Usnesení z rady 37/2020

Usnesení z 37. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 3. prosince 2020.

RM/540/2020

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
MVDr. A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** O***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

A.2 schvaluje

L***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
I***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
K***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
N***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
J***** U*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou

byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** Š*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** Z*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** N*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
G***** R*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** V*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, trv. *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SO/2020/0319 ze dne 26.08.2020, kterým bude pronajat byt č. 9 o velikosti 0+1 a celkové výměře 34,00 m 2ve 2. patře objektu č. p. 2682 (Opletalova 33), Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou nájemci Dětský domov, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Pasecká 2590/20, Jablonec nad Nisou, 466 02, IČ 60252774

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
D***** H*****, ***** bytem *****, Liberec (býv. nájemce Ing. L***** M*****)
b.j. č. 6, Široká 22/4788, Jablonec nad Nisou
J***** H*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** H*****)
b.j. č. 4, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou
J***** M*****, ***** bytem *****, Liberec 15 (býv. nájemce J***** M*****)
b.j. č. 21, Široká 21/4787, Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. B.  Němcové, Jablonec nad Nisou:
V***** U*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemci B***** a P***** M*****)
b.j. č. 3689/12, B. Němcové 40/3689, Jablonec nad Nisou

RM/541/2020

A. vyhlašuje

výběrové řízení na pronájem obecních bytů v objektech Skřivánčí 66/3058, Na Kopci 13/3057, Na Kopci 11/3056, Na Kopci 9/3055 a Rybářská 10B/4605 v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy vč. příloh.

RM/542/2020

A.1 schvaluje

uzavření  Smlouvy o dílo č. SD/2020/0703 , mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti čištění města, dopravního značení, dopravy a mechanizace, opravy komunikací a dalších činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2021, vše dle Důvodové zprávy a příloh

A.2 schvaluje

uzavření  Smlouvy o dílo č. SD/2020/0732 , mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé, jedná se o rozsah prací z oblasti údržby veřejné zeleně, vývozů košů, obsluhy veřejných WC a další činností, které zajistí zhotovitel pro objednatele v roce 2021, vše dle Důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, uzavřít  Smlouvu o dílo č. SD/2020/0703 Smlouvu o dílo č. SD/2020/0732 , obě mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na straně druhé

RM/543/2020

A.1 schvaluje

plán svatebních obřadů a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2021

A.2 schvaluje

poplatek za služby - svatby před starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, dle důvodové zprávy ve výši 500 Kč

RM/544/2020

A. schvaluje

vytvoření pracovní skupiny SPORT Jablonec nad Nisou zabývající se transformací společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. v tomto složení:
Ing. Milan Kouřil
Mgr. David Mánek
Ing. Petr Roubíček
Ing. Petr Beitl
Petr Vobořil

RM/545/2020

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného daru do vlastnictví příspěvkové organizace:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 96 570,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace věcný dar v celkové  hodnotě 32 190,-Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 64 380,-Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 32 190,- Kč a finanční dar ve výši 564,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 41 640,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace věcný dar v hodnotě 4 000,- Kč.

 

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/546/2020

A. ruší

výši úhrad za poskytování odlehčovací služby, schválené usnesením RM/479/2015 ze dne 3.12.2015,

B.1 schvaluje

výši úhrad za poskytování odlehčovací služby s platností od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy,

B.2 schvaluje

podporu uživatelů od 1. 1. 2021, kteří odebírají obědy od zhotovitele stravy Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., prostřednictvím Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

RM/547/2020

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou společnosti SPOLUNAKOLE s.r.o., Doubravice č. ev. 4, 511 01 Hrubá Skála, IČ 08135207, ve výši 10 000,- Kč na projekt Prezentace regionu Jizerské hory a Český ráj.

RM/548/2020

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., souhlas s přijetím finančního účelového daru v celkové výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace. 

RM/549/2020

A. nesouhlasí

se záměrem Základní umělecké školy Folklorika Liberecko s.r.o., zastoupené Mgr.art. Martinem Staňkem, zřídit pobočku uvedené školy na území statutárního města Jablonec nad Nisou

RM/550/2020

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou “, zadané ve nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 5.819.178,78 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele společnosti  Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542 a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky 

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ Provoz sběrného dvora v Jablonci nad Nisou “, s vítězným dodavatelem společností  Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 5.819.178,78 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

RM/551/2020

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „ Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou “, zadané ve nadlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností  Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 44.989.177,45 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele společnosti  Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542 a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání této veřejné zakázky

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, podpisem smlouvy na zakázku „ Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou" , s vítězným dodavatelem společností  Severočeské komunální služby s.r.o. , sídlo: Smetanova ulice 4588/91, IČO: 62738542, za nabídkovou cenu 44.989.177,45 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok

RM/552/2020

A. souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany Statutárního města Jablonec nad Nisou od 1. 1. 2021 ve výši dle tabulky obsažené v příloze č. 1 důvodové zprávy

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

RM/553/2020

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 363, jejíž součástí je budova bez čp/če (kaplička), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem PLAC, z.s., IČ 02231948 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, PSČ  46601 za účelem provozování Galerie Kaplička, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 s tím, že kdykoliv v době výpůjčky umožní spolek PLAC, z.s. městu rekonstrukci kapličky. 
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce st.p.č. 6919 o výměře 53 m 2, jejíž součástí je budova bez čp/če (dvougaráž), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou mezi městem a Vodní záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou, pobočný spolek, IČ 64668584, se sídlem Uhelná 9915, 466 01 Jablonec nad Nisou za účelem uskladnění lodí, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby prodeje objektu městem, nejdéle však do 31. 12. 2022.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce dvou místností a příslušenství v objektu č.p. 3820 (Zelené údolí 3) na st.p.č. 3484, p.p.č. 2679 a p.p.č. 2666/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou mezi městem a zájmovým spolkem YMCA Sever, z. s., IČ 06224989, se sídlem Drnovec 4, 471 54 Cvikov za účelem provozování střediska pro činnost YMCA Sever, z. s., a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do doby zahájení stavby „narovnání úprava vstupu do intravilánu“, nebo do doby, než město bude věci nemovité potřebovat pro řešení problematiky odpadového hospodářství města, nejdéle však do 31. 12. 2023.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na bytových domech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a pozemků pod těmito stavbami pro Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, IČ 25411128, se sídlem 46001 Liberec - Liberec I-Staré Město, Masarykova 522/12, a to:
U Tenisu 17
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4776 a celé st.p.č. 703/3
Široká 21
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4787 a celé st.p.č. 703/4
Široká 26
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4797 a celé st.p.č. 717/6
Široká 24
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4798 a celé st.p.č. 716
Široká 22
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4788 a celé st.p.č. 692/6
Široká 20
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4790 a celé st.p.č. 692/7
Široká 18
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4803 a celé st.p.č. 692/8
Široká 16
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4836 a celé st.p.č. 692/10
Široká 14
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4837 a celé st.p.č. 673/7
Široká 12
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4857 a celé st.p.č. 673/8
Široká 10
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4860 a celé st.p.č. 659
Široká 8
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4864 a celé st.p.č. 660/4
U Tenisu č.p. 4675 - bez č.o.
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 51% č. p. 4675 a celé st.p.č. 698/4
vše v katastrálním území Proseč nad Nisou, a to na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

RM/554/2020

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s K***** V***** N*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky v p.p.č. 569/4 a 717/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkami odboru technického.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 569/4 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro K***** V***** N***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 569/4 a 717/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 708, 709, 712, 713, 714, 715 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro K***** V***** N***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s E***** H*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní přípojky v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov k rodinnému domu Československé armády 78/42 s podmínkou odboru technického.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov ke st.p.č. 200, jejíž součástí je stavba č.p. 78 a p.p.č. 201/1 vše v k.ú. Lukášov pro E***** H***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s V***** B*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě plynovodní přípojky a sjezdu na p.p.č. 874/1 a 1105/7 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/13 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 874/1 a 1105/7 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/13 v k.ú. Rýnovice pro V***** B***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely MUDr. A***** B***** a Mgr. P***** B*****, oba bytem ***** Praha ke stavbě plynovodní přípojky a sjezdu na p.p.č. 874/1 a 1105/6 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/12 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování plynovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynovodní přípojky v p.p.č. 874/1 a 1105/6 vše v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1105/12 v k.ú. Rýnovice pro manžele MUDr. A***** B***** ***** a Mgr. P***** B***** *****, oba bytem *****, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupenou společností ELMOS LIBEREC s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ 47780126 ke stavbě kabelového vedení NN v p.p.č. 840 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN v p.p.č. 840 v k.ú. Proseč nad Nisou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „IP-12-4011555 - JN - Proseč nad Nisou svod, kNN, SS100“.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ 65993390 ke stavbě kabelového vedení NN a dvou pilířů na p.p.č. 1633/24 a 827/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou odboru technického.
A.6 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení NN a dvou pilířů včetně jejich umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kabelového vedení NN a dvou pilířů v p.p.č. 1633/24 a 827/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, IČ 65993390, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „I/14 Jablonecké Paseky, napájení PDZ - DSP + IČ + VD - ZDS“.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely Ing. D***** A*****, ***** Jedlí a MDDr. B***** A*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice s podmínkou odboru technického.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice pro manžele Ing. D***** A***** *****, bytem ***** Jedlí a MDDr. B***** A***** *****, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 982/8 v k.ú. Rýnovice k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1087/2 v k.ú. Rýnovice pro manžele Ing. D***** A***** *****, bytem ***** Jedlí a MDDr. B***** A***** *****, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manžely J***** S***** a M***** S*****, oba bytem ***** Liberec ke stavbě kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1143/8 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou odboru technického.
A.8 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 1143/8 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele J***** S***** ***** a M***** S***** *****, oba bytem ***** Liberec, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s M***** K*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu Lučanská č.p. 147/1 s podmínkou odboru technického.
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování vodovodní přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu na st.p.č. 597, jejíž součástí je stavba s č.p. 147 a p.p.č. 1806/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro M***** K***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.9 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizační přípojky včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační přípojky v p.p.č. 1831/1 a 1806/3 vše v k.ú. Jablonecké Paseky k rodinnému domu na st.p.č. 597, jejíž součástí je stavba s č.p. 147 a p.p.č. 1806/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro M***** K***** *****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (osvobozeno od DPH). Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/555/2020

A. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení a provozování telekomunikačního vedení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního vedení v p.p.č. 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (budoucí povinný), a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, (budoucí oprávněný) a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 47311975, (investor), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Akce „16010-057480 VPIC_Modernizace_TT_LBC_JBC_SO470“.
B. ruší
usnesení č. 287/2020/7. b), c), d) ze dne 18.6.2020.
C. mění
usnesení č. 455/2020/A.9. ze dne 8.10.2020, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude stanovena jednorázovou dohodou ve výši 500 Kč bez DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

RM/556/2020

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 516/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1193/1 o výměře cca 1000 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 711/1 v k.ú. Vrkoslavice.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č.1699/1 o výměře 1070 m 2, části p.p.č.1699/7, p.p.č.1699/8, p.p.č.1699/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1146/2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1952/4, 2035/1, 2037/13, 2037/15, 2393/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 1426 m 2). Podmínkou podání žádosti je předložení zastavovací studie.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1011/2 o výměře cca 45 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.8 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1281/4 o výměře cca 89 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
B. neschvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. Kokonín. Důvodem je stanovisko ochrany přírody a krajiny.

RM/557/2020

A.1 schvaluje
pronájem části p.p.č. 684/1 o výměře 10 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod plechovou garáží pro paní V***** F*****  Jablonec nad Nisou a paní V*****S***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 35,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje
slevu na nájemném z nájemní smlouvy č. 973-2010-FaM/OMP na  pronájem p.p.č. 338/50 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady za období od 15.9. - 22.11.2020 v celkové výši 747,- Kč. V tomto období nebylo možné řádně užívat předmět nájmu.
A.3 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 305 o výměře 69,7 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, za účelem staveniště pro stavební akci „Oprava lávky ev. č. 17d-032 Za Říčkou, Jablonec nad Nisou“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání pronajímaného pozemku, nejdéle však na dobu 5 let. Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1 394 Kč (osvobozeno od DPH) za celou pronajímanou plochu za rok s tím, že výše nájemného může být každoročně přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok. 

RM/558/2020

A. schvaluje

plán kontrol zřízených organizací (založených společností) statutárního města na rok 2021

RM/559/2020

A. bere na vědomí

  zprávy z kontrol organizací za rok 2020 

  • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
  • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
  • Základní škola Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
  • Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/560/2020

A. schvaluje

rozpočtová opatření v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. č.1 - 22 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: 
daňové příjmy ve výši  777 423 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 142 606 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 267 434 tis. Kč
financování ve výši 195 896 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 393 828 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 084 865 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 263 876 tis. Kč
financování ve výši 45 087 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 393 828 tis. Kč

RM/561/2020

A. schvaluje

vyřazení movitých věcí dle předložené důvodové zprávy.

RM/562/2020

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/563/2020

A. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Frýdštejn pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení na úseku projednávání přestupků dle návrhu smlouvy uvedené v příloze důvodové zprávy.

RM/564/2020

A. svěřuje

odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou pravomoc uzavírat Smlouvy o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu k zajištění agendy odpadového hospodářství (komunální odpad)

B.1 schvaluje

s účinností od 1. ledna 2021 změnu Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy (doplnění obce Frýdštejn do ORP)

B.2 schvaluje
s účinností od 1. ledna 2021 změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou - nová funkční náplň Odboru ekonomiky v textaci dle důvodové zprávy
C. pověřuje

JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka MMJN,
publikovat aktualizované znění Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou včetně přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou platnou od 1.1.2021 a podniknout všechna organizační a personální opatření k realizaci schválených změn

RM/565/2020

A. schvaluje

projektový záměr:
 
Připojení domu ke kanalizaci - Arbesova 436/43
 

B. pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vystavením potvrzení ke schválenému projektovému záměru.
 

RM/566/2020

A. schvaluje

dohodu o narovnání ke smlouvě č. MMJN: 573-2017-OÚaHR/VO - digitalizace dokumentů stavebního archivu

RM/567/2020

A.1 schvaluje

přijetí dotace ve výši 106 791 Kč poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje určené na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2

A.2 schvaluje

realizaci podpory humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou.

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, zajištěním realizace podpory humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže.

Vytvořeno 15.12.2020 9:40:36 | přečteno 180x | Petr Vitvar