Místní Agenda 21

, autor: archiv MMJN

Místní Agenda 21 - pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem, který lze však poměrně snadno vysvětlit. Název vychází z toho, že jednotlivé projekty se věnují konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší 21. století, a snaží se nabídnout formy jejich řešení. Ta by pak měla být také dlouhodobě, ale nejlépe trvale zachována (trvale udržitelný rozvoj).

Místní Agenda 21 a město Jablonec nad Nisou

Naším cílem je větší zapojení Jablonečanů do rozhodovacích procesů města, to jest do připravovaných projektů, které se života města týkají. Spolupracovat s občany, místními subjekty, okolními městy i se zahraničím. Být městem, které naslouchá svým obyvatelům, dbá na tradice a zároveň aktivně hledá nové směry rozvoje. Chceme být vyhledávaným místem s dostatečnou nabídkou zajímavých pracovních příležitostí, chceme být atraktivní z pohledu cestovního ruchu a nabízet lákavé možnosti trávení volného času a podmínek ke kvalitnímu životu.

Koordinátor MA21: Bc. Martin Oklamčák. tel.: 483 357 255, oklamcak@mestojablonec.cz

Odpovědný politik: Ing. Petr Roubíček

Aktuální zprávy k MA21

Výpis zpráv týkajících se místní Agendy 21

Komise pro místní Agendu 21

Složení členů skupiny místní Agendy 21 

Dokumenty MA21

Dokumenty ke stažení týkající se místní Agendy 21

Projekty MA21

load