Rekonstrukce místní komunikace Ladova Jablonec nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Duben - září 2015

Stavba se skládá z rekonstrukce celkem tří místních komunikací, a to ulice Ladova, Pomněnková a části ulice U Pošty včetně připojení na ulice Želivského a Československé armády.  

Účelem rekonstrukce je náprava katastrofálního stavu povrchu komunikací, vybudování jednostranného chodníku v ulici Ladova a jejího řádného odvodnění. Dalším důvodem je sjednocení povrchu vozovky po rekonstrukcích rozvodů kanalizace, vody a plynu, které jejich vlastníci provedli v roce 2014.

  • Realizace stavebních prací: duben 2015 – září 2015
  • Dokončení, předání a převzetí díla: do 7. 10. 2015
  • Odstranění vad a nedodělků: do 19. 10. 2015
  • Cena díla: 8,1 milionu korun včetně DPH
  • Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.

Ulice Ladova

Rekonstrukce komunikace dlouhé 574 m a široké 5 – 5,5 metru od ulice Belgická po ulici Čs. armády spočívá v kompletní výměně konstrukce vozovky. Součástí projektu je pravostranný chodník z betonové zámkové dlažby široký 1,5 metru. U křižovatky s ulicí Čs. armády bude chodník levostranný, dlouhý 34 metrů. K odvodnění v ulici Ladova jsou navržené uliční vpusti s dešťovými přípojkami do nových vsakovacích objektů s bezpečnostním přepadem přes revizní šachtu do kanalizace. Vykácenou zeleň nahradí nová výsadba.

Ulice Pomněnková

dlouhá 166 metrů a široká 3,5 metru. Podél komunikace jsou navržené štěrkové krajnice pro zasakování srážkových vod. Ulice nebude mít chodník, ani uliční vpusti.

Ulice U Pošty

široká 3 metry se bude rekonstruovat pouze v úseku dlouhém 69 metrů od ulice Ladovy. Zasakování srážkových vod vyřeší štěrkové krajnice a přilehlý zelený pruh.

Průjezdnost

Po celou dobu stavby bude ulice Ladova otevřená vždy v jednom jízdním pruhu a bude jednosměrná. Možnost přístupu a vjezdu budou mít rezidenti, zásobování provozoven a stavebnin, složky Integrovaného záchranného systému i svozová vozidla komunálního odpadu. Je třeba se řídit aktuálním dopravním značením.

Kontakty

Vytvořeno 17.4.2015 14:28:16 | přečteno 2086x | Petr Vitvar
load