Rada města

Výkonný orgán obce na úseku samostatné působnosti, který se schází zpravidla 1x za dva týdny. Pro volební období 2022 - 2026 má 9 členů. Jednání rady jsou neveřejná.

load