Osadní výbory

Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části obce, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají jejich části obce a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce.

Mapová aplikace: Hranice působnosti osadních výborů a základní sídelní jednotky s počty členů výboru

Zápisy ze setkání předsedů osadních výborů s vedením města

Osadní výbor Centrum

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Centrum byl zřízen usnesením č. 105/2019 na ZM dne 23.05.2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce centrum, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce centrum a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce centrum.

28.5.2019 8:53:27 - aktualizováno 27.7.2020 11:14:07 | přečteno 1313x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Osadní výbor Kokonín

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Kokonín byl zřízen usnesením č. ZM/228/2018 na ZM dne 13.12.2018 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Kokonín, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Kokonín a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Kokonín.

9.10.2014 13:14:32 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:58 | přečteno 3837x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: kokonín
 
 

Osadní výbor Mšeno nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Mšeno nad Nisou byl zřízen usnesením č. ZM/72/2019 na ZM dne 16. 4. 2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Mšeno nad Nisou, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Mšeno nad Nisou a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Mšeno nad Nisou.

17.4.2019 16:34:21 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:50 | přečteno 3387x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: mšeno
 
 

Osadní výbor Novoveská

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Novoveská byl zřízen usnesením č. 97/2019 na ZM dne 23.05.2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Novoveská, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Novoveská a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Novoveská.

28.5.2019 8:53:33 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:41 | přečteno 1121x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Osadní výbor Proseč nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Proseč nad Nisou byl zřízen usnesením č. 55/2019 na ZM dne 21.03.2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Proseč nad Nisou, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Proseč nad Nisou a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Proseč nad Nisou.

22.3.2019 8:33:36 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:31 | přečteno 4258x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: proseč nad nisou
 
 

Osadní výbor Rýnovice a Lukášov

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Rýnovice a Lukášov byl zřízen usnesením č. ZM/228/2018 na ZM dne 13.12.2018 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje částí obce Rýnovice a Lukášov, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají částí obce Rýnovice a Lukášov a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v částech obce Rýnovice a Lukášov.

18.12.2017 10:16:54 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:21 | přečteno 1560x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rýnovice
 
 

Osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky byl zřízen usnesením č. 105/2019 na ZM dne 23.05.2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Šumava a Jablonecké Paseky, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Šumava a Jablonecké Paseky a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Šumava a Jablonecké Paseky.

28.5.2019 8:53:02 - aktualizováno 23.10.2020 8:28:03 | přečteno 1286x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: šumava , jablonecké paseky
 
 

Osadní výbor Vrkoslavice a Dolina

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Vrkoslavice a Dolina byl zřízen usnesením ZM/173/2019 dne 18.09.2019 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Vrkoslavice a Dolina, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Vrkoslavice a Dolina a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Vrkoslavice a Dolina.

20.9.2019 8:41:48 - aktualizováno 27.7.2020 11:13:03 | přečteno 1095x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: vrkoslavice
 
 

Osadní výbor Žižkův Vrch

, autor: archiv MMJN

Osadní výbor Žižkův Vrch byl zřízen usnesením č. ZM/19/2020 na ZM dne 20.02.2020 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Žižkův Vrch, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Žižkův Vrch a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Žižkův Vrch.

21.2.2020 14:48:42 - aktualizováno 27.7.2020 10:44:21 | přečteno 811x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: žižkův vrch
 
 
Vytvořeno 27.7.2020 9:51:15 - aktualizováno 27.7.2020 11:14:41 | přečteno 1365x | Petr Vitvar
load