Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu

, autor: archiv MMJN

duben 2014 – květen 2015

Obytný soubor Řetízková – infrastruktura 

 • oprava místních komunikací a chodníků včetně nových povrchů
 • oprava a částečná výstavba nových cest pro pěší
 • nová parkovací stání a úprava stávajících
 • rozšíření a úpravy kontejnerových stání
 • nová dětská a víceúčelová hřiště
 • oprava odvodnění zpevněných ploch
 • doplnění veřejného osvětlení

Ke stažení: ikona souboruObytný soubor Řetízková - situační mapa

Oprava komunikace ul. Řetízková, Lužická a Na Kopci

 • kompletní předláždění v celé šířce
 • chodníky ze zámkové dlažby, kamenné obrubníky

Rekonstrukce komunikace ke garážím

 • odfrézování povrchu, výsprava lokálních výtluků, nová vrstva z asfaltového betonu. Výměna kompletní konstrukce vozovky a asfaltový povrch před garážemi.

Nové chodníky podél dětských hřišť

 • - propojí chodníky ulic Řetízková a Vodní za obytnou zástavbou č.p. 3359 - 3363. Chodník ze zámkové dlažby bude oboustranně ohraničený záhonovým obrubníkem.

Nový chodník ul. Vodní

 • ze zámkové dlažby široký dva metry s ocelovým zábradlím povede od komunikace ke garážím po ul. Havlíčkovu.

Oprava schodiště ul. Pasířská

 • současné schodiště nahradí nové ze zámkové dlažby ohraničené záhonovými obrubníky, na které naváže rampa z kamenné dlažby. Podél schodiště a rampy bude na obou stranách ocelové zábradlí.

Oprava parkovacích stání ul. Řetízková, Lužická a Na Kopci

 • parkoviště s oboustranným kolmým stáním pod č.p. 3364 (nový povrch z asfaltobetonu), s jednostrannými kolmými stáními podél ul. Lužická  č.p. 3362 a Řetízková před č.p. 1893 (nově obě ze zámkové dlažby).

Nová parkovací stání ul. Řetízková

 • dva nové parkovací zálivy ze zámkové dlažby pro 30 aut včetně dvou bezbariérových stání.

Přeložka vodovodu

 • překáží výstavbě v místě rozšířených parkovacích zálivů v ul. Řetízková. Zároveň je nutné na trase napojit všechny vodovodní přípojky včetně jejich přeložek.

Oprava veřejného osvětlení ul. Řetízková, Lužická, Na Kopci, Pasířská, Vodní a Havlíčkova

 • výměna stožárů a kabelového vedení, které jsou ve špatném technickém stavu, nové osvětlovací body a nasvícení přechodu pro chodce v ul. Lužická. 
 • nové osvětlení chodníků podél dětských hřišť v blízkosti č.p. 3359-3363, přeložka osvětlení v ul. Vodní a v části ul. Řetízková před č.p. 3198-3199.

Oprava kontejnerových stání ul. Řetízková a Lužická

 • kompletní náhrada starých kontejnerových stání s podlahou ze zámkové dlažby.

Nová kontejnerová stání ul. Řetízková

 • přístřešky s nosnými sloupy z hliníkových profilů a zaskleným zastřešením z průhledného či kouřově zbarveného komůrkového polykarbonátu.

Dětská hřiště u ul. Řetízková a Vodní

 • - za č.p. 3360 pro věkovou kategorii 6+: lanová síť (pyramida 6 m vysoká), trampolína
 • - za č.p. 3362 pro věkovou kategorii 2+: dvě pružinová houpadla, pískoviště, provazová houpačka, herní sestava se skluzavkou.

Městský mobiliář v ul. Řetízková, Lužická a Na Kopci

 • lavičky s (13) a bez opěradla (16), 4 stoly, 20 odpadkových košů

Vegetační úpravy

 • kompletní obnova veřejné zeleně - kácení a ošetřování dřevin, které zůstanou, nová výsadba stromů a keřů, obnova trávníků.

Mapa - otočka MHD Žižkův Vrch, obrázek se otevře v novém okněÚpravy prostoru parku a otočky MHD

 • rekonstrukce chodníků a výstavba nových
 • opravy a výstavba schodišť
 • nový městský mobiliář včetně dětských herních prvků
 • úprava vegetace - kácení a ošetřování dřevin, výsadba nových stromů a keřů
 • částečná výměna veřejného osvětlení
 • přeložka kabelů ČEZ

Ke stažení: ikona souboruOtočka MHD - Žižkův Vrch - situační mapa

Komunikace a zpevněné plochy

 • nově zámková dlažba
 • rekonstruovaná otočka autobusů získá povrch z kamenné dlažby
 • sedm nových parkovacích stání z drobné kamenné dlažby u otočky MHD

Drobné stavby - kontejnerová stání, schodiště a opěrné zídky, dětské atrakce

 • nová kontejnerová stání včetně podlah
 • nové ocelové schodiště
 • oprava současného kamenného a betonového schodiště s opěrnou zídkou

Plocha dětských atrakcí

 •  dvě pružinová houpadla včetně dopadové plochy doplní odpočinkový kout před nákupním centrem a restaurací

Kontaktní osoby

Tiskové zprávy k projektu

Loga IPRM - EU - MMR 2012, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 19.5.2014 16:44:04 | přečteno 2954x | Petr Vitvar
load