Usnesení rady 14/2021

Usnesení z 14. mimořádného zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.04.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/140/2021

A. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a spoluvlastnického podílu na společných částech domů, a současně tomu odpovídajícího spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích pod těmito stavbami tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí pro k. ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, a to pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ. Jedná se o spoluvlastnické podíly na dále uvedených věcech nemovitých včetně spoluvlastnického podílu na tomu odpovídajícím stavebním pozemku daného objektu, nacházející se v k. ú. Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou: 

Bytový dům č.p. 4787/21, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4787 a p.č. 703/4 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4787/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16888 sklepní kóje
3 4787/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16888 sklepní kóje
4 4787/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
5 4787/5 byt/byt 72,3 4,8 1 NP 771/16888 balkon
6 4787/6 byt/byt 65,5 4,8 1 NP 703/16888 balkon
7 4787/7 byt/byt 80,9 4,8 2 NP 857/16888 balkon
8 4787/8 byt/byt 58,4 3,7 2 NP 621/16888 balkon
9 4787/9 byt/byt 66,5 2,8 2 NP 693/16888 balkon
10 4787/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
11 4787/11 byt/byt 72,3 4,1 2 NP 764/16888 balkon
12 4787/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16888 sklepní kóje, balkon
13 4787/13 byt/byt 80,9 - 3 NP 809/16888 sklepní kóje, balkon
14 4787/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16888 sklepní kóje, balkon
15 4787/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16888 sklepní kóje, balkon
16 4787/16 byt/byt 67,4 4,8 3 NP 722/16888 balkon
17 4787/17 byt/byt 72,3 4,3 3 NP 766/16888 balkon
18 4787/18 byt/byt 65,5 4,2 3 NP 697/16888 balkon
19 4787/19 byt/byt 80,9 5 4 NP 859/16888 balkon
20 4787/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16888 sklepní kóje, balkon
21 4787/21 byt/byt 66,5 4,8 4 NP 713/16888 balkon
22 4787/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16888 sklepní kóje, balkon
23 4787/23 byt/byt 72,3 8 4 NP 803/16888 balkon
24 4787/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16888 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4798/24, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4798 a p.č. 716 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4798/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16349 sklepní kóje
3 4798/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16349 sklepní kóje
4 4798/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
5 4798/5 byt/byt 72,3 - 1 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
6 4798/6 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
7 4798/7 byt/byt 80,9 - 2 NP 809/16349 sklepní kóje, balkon
8 4798/8 byt/byt 58,4 - 2 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
9 4798/9 byt/byt 66,5 - 2 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
10 4798/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
11 4798/11 byt/byt 72,3 - 2 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
12 4798/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
13 4798/13 byt/byt 80,9 5,3 3 NP 862/16349 balkon
14 4798/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
15 4798/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
16 4798/16 byt/byt 67,4 - 3 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
17 4798/17 byt/byt 72,3 - 3 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
18 4798/18 byt/byt 65,5 - 3 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon
19 4798/19 byt/byt 80,9 - 4 NP 809/16349 sklepní kóje, balkon
20 4798/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16349 sklepní kóje, balkon
21 4798/21 byt/byt 66,5 - 4 NP 665/16349 sklepní kóje, balkon
22 4798/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16349 sklepní kóje, balkon
23 4798/23 byt/byt 72,3 - 4 NP 723/16349 sklepní kóje, balkon
24 4798/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16349 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4797/26, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

x Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/ účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4797 a p.č. 717/6 vše v k.ú. Proseč Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
1 4797/1 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16296 sklepní kóje
3 4797/3 byt/byt 66,5 - 1 NP 665/16296 sklepní kóje
4 4797/4 byt/byt 67,4 - 1 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
5 4797/5 byt/byt 72,3 - 1 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
6 4797/6 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
7 4797/7 byt/byt 80,9 - 2 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
8 4797/8 byt/byt 58,4 - 2 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
9 4797/9 byt/byt 66,5 - 2 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
10 4797/10 byt/byt 67,4 - 2 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
11 4797/11 byt/byt 72,3 - 2 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
12 4797/12 byt/byt 65,5 - 2 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
13 4797/13 byt/byt 80,9 - 3 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
14 4797/14 byt/byt 58,4 - 3 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
15 4797/15 byt/byt 66,5 - 3 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
16 4797/16 byt/byt 67,4 - 3 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
17 4797/17 byt/byt 72,3 - 3 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
18 4797/18 byt/byt 65,5 - 3 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon
19 4797/19 byt/byt 80,9 - 4 NP 809/16296 sklepní kóje, balkon
20 4797/20 byt/byt 58,4 - 4 NP 584/16296 sklepní kóje, balkon
21 4797/21 byt/byt 66,5 - 4 NP 665/16296 sklepní kóje, balkon
22 4797/22 byt/byt 67,4 - 4 NP 674/16296 sklepní kóje, balkon
23 4797/23 byt/byt 72,3 - 4 NP 723/16296 sklepní kóje, balkon
24 4797/24 byt/byt 65,5 - 4 NP 655/16296 sklepní kóje, balkon

Bytový dům č.p. 4837/14, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou

Jednotka číslo (č.p./č.bytu) Určení jednotky/účel užívání Podlahová plocha bytu (m2) Podlahová plocha – sklep zděný (m2) Podlaží Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4837 a p.č. 673/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy)
2 4837/2 byt/byt 65,2 - 1 NP 652/11825 sklepní kóje, balkon
3 4837/3 byt/byt 65,5 - 1 NP 655/11825 sklepní kóje, balkon
4 4837/4 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
5 4837/5 byt/byt 59,2 - 2 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
6 4837/6 byt/byt 65 - 2 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
7 4837/7 byt/byt 64,6 - 2 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
8 4837/8 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
9 4837/9 byt/byt 59,2 - 3 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
10 4837/10 byt/byt 65 - 3 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
11 4837/11 byt/byt 64,6 - 3 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
12 4837/12 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
13 4837/13 byt/byt 59,2 - 4 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
14 4837/14 byt/byt 65 - 4 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
15 4837/15 byt/byt 64,6 - 4 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon
16 4837/16 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
17 4837/17 byt/byt 59,2 - 5 NP 592/11825 sklepní kóje, balkon
18 4837/18 byt/byt 65 - 5 NP 650/11825 sklepní kóje, balkon
19 4837/19 byt/byt 64,6 - 5 NP 646/11825 sklepní kóje, balkon

RM/141/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s., sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 06873031 v textovém znění dle přílohy usnesení

RM/142/2021

A. bere na vědomí

jako zřizovatel p. o.  Nemocnice Jablonec nad Nisou předložení žádosti o dotaci z "Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021", 

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem žádosti

Vytvořeno 9.4.2021 13:12:06 | přečteno 265x | Petr Vitvar
load