/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16296 sklepní kóje
3 4797/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16296 sklepní kóje
4 4797/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
5 4797/5 byt/byt 72,3 - 1 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
6 4797/6 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
7 4797/7 byt/byt 80,9 - 2 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
8 4797/8 byt/byt 58,4 - 2 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
9 4797/9 byt/byt 66,5 - 2 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
10 4797/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
11 4797/11 byt/byt 72,3 - 2 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
12 4797/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
13 4797/13 byt/byt 80,9 - 3 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
14 4797/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
15 4797/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
16 4797/16 byt/byt 67,4 - 3 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
17 4797/17 byt/byt 72,3 - 3 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
18 4797/18 byt/byt 65,5 - 3 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
19 4797/19 byt/byt 80,9 - 4 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
20 4797/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
21 4797/21 byt/byt 66,5 - 4 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
22 4797/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
23 4797/23 byt/byt 72,3 - 4 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
24 4797/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4837/14, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4837 a p.č. 673/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4837/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje, balkon
3 4837/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje, balkon
4 4837/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
5 4837/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
6 4837/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
7 4837/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
8 4837/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
9 4837/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
10 4837/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
11 4837/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
12 4837/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
13 4837/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
14 4837/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
15 4837/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
16 4837/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
17 4837/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
18 4837/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
19 4837/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon

2) Schválení smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.

Člen rady města Ing. Miloš Vele podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/141/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s., sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 06873031 v textovém znění dle přílohy usnesení

3) Žádost o dotaci - mimořádné odměny pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.

MUDr. Němeček -- ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační titul na odměny pro pracovníky v covidovém režimu. Úředníci ministerstva trvají na tom, aby žádost projednal zřizovatel ve formátu, který je předložen radě města.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/142/2021

Rada města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

jako zřizovatel p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou předložení žádosti o dotaci z "Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021",

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem žádosti

4) Diskuze

RNDr. Čeřovský -- připomínám ve čtvrtek 8.4.2021 proběhne další jednání rady města a mimořádné zasedání zastupitelstva.

Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,15 hodin.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Vytvořeno 13.4.2021 11:19:14 | přečteno 140x | Petr Vitvar
load