Usnesení rady 06/2021

Usnesení z 6. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 05.02.2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/45/2021

A. stanovuje
od 1.2.2021 výši platu ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

RM/46/2021

A. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále jen ČČK), o možnost použít analyzátor iChroma II, který je v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou, pro provádění testů covid Ag i covid Ab i pro další subjekty. 

B. schvaluje

použití analyzátoru iChroma II v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou ze strany a v režii ČČK pro provádění testů covid Ag i covid Ab i pro další (na SMJN nezávislé) subjekty, a to za úhradu 1000 Kč měsíčně a za podmínky, že nebude omezen rozsah testování pro účely SMJN. 

C. pověřuje

Mgr. Janu Matěchovou, vedoucí odboru kanceláře primátora, vyúčtovat použití analyzátoru dle tohoto usnesení ČČK jednou ročně.

RM/47/2021

A. schvaluje

předčasné ukončení udržování ledové plochy na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou, vše uvedeno v Důvodové zprávě 

B. ukládá

Ing. Janu Ullmannovi, jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zajistit ukončení udržování (chlazení) ledové plochy na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou, a to v termínu nejdéle do 08.02.2021 

Vytvořeno 10.2.2021 8:24:28 | přečteno 147x | Petr Vitvar