Projekt regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

, autor: Petr Vitvar

Projekt je návrhem možností úprav veřejného prostoru sídliště z hlediska technického, funkčně provozního a prostorového. Zároveň slouží jako podklad a je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci z dotačního programu – Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj.

Projekt pracuje s územím podél ulice Vysoká, s navazujícími plochami příčných ulic Jitřní, Mánesova, Švédská a Spojovací včetně ulic Březová a Jeronýmova a paralelními ulicemi Skelná a Pasecká. Sídliště tvoří 37 panelových domů a osm cihlových bytových domů s celkem 1 592 byty, v nichž podle údajů z roku 2011 žije 3382 lidí. Nejstarší bytové domy jsou z let 1946-1961, panelové domy jsou z období 1961-1980.

Zadání veřejné zakázky

schválila rada města v březnu roku 2016. Ze dvou podaných nabídek byla jako zpracovatel projektu vybraná firma AF-CITYPLAN, s. r. o., Praha.

Dvě části projektu:

 • Analytická část - souhrn podkladových dat, včetně zdůraznění některých nevyhovujících momentů (veřejný průzkum a projednávání).
 • Návrhová část - hlavní obecné principy návrhu projektu regenerace.

Veřejný průzkum

proběhl v září 2016 mezi obyvateli sídliště Šumava prostřednictvím dotazníku zveřejněného v Jabloneckém měsíčníku a na webových stránkách města. Anketa zkoumala spokojenost s kvalitou veřejného prostoru a životním prostředím na sídlišti Šumava. Cílem bylo maximálně zohlednit a zapracovat odůvodněné podněty a připomínky obyvatel.

Rezidenti vrátili 50 dotazníků (2 % z celkového počtu obyvatel sídliště starších 15 let).

Veřejná projednávání

1. veřejné projednání - 29. září 2016
Zúčastnilo se 52 občanů a diskutovalo se o iniciačním návrhu projektu regenerace sídliště. Obyvatelé využili možnost označit problémová místa a vložit své požadavky.

2. veřejné projednání - 1. prosince 2016
Zúčastnilo se 23 občanů, kteří se seznámili s vypořádáním připomínek z prvního projednání a zároveň vznesli další. Ty se týkaly především rozšíření počtu parkovacích míst, úpravy dětských i sportovních hřišť, údržby zeleně. Občané sídliště si nejvíce cenili dobré dopravní obslužnosti, blízkosti školy a lékařů i přehrady.

3. veřejné projednání - 17. dubna 2018
Místo ohniště posilovací stroje pro seniory, prověřit orientaci parkovacího místa pro invalidy, zachovat velké sportovní hřiště a odstranit branku, která znemožňuje průchod k prodejně Tesco – to je zhruba čtveřice změn, které si přáli obyvatelé ulice Jeronýmova, Březová a Spojovací zapracovat do právě připravovaného projektu, nad kterým se sešli s odborníky v polovině dubna.

4. veřejné projednání - 16. července 2020
Veřejné projednávání 3. etapy regenerace sídliště Šumava - ulice Skelná.

Návrhová část

území sídliště rozděluje do osmi samostatných etap. Projekt regenerace navrhuje vyvážený rozsah úprav ve všech etapách tak, aby po dokončení všech osmi byly bytové domy na sídlišti rovnoměrně napojené na síť pěších chodníků a dostupné parkování.

Etapy

Jejich pořadí neznamená závaznou časovou návaznost provádění změn v území.

Rozdělení projektu do etap

Podobné problémy etap

 • úprava veřejného prostranství, veřejná vybavenost – využití potenciálu volného prostranství
 • dopravní řešení – lepší chodníky a cesty pro pěší včetně osob se sníženou pohyblivostí, zvýšení počtu parkovacích míst
 • dětská a sportovní hřiště, relaxační plochy – rekonstrukce stávajících a doplnění nových
 • veřejná zeleň – doplnění stromořadí, ošetření současné zeleně
 • městský mobiliář – zejména přístřešky pro komunální a separovaný odpad
 • technická infrastruktura – doplnění veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce

Odhadnuté náklady

etapa částka (Kč)
ul. Jeronýmova 9 907 197
ul. Spojovací, Březová 9 218 484
ul. Skelná 11 853 677
ul. Vysoká, Křišťálová 18 123 551
ul. Vysoká, Spojovací 7 035 314
ul. Vysoká, Mánesova 8 707 013
ul. Pasecká 7 358 364
ul. Jitřní 8 398 070

Realizace

 • jedna etapa ročně – tedy osm let celkem
 • podmínkou je řádný průběh stavebního řízení a dostatek finančních prostředků
 • časová posloupnost záleží na spolupráci s vlastníky podzemních vedení (ČEZ, RWE, SČVK.)

Způsob financování

Jednotlivě etapy budou financované společně z programu regenerace sídlišť a rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. Podle předpokladu by každá etapa měla být realizované během jednoho roku., a to se státem garantovaným příspěvkem do 4 milionů Kč.

Další informace

Vytvořeno 13.7.2017 14:47:41 - aktualizováno 17.7.2020 13:55:46 | přečteno 2520x | Petr Vitvar
Štítky: sídliště šumava
 
load