Komise rady

Komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů (§ 122 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích). Jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí.

Rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy. Členem komise může být kdokoliv podle uvážení rady města. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise přímo radě města a mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání rady města. Primátor města může po předchozím projednání s ředitelem krajského úřadu komisi svěřit výkon přenesené působnosti tj. výkon státní správy, který byl na obec přenesen zákonem.

Úkoly společné všem komisím

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města;
  • odborně reflektují opodstatněnost návrhů pro orgány města;
  • podílejí se na vytváření návrhů koncepcí města
  • iniciují návrhy pro orgány města;
  • spolupracují s příslušnými odbornými útvary magistrátu a uvolněnými představiteli města;
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti.

Komise humanitní a sociální péče

Členové komise humanitní a sociální péče

14.11.2022 15:27:47 | přečteno 2516x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro kulturu a památkovou péči

Členové komise pro kulturu a památkovou péči

14.11.2022 15:27:52 | přečteno 3857x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise cestovního ruchu

Členové komise cestovního ruchu

14.11.2022 15:28:26 | přečteno 78x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise prevence kriminality

Členové komise prevence kriminality

14.11.2022 15:28:48 | přečteno 2405x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

Členové komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu

14.11.2022 15:30:01 | přečteno 3970x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro sport a tělovýchovu

Členové komise pro sport a tělovýchovu

14.11.2022 15:30:33 | přečteno 2918x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro výchovu a vzdělávání

Členové komise pro výchovu a vzdělávání

14.11.2022 15:30:50 | přečteno 3430x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro digitalizaci

Členové komise pro digitalizaci

14.11.2022 15:30:59 | přečteno 70x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro udržitelný rozvoj a MA21

Členové komise pro udržitelný rozvoj a MA21

14.11.2022 15:31:10 | přečteno 334x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 6.6.2005 17:02:14 | přečteno 30690x | Petr Vitvar
load