Co je IPRÚ

, autor: www.liberec.cz/ipru

Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období Evropské unie 2014 – 2020 navazuje na model IPRM aplikovaný v Integrovaném operačním programu a u měst nad 50 tis. obyvatel v Regionálních operačních programech v letech 2007 – 2013.

Z IPRM přejímá základní principy, které se osvědčily, a zároveň má ambici odbourat nedostatky, s nimiž se jednotlivé úrovně implementační struktury při realizaci potýkaly. IPRÚ umožňuje oproti IPRM zaměření na širší funkční území bez ohledu na administrativní hranice města jako jeho nositele. Významnou roli hrají funkční vazby, spádovost a přirozené vztahy v území.

Obdobně jako v předchozím programovém období se v rámci integrovaných přístupů musí uplatnit princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování, řízení a realizace. Na základě principu partnerství se v souladu se zpracovanou strategií integrují jednotlivé projekty tak, aby realizací IPRÚ jako celku došlo k výraznějšímu kvalitativnímu posunu v rozvoji dané lokality. Třetí úrovní integrovaného přístupu je potom zapojení širšího spektra finančních zdrojůnutných k realizaci stanovených opatření (zejména se jedná o financování z více operačních programů EU, dále státních, soukromých či jiných zdrojů).

V případě schválení IPRÚ pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou, bude možné čerpat dotační prostředky z EU na konkrétní projekty napříč operačními programy. Tyto finanční prostředky budou pro náš společný IPRÚ na jednotlivých ministerstvech v jednotlivých operačních programech tzv. „rezervované“. Stejně jako to je v současné době u akcí realizovaných v zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí. Nositelem společné strategie bude krajské město Liberec.

Původně bylo na základě analýzy doporučeno pět témat k řešení v rámci IPRÚ: 1. Doprava; 2. Technická infrastruktura s vazbou na životní prostředí; 3. Vzdělanost a trh práce s vazbou na řešení sociálních problémů; 4. Zdravotně-sociální služby; 5. Cestovní ruch - obnova památek s vazbou na využití potenciálu cestovního ruchu.

Nakonec v červnu 2015 zastupitelstva obou měst schválila čtyři pracovní skupiny, jejichž hlavním úkolem v průběhu prázdninových měsíců je připravit konkrétní projekty.

Pracovní skupiny mají 11 až 13 členů a v jejich čele stojí komunikátor. Čtveřici tvoří:

  • Udržitelná mobilita (komunikátor Ing. Martin Čulík, 11 členů),
  • Sociální soudržnost (Mgr. Zora Machartová, 13 členů),
  • Zaměstnanost (JUDr. Marek Řeháček, 13 členů)
  • Vzdělávání (RNDr. Robert Gamba, 13 členů). 

Loga: Operační program technická pomoc, EU

Vytvořeno 21.10.2015 15:26:43 | přečteno 1810x | Petr Vitvar
Štítky: IPRÚ
 
load