Participativní rozpočet

, autor: archiv MMJN

V rozpočtu města se pro každou čtvrť podle její velikosti a počtu obyvatel vyhradí přesná částka. Občané v určeném čase navrhují konkrétní úpravy, projekty či akce v jejich čtvrtích. Podmínkou je, že musí jít o úpravy na pozemcích vlastněných městem (např. nové lavičky, altán, vylepšení hřiště), anebo o nekomerční akce (např. dětský den, oslavy slavného rodáka).

Úředníci města návrhy zkontrolují a případně upraví rozpočty a termíny, aby byly reálné. Některé návrhy mohou také vyřadit, např. pokud jsou nelegální nebo obsahují investice do soukromých pozemků a nelze je po dohodě s navrhovateli upravit. Z takto upravených návrhů se pak vybírají ty nejlepší, které město na své náklady a svými silami (v součinnosti s navrhovatelem) zrealizuje.

Projekty participativního rozpočtu 2019-2020

load