Místní Agenda 21

, autor: archiv MMJN

Místní Agenda 21 - pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem, který lze však poměrně snadno vysvětlit. Název vychází z toho, že jednotlivé projekty se věnují konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší 21. století, a snaží se nabídnout formy jejich řešení. Ta by pak měla být také dlouhodobě, ale nejlépe trvale zachována (trvale udržitelný rozvoj).

Místní Agenda 21 a město Jablonec nad Nisou

Naším cílem je větší zapojení Jablonečanů do rozhodovacích procesů města, to jest do připravovaných projektů, které se života města týkají. Spolupracovat s občany, místními subjekty, okolními městy i se zahraničím. Být městem, které naslouchá svým obyvatelům, dbá na tradice a zároveň aktivně hledá nové směry rozvoje. Chceme být vyhledávaným místem s dostatečnou nabídkou zajímavých pracovních příležitostí, chceme být atraktivní z pohledu cestovního ruchu a nabízet lákavé možnosti trávení volného času a podmínek ke kvalitnímu životu.

Koordinátor MA21: Jan Štol, tel.: 483 357 319, e-mail: stol@mestojablonec.cz

Odpovědný politik: RNDr. Lenka Opočenská

Aktuální zprávy k MA21

Výpis zpráv týkajících se agendy MA21

Dokumenty MA21

Dokumenty týkající se MA21

Komise pro udržitelný rozvoj a MA21

Seznam členů komise, zápisy z jednání

Projekty MA21

load