Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

, autor: Jiří Endler
Cílem projektu je navýšení nabídky volných míst v zařízení předškolní výchovy v Jablonci nad Nisou.
  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 36 317 572,00 Kč
  • Výše dotace: 31 508 781,30 Kč
    (z toho: EU 29 758 293,45 a ČR 1 750 487,85)
  • Fyzická realizace: 1. července 2019 – 24. ledna 2020

V rámci projektu bude vybudován nový pavilon kontejnerového typu, ve kterém jsou plánovány dvě třídy pro 20 a 24 dětí, vč. šaten a sociálního zařízení. Pro učitelky a ostatní pracovníky bude připraveno hygienické zázemí a samostatné šatny. Celý objekt je bezbariérový.

Nový pavilon bude vystavěn v areálu zahrady stávající mateřské školy v Arbesově ulici, v místě, kde původně stál domek školníka. Zeleň, která byla odstraněna s ohledem na umístění nového areálu, bude nahrazena novu výsadbou tak, aby postupně odclonila zahradu mateřské školy od provozu v Arbesově ulici.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Navýšení kapacity MŠ Arbesova

, autor: Jiří Endler

MŠ Arbesova - stavba dvou nových tříd

 
, autor: archiv MMJN

MŠ Arbesova - nový pavilon

 
, autor: archiv MMJN

MŠ Arbesova - stavba nového pavilonu

 
, autor: archiv MMJN

MŠ Arbesova - pavilon pro 44 dětí

 
 
Vytvořeno 22.10.2019 13:56:24 | přečteno 911x | Petr Vitvar
Štítky: IPRÚ
 
load