Cyklopruhy ul. Palackého v Jablonci nad Nisou – 2. část

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků bezmotorové dopravy při průjezdu velmi frekventovanou ulicí Palackého. 2. část vede od ul. Riegrova k lávce před Okružní křižovatkou Ostrý roh.

  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Celkové náklady: 15 506 849 Kč
  • Výše dotace: 5 541 422 Kč (z toho: EU 5 233 565 Kč; ČR 307 857 Kč)
  • Fyzická realizace: duben - srpen 2022

Předmětem projektu je vyznačením cyklopruhů pomocí vodorovného a svislého dopravního značení v hlavním dopravním prostoru (HDP) ul. Palackého ve prospěch bezmotorové dopravy. Společně s realizací cyklopruhů budou provedeny stavební úpravy vlastní šířky ul. Palackého, úprava šířek přechodů pro pěší a úpravu tvaru zálivů autobusových zastávek. Dále budou v rámci akce přemístěny stožáry veřejného osvětlení z prostoru cyklistických tras, vč. rekonstrukce veřejného osvětlení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů budou v této části projektu upraveny některé přechody pro chodce s vybudováním středových ostrůvků.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 15.12.2021 10:28:14 | přečteno 214x | Petr Vitvar
load