Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar
Cílem projektu je vybudování a rozšíření zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.
 • Poskytovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Celkové náklady: 14,3 Kč (stavba 11,5 mil. Kč, nábytek 1,6 mil. Kč, počítačové vybavení 0,2 mil. Kč)
 • Výše dotace: 11 110 878,56 Kč
  (EU 10 493 607,53 Kč; ČR 617 271,03 Kč)
 • Fyzická realizace: květen – listopad 2018
 • Udržitelnost: do roku 2024

Jedná se o tři sociální služby:

 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) ze sociálně vyloučeného prostředí.
  Tato soc. služba bude poskytována v 1. a 2. NP ambulantní i terénní formou.  Zázemí zde naleznou jak klienti, tak pracovníci NZDM, kteří tuto službu poskytují.
 2. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS). SAS bude poskytována ve 3. NP. Zázemí zde naleznou klienti a pracovníci ambulantní i terénní formy této sociální služby.
 3. Pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pracovníci terénní formy pečovatelské služby naleznou zázemí ve 3. NP.

Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou vznikne rekonstrukcí a úpravou objektu č. p. 193, ul. 5. května, Jablonec nad Nisou, ve kterém budou poskytovány výše uvedené sociální služby. Aktivity projektu přispějí k inkluzi sociálně vyloučených osob, osob sociálním vyloučením ohrožených a osob se zdravotním postižením. Projekt je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou.

Zprávy k projektu

Projekt je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Rekonstrukce centra Kruháč

, autor: Markéta Hozová

Nízkoprahové centrum Kruháč před rekonstrukcí

 
, autor: Markéta Hozová

Nízkoprahové centrum Kruháč

 
, autor: Markéta Hozová

Vyklízení interiéru před rekonstrukcí objektu

květen 2018
 
, autor: Radka Baloghová

Místo pro volný čas

 
, autor: Markéta Hozová

Vyklizené místnosti Kruháče

květen 2018
 
, autor: Markéta Hozová

Pohled na budovu Kruháče z Revoluční ulice

srpen 2018
 
, autor: Markéta Hozová

Rekonstrukce v interiéru

srpen 2018
 
, autor: Markéta Hozová

Stavební práce

srpen 2018
 
, autor: Markéta Hozová

Část dřevěného krovu byla napadena dřevomorkou

srpen 2018
 
, autor: Markéta Hozová

Dočasné sídlo Kruháče v Lidické ulici

 
, autor: Radka Baloghová

Zrekonstruovaná budova Centra terénních a ambulantních služeb (Kruháč)

29.01.2019
 
, autor: Radka Baloghová

Slavnostní přestřižení pásky

29.01.2019
 
, autor: Radka Baloghová

Náměstci David Mánek, Jakub Chuhlík a primátor Milan Kroupa

29.01.2019
 
, autor: Radka Baloghová

Sklepní prostory

29.01.2019
 
, autor: Radka Baloghová

Stolní fotbal

29.01.2019
 
 
Vytvořeno 23.5.2018 8:40:24 | přečteno 1208x | Petr Vitvar
load